Professionshøjskoler: Drop udflytningen af uddannelsespladser på læreruddannelsen

Hvis vi skal have nok velfærdspersonale i fremtiden, bør Christiansborg droppe planerne om at flytte blandt andet uddannelsespladser på læreruddannelsen ud af de fire største byer, lyder det fra professionshøjskolerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ifølge en politisk aftale fra i sommer skal 60 procent af uddannelsespladserne på de fire store velfærdsuddannelser - lærer-, pædagog, -sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen - på sigt skal ligge uden for de største byer.

Men det er slet ikke holdbart, lyder det i et fællesindlæg i Jyllands-Posten fra Jens Stenbæk, Poul Erik Madsen, Stefan Hermann og Camilla Wang fra Danske Professionshøjskoler.

"Hvis politikerne vælger ikke at gøre noget, så tør vi godt sige, at det danske samfund styrer langsomt, men sikkert, mod en situation med svækket velfærd, som får konsekvenser for den samfundskontrakt, som i dag sikrer en høj opbakning til fælles institutioner og betydelig beskatning", skriver de fire i indlægget.

Aftale: Læreruddannelse i Svendborg og Hillerød bliver en realitet 

Flere vælger universitet og færre velfærdsprofessionerne

Mens der ifølge fire professionsrektorer er behov for, at politikerne trækker udflytningen af uddannelsespladser fra pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne tilbage, mener de samtidig, at politikerne bør holde fast i målet om, at en reduktion af uddannelsespladser på landets universiteter.

"De seneste 25 år er antallet af unge med en studenterhue fra det almene gymnasium, som læser videre på universitetet, steget med 147 pct., mens det tilsvarende tal for pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne er 36 pct.! Universitetet er med andre ord blevet fire gange så attraktivt set med de unge gymnasieelevers øjne", skriver de.

Massive udfordringer med at skaffe nok til Helsingør: KP tror på, at det bliver bedre i Hillerød 

De peger desuden på, at der er sket et markant fald i andelen af førsteprioritetsansøgere til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske siden 2016.

De fire fra Danske Professionshøjskoler påpeger yderligere, at der skal skaffes langt bedre økonomi til velfærdsuddannelser i den politiske udflytningsaftale.

"Mens aftalen afsætter 420 mio. kr. til at etablere fire nye universitetsudbud, så afsættes der kun 84 mio. kr. til 16 nye udbud af professions- og erhvervsrettede uddannelser. En række professionshøjskoler får væsentligt forringet deres økonomiske muligheder for at levere ordentlig kvalitet både i de nye uddannelsesudbud og i de eksisterende".

Udflytning: Derfor rammes læreruddannelserne i København ekstra hårdt økonomisk

 

Powered by Labrador CMS