Fejl i lønberegning rettet: Lønnen til ansatte på sosu- og friskoler falder med 0,09 pct.

En fejl i Danmarks Statistiks lønindeks betød, at alle statsansatte lige efter nytår fik at vide, at de ville blive sat 0,25 pct. ned i løn, hvorefter lønnedgangen to uger senere blev sat i bero. Nu er tallene regnet igennem, og der bliver en lønnedgang på 0,09 pct. som følge af reguleringsordningen. Ordningen skal sikre en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked, og lønnen på det private arbejdsmarked faldt sidste år som følge af coronakrisen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 

Sosu- og friskolelærere sættes alligevel ikke ned i løn nuCorona betyder lønnedgang for fri- og sosu-skolelærere 

 

dst.dk: Fejli lønindekset for 3. kvartal 2020