Folkeskolens leder:

Aula: Så behøver du kun handle 2,9 steder

Underrubrik

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lige så intuitivt, som når man går på Facebook", skulle "Brugerportalinitiativet" være - én simpel vej for elever, forældre og lærere til kommunikation og læremidler og læring. Undervejs kom det til at hedde 'læringsplatforme' og 'Aula', og syv år senere har Undervisningsministeriet undersøgt, hvor meget nemmere lærernes hverdag er blevet nu, hvor det hele er blevet samlet ét smart sted.

Eller det var i hvert fald intentionen. Men gennemsnitligt skal lærerne i den nye undersøgelse ind 2,9 steder bare for at tjekke for digitale beskeder og mails, som de skal følge med i som led i deres arbejde.

Undersøgelsen er gennemført, mere end et år efter at Aula blev rullet ud på skolerne. Så ministeriet har i hvert fald sikret sig, at lærernes besvarelser ikke er præget af et nyt systems børnesygdomme. Man har spurgt til fire af de opgaver, som Aula er sat i verden til at håndtere - kommunikation med forældre, overblik over info fra forskellige systemer, kommunikation med kolleger og booking af lokaler og hardware. For alle fire opgavers vedkommende er der langt  flere lærere, der mener, at Aula har gjort opgaven sværere, end lærere, der mener, den er blevet lettere!

Om læringsplatformene konkluderes det i undersøgelsen, at de "i nogen grad" kan anvendes som ønsket på skolerne. Og at fire ud af ti lærere ikke mener, at udbyttet står mål med den tid, de bruger på platformene.

Undervisningsministeren er glad for den nye undersøgelse og siger, at det væsentlige er, at alle lærere skal opleve, at de pædagogiske hensyn styrer det digitale - og ikke omvendt. Men de her problemer handler ikke om, at "det digitale" dominerer "det pædagogiske". Det handler om, at de værktøjer, som skal få hverdagen til at glide, uanset om selve undervisningen foregår online, med iPad i klassen eller på cykel i naturen, ikke er gode nok.

Det må politikerne, ministeriet og kommunerne påtage sig ansvaret for at gøre noget ved.

Powered by Labrador CMS