Ruslands invasion af Ukraine får Lærernes Pension til at sælge aktier og obligationer i Rusland.

Lærernes Pension er på vej ud af Rusland

Lærernes Pension er i gang med at frasælge aktier og obligationer, som har med Rusland at gøre. Og selv om det lige nu ligner et negativt afkast til medlemmerne, forventer Lærernes Pension at kunne opretholde den lovede depotrente på 6 procent i år.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lærernes Pension har tilsyneladende investeringer for mere end kr. 600.000.000 i Rusland. De skal afvikles! Vi skal ikke have blod på hænderne når vi bliver gamle", lyder indledningen i et debatindlæg på folkeskolen.dk fra lærer på Gentofte Skole Tobias Zimling Kristiansen.

Debat: Lærerpensionen og russiske investeringer. For 600 mio. kr. blodpenge 

Han har været på Lærernes Pensions hjemmeside og fundet tallene. Men hjemmesiden er ikke opdateret. For Lærernes Pension er ved at sælge beholdningerne i Rusland, fortæller investeringsdirektør Morten Malle i dag til folkeskolen.dk

Salg af aktier og obligationer tager længere tid end ønsket

Lærernes Pension har - opgjort den 25. februar - investeret 534 mio. kr. i russiske statsobligationer og 196 mio. kr. i aktier i russiske virksomheder. Desuden er der en investering for 38 mio.kr. i et unoteret selskab.

"Med Ruslands invasion af Ukraine ønsker Lærernes Pension ikke længere at være investeret i den russiske økonomi. Derfor har vi indledt et frasalg af vores beholdninger i russiske børsnoterede aktier og obligationer", lyder det fra Morten Malle.

Salget af obligationer og aktier går dog ikke helt så hurtigt som ønsket.

"Afhændelsen sker under hensyntagen til udviklingen i sanktioner og likviditeten i markedet, så med andre ord, hvad er muligt at komme af med i det nuværende marked. Vi gør det så hurtigt, som det er muligt for os. For nuværende er likviditeten i markedet dog meget ringe, så vi kan ikke afhænde investeringerne så hurtigt som ønsket".

Lærernes Pension forventer, at det kan komme til at strække sig over det første halvår af 2022 at afhænde de russiske investeringer. 

"Som det ser ud nu, hvor der er høj usikkerhed om sanktioner og få købere, forventer vi, at det vil tage noget tid", lyder det fra Morten Malle, men han understreger, at Lærernes Pension er i gang.

"I 2020 og 2021 solgte vi vores aktier i energiselskabet Gazprom og i de to store russiske banker, Sberbank og VTB Bank. Gazprom blev solgt som led i vores klimastrategi, mens bankerne blev solgt i forlængelse af sanktioner som følge af annekteringen af Krim i 2014".

Lille tab for Lærernes Pension

Lærernes Pension kommer til at tabe penge, fordi de russiske investeringer afhændes. Men medlemmerne vil ikke umiddelbart mærke noget, fordi det er muligt at trække på sidste års overskud.  

"Vores investeringer i Rusland udgør kun en meget lille del af de samlede investeringer, derfor vil det maksimale tab også være begrænset, og vi forventer stadig at give en depotrente på 6 procent før skat i 2022".