Thorning: Et indgreb er nødvendigt

"Vi er nu nået til det punkt, hvor regeringen finder, at det er nødvendigt at gribe ind", siger statsminister Helle Thorning-Schmidt på et pressemøde i Statsministeriet lige nu. Lockouten går ud over elever og studerende, familierne er presset, og det et vigtigt for regeringen, at eleverne kan komme til afgangsprøver.

Publiceret

Regeringens lovforslag

Lærerne kommer på tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Den træderi kraft 1. august 2014.
Det betyder:
- Præcise regler for, hvordan arbejdstiden opgøres
- Timebaseret betaling for overarbejde
- Ulempegodtgørelse for arbejde på skæve tidspunkter


Særlige beskyttelser for lærerne:
- Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne påhverdage
- Den daglige arbejdstid skal for så vidt muligt væresamlet
- Skoleledelsen udarbejderen opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skalangive årets arbejdsopgaver.
- Opgaveoversigten skal udarbejdes på basis af en dialogmellem lærer og ledelsen.
- Hvis der i løbet af året skal ændres væsentlig i opgaverne,skal det drøftes mellem ledelse og lærer.


 Lærernes årsnorm fastholdes.

Udfasning af aldersreduktion
Lærere, der er fyldt 57 år den 31. juli 2013 beholder retten til175 timers betalt frihed om året.
Lærere i alderen 50- 56 år per 31. juli 2013 får, når de fylder 60mulighed for at gå ned i arbejdstid med en tilsvarendelønnedgang.
For lærere der ikke er fyldt 50 år per 31. juli bortfalderaldersreduktionen.

Lønkompensation
Der gives lønkompensation på knap 300 millionerkroner. Lønkompensationen bliver holdt uden forreguleringsordningen og påvirker ikke de øvrige offentligeansattes løn.

Kilde: Regeringens faktaark

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der skal præsentere Folketinget for lovforslaget, der skal blive til gribe ind overfor konflikten:

"Jeg så selvfølgelig helst en forhandlingsløsning", siger Mette Frederiksen og forklarer, at der i denne situation ikke er en mæglingsskitse. I stedet har regeringen taget udgangspunkt i principper fra andre fagområder.

"Det er vores opfattelse, at vi med dette forslag finder den rigtige balance mellem to modsatsrettede hensyn", siger hun og fremhæver, at udgangspunktet arbejdstidsmæssigt er taget i de ikke-akademiske ansatte i staten.

"Samtidig får skolelederne samme muligheder som andre i den offentlige sektor til at lede og dele arbejdet. Det er skoleledernes ansvar løbende at vurdere, hvordan opgaven på den enkelte skole løses bedst muligt".

"Almindelige arbejdstidsregler" kalder hun det, men understreger, at lærernes arbejdstid typisk er koncenteret om 38-40 uger, mens de til gengæld har fri en del af den tid, hvor eleverne har ferie. Derfor skal lærerne have en årsnorm i modætning til andre offentligt ansatte, som har en månedsnorm.

"Samtidig anerkender vi den bekymring, lærerne har udtrykt for 'det grænseløse arbejde', hvor man aldrig rigtig har fri. Derfor indfører vi som noget nyt særlige værnsregler, som ikke kendes fra den generelle arbejdstidsregler, vi kender fra andre offentligt ansatte".

300 millioner i ekstra lønstigninger

De nye arbejdstidsregler træder først i kraft til august 2014, understreger Mette Frederiksen. Aldersreduktionen afvikles gradvist og erstattes i en overgangsperiode, som gælder for de 50-56-årige af en mulighed for nedsat arbejdstid mod lønreduktion, men med fuld pensionsoptjening. Til gengæld kompenseres lærerne med ekstraordinære lønstigninger for cirka 300 millioner kroner, som finansieres uden for den reguleringsordning, som ellers ville have betydet, at de øvrige offentligt ansatte ville komme til at finansiere lærernes ekstraordinære lønstigning. I lovforslaget står, at hver overenskomstansatte lærer får en lønstigning på 2.800 kr om året og en tjenestemand får 3.250 kr. (rettet 25.4.2013 11.49)

Læs mere

Læs hele lovforslaget

Powered by Labrador CMS