DLF mener: Øget arbejdsudbud – ja tak, men på den rigtige måde

Publiceret

Vi mangler arbejdskraft i det danske samfund, og problemet bliver kun forstærket i de kommende år. Det gælder både i samfundet generelt og ikke mindst i den offentlige sektor.

Analyser peger på, at vi kommer til at mangle tusindvis af medarbejdere i den offentlige sektor, herunder i folkeskolen og på andre arbejdspladser, hvor medlemmerne af Danmarks Lærerforening arbejder.

Både fra Christiansborg og blandt de offentlige arbejdsgivere er meldingen, at vi skal øge arbejdsudbuddet i den offentlige sektor.

Det helt store spørgsmål er, hvordan vi løser den udfordring, og hvilke tiltag der skal til for at vende udviklingen.

I Danmarks Lærerforening mener vi bestemt ikke, at løsningen er at afskaffe helligdage eller at sætte arbejdstiden op på anden vis. Det vil blot forværre det arbejdspres, som mange offentligt ansatte allerede i dag oplever. Og konsekvensen kan ende med at virke stik imod hensigten, for eksempel ved at flere søger om nedsat arbejdstid eller forlader arbejdsmarkedet, og at sygefraværet stiger.

Konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø i form af arbejdsbetinget stress koster hvert år det danske samfund milliarder af kroner.

Tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at hvis alle danske lønmodtagere fik et godt og sundt arbejdsmiljø, som jo burde være normen, så ville samfundet genvinde tabt arbejdstid fra sygefravær svarende til hele 22.500 fuldtidsstillinger. Det er tal, der taler et tydeligt sprog.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen, men altså også for hele samfundet.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Det giver rigtig god mening, at vi sammen drøfter og finder holdbare løsninger på, hvordan vi øger arbejdsudbuddet – også i folkeskolen. Det helt centrale er, at vi finder løsninger, som er med til at skabe attraktive arbejdspladser, hvor flere oplever et sundt og udviklende arbejdsliv.

Danmarks Lærerforening deltager naturligvis i det arbejde, og vores holdning er klar:

Ja tak til øget arbejdsudbud gennem attraktive arbejdspladser og holdbare løsninger, men nej tak til løsninger, der øger arbejdspresset og forringer arbejdsmiljøet.