Kaja Eggers Rasmussen, kongresdelegeret for fraktion 4 – pensionisterne i DLF, vil gerne have vækket den faglige kampgejst hos nogle af de godt 20.000 pensionistmedlemmer.
Kaja Eggers Rasmussen, kongresdelegeret for fraktion 4 – pensionisterne i DLF, vil gerne have vækket den faglige kampgejst hos nogle af de godt 20.000 pensionistmedlemmer.

Kongresdelegeret: Pensionisterne skal mobiliseres

Uddan os til meningsdannere og brug os op til det kommende folketingsvalg, lyder det fra Kaja Eggers Rasmussen, der mener, at pensionistmedlemmer i DLF i højere grad skal engagere sig fagpolitisk og kæmpe for bedre vilkår for de aktive lærere.

Publiceret

Fraktion 4'skongresdelegerede

Fraktion 4 - pensionisterne i Danmarks Lærerforening har ingenbestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10 delgerede til DLF'skongres.
De 10 kongresdelegerede vælges for to år ad gangen af deltagernepå Fraktion 4's årsmøde i de lige år.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Langt de fleste medlemmer af fraktion 4 - pensionisterne i DLF - er medlem på grund af de sociale arrangementer, men det vil Kaja Eggers Rasmussen, kongresdelegeret for fraktion 4, gerne have lavet om på. Hun vil nemlig vække den faglige kampgejst hos nogle af de pensionerede lærere. For folkeskolen som samfundsbærende institution er under pres, og det kan man som pensioneret lærer ikke bare stiltiende se på, mener hun.

"Som pensionerede lærere har vi givet vores hjerteblod til folkeskolen, og jeg har personligt haft et fantastisk lærerliv med gode rammer, pragtfulde kollegaer, forstående ledere og mulighed for både at udvikle og eksperimentere. Men folkeskolen er ved at smuldre. Se bare på tilstrømningen til de frie skoler, så vi pensionerede lærere må til kamp for folkeskolen og til kamp for bedre vilkår for de aktive lærere", mener Kaja Eggers Rasmussen.
 
Og der er nok at tage fat på, mener hun. For mange børn i klasserne, hele inklusionsspørgsmålet, det store fokus på test, lærernes professionelle råderum, og de mange uuddannede lærere. Men også, hvad Kaja Eggers Rasmussen kalder en forsømmelse i forhold til at forklare den brede offentlighed om lærernes overenskomst og ikke mindst nødvendigheden af lærernes forberedelsestid.

"Der er masser af emner, og da vi pensionister med godt 20.000 medlemmer tegner os for en fjerdedel af medlemmerne hos DLF, så kan det få stor slagkraft, hvis bare en del af os bliver mobiliseret", mener Kaja Eggers Rasmussen.

Mobilisering kræver viden

Men skal de pensionerede lærere mobiliseres, kræver det aktuel basisviden om folkeskolens tilstand. 

"Skal vi pensionister kaste os ud i at være meningsdannere og lobbyister, kræver det, at vi er tæt på de lokale kredse, og at vi får en grundlæggende grundinformation, så vi er helt opdaterede på folkeskolens aktuelle tilstand og udfordringer. For det nytter ikke noget bare at hælde vand ud af ørene. Kampen skal baseres på fakta. Og så kræver det lidt uddannelse som meningsdanner. Ikke fordi, vi skal dikteres, hvad vi skal sige, men så vi får en ramme i forhold til, hvordan man agerer som meningsdanner", siger Kaja Eggers Rasmussen.

Samtidig mener hun, at Danmarks Lærerforening skal se pensionisterne som en resurse - nærmest en troldehær - i kampen for de aktive lærere. Så når Anders Bondo Christensen og Claus Hjortdal, henholdsvis formand for DLF og Skolelederforeningen, i februar måned opfordrede lærere og ledere i folkeskolen til at deltage i debatten op til det kommende folketingsvalg, skulle de have tænkt de pensionerede lærere med.

"De skal medtænke os pensionister. Ikke fordi vi skal være en belastning for foreningen, men de skal huske os og se os som en resurse i forhold til deres arbejde med at forbedre folkeskolens rammer. For vi er mange, og vi er over hele landet", siger Kaja Eggers Rasmussen.

Diskuterer folkeskole med alle 

Selvom hun har det fagpolitiske arbejde i fokus, har Kaja Eggers Rasmussen endnu ikke kastet sig ud i at skrive læserbreve.

"Jeg har ikke haft mod på det endnu, men måske jeg kan lære det. Og ellers lader jeg ingen lejlighed gå fra mig i forhold til at diskutere folkeskolen. Til ethvert middagsselskab, eller når vi har håndværkere i huset - så diskuterer jeg folkeskole".

Powered by Labrador CMS