Pr. 1. marts i år arbejdede i alt 5.436 DLF-medlemmer i alderen 61-70 år. Fordelt på 4.501 lærere, 363 børnehaveklasseledere og 572 skoleledere, men rettighederne for seniorer er meget begrænsede.

Fakta om dine seniorrettigheder

Læs her, hvad du har ret til i forhold til seniordage, seniorbonus, delpension og aldersreduktion. Sidstnævnte er dog under udfasning i kølvandet på Lov 409 efter lockouten i 2013.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Seniordage/Seniorbonus KOMMUNE: For kommunalt månedslønnede ansatte er der en ret til seniordage.   Du har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i: 2 dage i det kalenderår du fylder 60 år 3 dage i det kalenderår du fylder 61 år 4 dage i det kalenderår du fylder 62 år og derover Du kan afholde dine seniordage som hele dage, halve dage eller efter aftale i timer. Du skal så tidligt som muligt fortælle din leder, hvornår du ønsker at holde dine seniordage, og som hovedregel skal dit ønske imødekommes. I stedet for at holde dagene kan du vælge at få dem udbetalt som bonus eller få dem indbetalt til din pensionsordning. REGION: For regionalt månedslønnede ansatte er der en ret til seniorbonus. Du har ret til en seniorbonus, fra du bliver 61 år. Du kan vælge at bytte din bonus til en seniorordning, hvor den kan bruges til blandt andet betalte fridage og ekstraordinær pensionsindbetaling. STATEN: For statsligt ansatte, der er fyldt 62 år, kan arbejdsgiver bevilge op til en dags frihed med løn per. måned, men det er ikke en ret. Seniorordning Kommunalt og regionalt ældre ansatte skal i forbindelse med MUS-samtaler have tilbudt en seniorsamtale. Der kan være fastsat et krav til vis alder mv. i det øverste MED-udvalg. Ansatte i såvel kommune, region og stat har mulighed for at få tilbudt en seniorordning, hvor der kan aftales blandt andet fastholdelsesbonus, ekstraordinær pensionsindbetaling og nedsat tid. Seniorordningen er dog ikke en ret.

 Blog: Hvornår skal læreren egentlig gå på pension?

Aldersreduktion For lærere født før den 1. august 1956 gælder den såkaldte aldersreduktion. Hvor du som lærer har ret til at få indregnet 175 timer i din årlige arbejdstid. Timer, der indgår direkte i opgørelsen af arbejdstiden sammen med præsterede timer, ferie mv. Trods 175 færre timer får du stadig løn og pension som fuldtidsbeskæftiget For lærere født mellem 1. august 1956 og 31. juli 1963 gælder en særlig regel om ret til nedsat tid med tilsvarende lønnedgang, men ret til fuld pensionsindbetaling. Retten gælder fra skoleåret, hvor man fylder 60 år. For fuldtidsansatte svarer nedsættelsen af arbejdstiden med 175 timer pr. år. Begge ordninger er en del af den politisk besluttede udfasning af aldersreduktionen vedtaget med Lov 409 efter lockouten i 2013.

2012: Ældre lærere står for skud ved overenskomst-forhandlingerne 

 Delpension

Hvis du har opnået pensionsalderen og er overenskomstansat, har du ret til delpension. Pensionsalderen afhænger af, hvornår du er optaget i Lærernes Pension, men den svinger fra 60-63 år.

Med delpension begynder du at spise lidt af din pension hos Lærernes Pension. Går du 50 procent ned i tid og arbejder 50 procent, får du 50 procent udbetalt via din løn og 50 procent af den pensionsudbetaling, du ville få som pensionist via din livslang pension. Arbejder du på delpension, betaler du stadig ind til pension, men arbejder du for eksempel på halv tid, får du kun indbetalt halvt pensionsbidrag. Hvis du har været på delpension, får du en lavere pensionsydelse, når du går fuldt på pension, fordi du har brugt noget af din pensionsopsparing. Til gengæld har du mulighed for en rolig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Vil du vide mere om delpension, kan du få rådgivning hos Lærernes Pension, og så skal du tale med din arbejdsgiver om mulighed for deltidsjob.  Vil du vide mere om seniordage, seniorbonus, seniorordning og aldersreduktion, skal du kontakte din lokale kreds eller Danmarks Lærerforenings sekretariat.

DLF: Bedre seniorrettigheder er nødvendige