"Kritik kommer ikke ud af den blå luft. Den kommer ud af en reel bekymring, som jeg gerne vil forstå og tage alvorligt", siger Thomas Alexander Hoelgaard.

Ny Teach First-direktør: Vi skal blive bedre til at komme kritikken i møde

Det er hidtil ikke lykkedes foreningen Teach First Danmark at komme på finansloven, og fra i år udfases fondsmidlerne. Foreningens nye direktør vil i dialog med kritikerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der var ingen penge til Teach First Danmark på sidste års finanslov og fra og med 2021 udfases de sidste fondsmidler, der er gået til at etablere hele setup'et, der rekrutterer nyuddannede akademikere til at undervise i folkeskolen, mens de supplerer deres uddannelse med en  meritlæreruddannelse.

Især under sidste års finanslovsforhandlinger gik bølgerne højt. Teach First blev af tre uddannelseschefer i et debatindlæg hos Skolemonitor kaldt "en rekrutteringskampagne", der "bare handler om at lave forretning".

Også tre studenterforeninger - her i blandt Lærerstuderendes Landskreds - slog sig sammen i en fælles kritik af Teach First.

Selvom der er tale om en non-profit-organisation var de studerende bekymrede for, at Teach First kan blive en glidebane mod "statsstøttet privatisering af det videregående uddannelsessystem".

Per 1. oktober skifter Teach First Danmark direktør, når Thomas Alexander Hoelgaard erstatter Jesper Bergmann på posten.

Thomas Alexander Hoelgaard har siden 2014 været ansvarlig for foreningens kommunikation og rekruttering.

Den nye direktør ser det som en væsentlig opgave for Teach First Danmark at "være endnu bedre til at komme kritikken i møde".

"Jeg har lært, at vi ikke kan være en del af løsningen på, at godt 7000 undervisere i folkeskolen ikke har en læreruddanelse, uden at være det sammen med andre. Det ligger mig meget på sinde at komme i dialog med vores kritikere", siger han til folkeskolen.dk og tilføjer:

"Kritik kommer ikke ud af den blå luft. Den kommer ud af en reel bekymring, som jeg gerne vil forstå og tage alvorligt".

Kan godt forstå frustration over VIP-kø

Kan godt forstå frustration over VIP-kø

Thomas Alexander Hoelgaard nævner som eksempel, at han godt kan sætte sig i de lærerstuderendes sted.

"De skal have al mulig hæder og anseelse for at have valgt en uddannelse, der klæder dem på til at være med helt fremme i frontlinjen og at løfte en af de allervigtigste opgaver i vores samfund", siger Thomas Alexander Hoelgaard.

"Men fra vores synspunkt er vi også jo med til at lukke et hul i folkeskolen til gavn for især de mest udsatte elever i folkeskolen. Dem, der kommer ind i folkeskolen og uddanner sig til lærer på professionshøjskolerne via Teach Fist Danmark, var ikke blevet lærere ellers. Så det er ekstra lærerkræfter, der ellers ikke var blevet lærere i folkeskolen".

Thomas Alexander Hoelgaard understreger, at dimittenderne fra meritlæreruddannelsen primært får job på skoler i udsatte boligområder og yderkommuner.

Frafaldet under uddannelsen er på bare otte procent for de første fem årgange, ni ud af ti Teach First-lærere forbliver ansat på den skole, der har medfinansieret deres uddannelse, og mange af dem involverer sig fagpolitisk som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

I juni tegnede Danmarks Lærerforening overenskomst med de folkeskolelærere, der er ansat på fuldtid som mentorer i Teach First Danmark.

"Vi vil gerne bidrage i et bredt samarbejde til at afhjælpe de rekrutteringsudfordringer, som særligt skoler i udsatte boligområder og yderkommer har i dag, og som derfor rammer socialt skævt. Teach First Danmark er med til at afhjælpe lærermanglen, der hvor den er mest akut. Specifikt på de skoler og i de kommuner, hvor der er flest ikke-uddannede lærere", siger Thomas Alexander Hoelgaard.

Kommuner og skoler ender med ekstraregningen

Kommuner og skoler ender med ekstraregningen

Den afgående direktør i Teach First Danmark understregede, da foreningen ikke kom på finansloven for 2021, at konsekvenserne ville være store.

Fra i år udfases desuden Teach First Danmarks fondsstøtte.

"Fondsmidler går typisk til at starte projekter op, men ikke til drift. Og vi er nået til en fase, hvor vi har vist, at vi faktisk kan hjælpe her og nu til at afhjælpe en akut lærermangel på de skoler, hvor behovet er størst, og så er det op til andre at drifte det", siger Thomas Alexander Hoelgaard.

"Det er klart, at hvis der er fondsmidler, som uddeles til formål, der passer direkte ind i det, vi gør, så vil vi også søge. Men det er ikke det mest oplagte".

Den nye direktør medgiver, at regningen, hvis ikke uddannelsen af Teach First-kandidaterne kommer på finansloven, ender hos skolerne og kommunerne.

"Lige nu betaler skolerne for merituddannelsen, og sådan vil det også være fremadrettet. Men vi ønsker ikke, at prisen skal stige. Gør den det, bliver spørgsmålet, om skolerne er i stand til at betale, og om det i det hele taget er rimeligt, at de skal det", siger han.

Jesper Bergmann forudså, at man må afvise ansøgere, koncentrere indsatsen om hovedstadsområdet, hvor foreningen samarbejder med de to professionshøjskoler KP og Absalon, samt at kommuner og skoler fremadrettet vil være blandt de "mest oplagte" nye finansieringsmuligheder.

"Vi synes, det bør være en statslig opgave at sørge for, at alle skoler, som står med et stort og akut behov for flere kvalificerede lærere, fortsat har muligheden for også at få lærere gennem Teach First Danmark".

Tror du på, at det vil lykkes at komme på finansloven?

"Jeg tror på, at alle partier er enige om, at vi har et fælles ansvar for at løse den lærermangel, som rammer socialt skævt. Det er helt afgørende for, at flere får en ungdomsuddannelse", siger Thomas Alexander Hoelgaard, som tilføjer:

"Vi har nu også så mange erfaringer med, at meritlærere fra Teach First bliver på skolerne og i meget høj grad engagerer sig som tillidsvalgte. Så frygten for, at de måske ikke ville passe ind, den, mener jeg, er manet i jorden".

Powered by Labrador CMS