"Vi må konstatere, at der i Herning Kommune er ledelsesmæssigt rum til at skabe et særdeles betændt arbejdsmiljø i en omstillingsproces, hvor ansatte har tilladt sig at stille spørgsmål ved til de tiltag, der ønskes ændret", sagde Helen Sørensen på lærerforeningens generalforsamling.

Lærerforening: Center for Kommunikation lider under dårligt arbejdsmiljø

Det står slemt til med arbejdsmiljøet på Center for Kommunikation i Herning, fortalte Helen Sørensen i sin formandsberetning på generalforsamlingen i Herningegnens Lærerforening i dag. De dårlige vilkår har blandt andet ført til stor personaleomsætning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Herningegnens Lærerforening organiserer lærere og audiologopæder på det lokale Center for Kommunikation, CfK, som yder kompenserende specialundervisning efter Lov om Specialundervisning for Voksne.

"Da CfK blev kommunaliseret, blev institutionen placeret sammen med skoleområdet og PPR. Senere er CfK flyttet til social, sundhed og beskæftigelsesområdet. Det har haft den effekt, at lovens bestemmelser om undervisning nedtones, ligesom den dannelses- og kulturbaserede tankegang fra underviserområdet synes ændret til en mere klientbaseret socialpolitisk tankegang", skriver lærerforeningen i sin skriftlige beretning.

Her konstaterer kredsen, "at institutionen er karakteriseret ved en top-down styring med mindre reel medindflydelse og medbestemmelse som konsekvens for de ansatte".

"Der har i perioden fra 2019 til nu været særdeles mange opgaver for lærerforeningen til bisiddervirksomhed med videre for medlemmer ansat på stedet, ligesom arbejdspladsen har haft mange ansatte langtidssygemeldte på grund af langvarige arbejdsbetingede lidelser".

Ansatte har tilladt sig at stille spørgsmål til ændringer

Det fremgår ligeledes af den skriftlige beretning, at Herningegnens Lærerforening har ageret i forhold til den kommunale arbejdsgiver for at få forbedret personalepolitikken og arbejdsmiljøet.

Det fulgte formand Helen Sørensen op på i sin mundtlige beretning på lærerforeningens generalforsamling i dag.

"I den skriftlige beretning har vi omtalt dårligt arbejdsmiljø på Center for Kommunikation. Her må vi konstatere, at der i Herning Kommune er ledelsesmæssigt rum til at skabe et særdeles betændt arbejdsmiljø i en omstillingsproces, hvor ansatte har tilladt sig at stille spørgsmål ved til de tiltag, der ønskes ændret", sagde Helen Sørensen.

Kredsen har dokumenteret problemerne over for forvaltningen

Situationen har betydet, at der siden 2019 har været en meget stor personaleomsætning på centret.

"Kort sagt har trenden været: 'Kan man ikke tåle lugten i bageriet, må man forlade det'. Den ledelsesmæssige meget betænkelige adfærd har tilsyneladende fuld opbakning i den øverste ledelse i kommunen, ligesom HR indgår i diverse omstillingsøvelser på arbejdspladsen. Som fagforening har vi dokumenteret den betænkelige arbejdsmiljømæssige situation på centret overfor den forvaltningsmæssige ledelse", sagde Helen Sørensen.

Bestyrelsen for CfK og byrådsmedlemmer i Herning er velkomne til at kontakte lærerforeningen, hvis de vil kende foreningens henvendelser til kommunen i sagen, betonede lærerformanden.

Du kan læse den skriftlige og den mundtlige beretning via disse link:

Læs mere

Skriftlig beretning fra HerningegnensLærerforening

Mundtlig beretning fra HerningegnesLærerforening