Sarah Lindemann Thøgersens oplevelse har været med til at gøre alle på skolen opmærksomme på, hvor sårbare lærere er i forbindelse med onlineundervisning.

Lærer ramt af elevers cyberbullying

Sarah Lindemann Thøgersen er stoppet med at lave idrætsøvelser i det virtuelle klasserum efter to oplevelser med mobning fra elevernes side, som har rystet hende. Digital chikane er nedbrydende og bør tages meget alvorligt af skoleledelsen, anbefaler mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen.

Publiceret

VIRTUELT LÆSERMØDEBLIVER DU MOBBET AF DINE ELEVER IFJERNUNDERVISNINGEN?

Lærer Sarah Lindemann Thøgersen har droppet idrætsøvelser påskærmen efter krænkende oplevelser med elever i det virtuelle rum.Digital chikane kan være nedbrydende for lærere og skal tagesalvorligt, siger mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen. Det har dumåske læst om i fagbladet Folkeskolen.

Nu får du mulighed for at stille spørgsmål til både læreren ogforskeren på Folkeskolens virtuelle læsermødeden 4. maj klokken 16 til cirka 17.30 på Teams. Her vil vi sammenblive klogere på, hvordan man kan undgå virtuel lærermobning, oghvad man skal gøre, når skaden er sket.

Du kan tilmelde dig det virtuelle læsermøde ved at sende en mailtil folkeskolen@folkeskolen.dk senestden 3. maj. Skriv læsermøde i emnefeltet, så vil vi sende dig etlink til arrangementet. Samtidig deltager du også i konkurrencen omet par gode flasker vin.

Folkeskolens journalist Maria Becher Trier er vært vedarrangementet.

ER DU BLEVET CHIKANERET?

Har du ligesom Sarah Lindemann Thøgersen oplevet digital chikanefra dine elever, vil Folkeskolen gerne høre fradig.

Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv digital chikane iemnefeltet.

SÅDAN GØR MELBY SKOLE

Melby Skoles retningslinjer for virtuelfjernundervisning vedtaget i MED-udvalget:

• Der skal kun livestreames, i det omfang det er nødvendigt afhensyn til formålet, for eksempel ved lærerens oplæg,klassedrøftelser, spørgsmål og svar.

• Der må ikke ske lyd- eller billedoptagelser fraundervisningen.

• Der må kun livestreames via Teams.

• Alle, der underviser i klassen, skal orienteres omlivestreamingen og give deres samtykke. Det vil sige, at det ogsågælder for vikarer, praktikanter og lignende.

• Der gøres opmærksom på, at der livestreames - også når nogentræder ind i klassen.

Forældre og elever orienteres på Aula om skolensretningslinjer, herunder at: 

• Eleven er klar, når undervisningen starter.

• Al unødig støj fjernes fra lokalet, så det ikke forstyrrerundervisningen (ingen tændt tv, radio, YouTube med mere).

• Skolen anbefaler, at eleverne bruger hovedtelefoner.

• Der må ikke ske lyd- eller billedoptagelser fraundervisningen.

• Underviserne informeres, hvis der er andre til stede, ellerder kommer nogen ind i rummet, hvor eleven sidder.

• Det er kun eleven, der kan/må "række hånden" op og stillespørgsmål.

• Retningslinjerne tager udgangspunkt i et forslag tilretningslinjer fra DLF, som alle skoler har modtaget.

Kilde: Melby Skole

Efter de to episoder, hvor Sarah Lindemann Thøgersen blev digitalt chikaneret af sine elever, fik hendes selvtillid som lærer et knæk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

To undervisningsdage i februar måned har sat dybe spor hos lærer Sarah Lindemann Thøgersen fra Melby Skole.

Første gang er en onsdag formiddag i idræt med hendes egen 8. klasse og parallelklassen, som hun ikke kender ret godt. En elev fra parallelklassen filmer Sarah Lindemann Thøgersen, mens hun på Teams er i gang med at demonstrere idrætsøvelser for eleverne. Bagefter bliver videoen delt på sociale medier. Hvilke sociale medier ved Sarah Lindemann Thøgersen ikke den dag i dag.

Dagen efter, i idræt med 9.-klasserne, står den på fælles fysisk træning med Sarah Lindemann Thøgersen i front. Nogle elever vælger at lade en elev være i frontbilledet i stedet for læreren. Det sker to gange. Og pludselig dukker en ukendt elev op i det store billede. Han laver fjollede sprællemænd og gør grin med Sarah Lindemann Thøgersens undervisning. Hun smider ham af mødet og printer efterfølgende en deltagerliste, der afslører, at eleven går på naboskolen.

"Bagefter var jeg rystet. Hvad skete der lige der? Hvad har eleven lavet? Har nogen filmet det? Det viste sig, at eleven udefra var på i 17-20 minutter, uden at jeg vidste det, og jeg aner ikke, hvad han har lavet. Det er en meget ubehagelig følelse", fortæller Sarah Lindemann Thøgersen.

Cyberbullying i skolen er i vækst

Den 39-årige lærer har over ti års undervisningserfaring og betragter sig selv som værende temmelig robust. Alligevel blev hun så påvirket af de to oplevelser, at hun meldte sig syg dagen efter. Og måtte opgive virtuel undervisning hele den efterfølgende uge med sin 9. klasse.

"Jeg havde en knude i maven og havde slet ikke lyst til at være på skærmen. Tilliden havde fået et knæk. Begge oplevelser har givet mig følelsen af at blive ydmyget og krænket", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Mobbeekspert Eva Gemzøe Mikkelsen anerkender til fulde disse følelser.

"Det er dybt grænseoverskridende og krænkende, hvad denne lærer har været udsat for. Det er ikke harmløse drengestreger, men digital chikane, og det bør tages meget alvorligt af ledelsen", siger Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Syddansk Universitet (SDU).

Fænomenet digital mobning går også under navnet cyberbullying og er i vækst.

"Hele begrebet cyberbullying er et begyndende stort område, også i skoleverdenen. Det er måske ikke alle skoleledere, der forholder sig tilstrækkeligt til det, men de har et enormt ansvar for at håndtere episoder som disse, for det kan have store psykologiske konsekvenser for den, det går ud over", understreger Eva Gemzøe Mikkelsen, som har specialiseret sig i mobning og konflikter på arbejdspladser.

Internationale studier viser, ifølge hende, at cybermobning på linje med fysisk ansigt til ansigt-mobning kan føre til stressreaktioner gående fra hovedpine til maveproblemer, ekstrem træthed, søvnproblemer, angst, depression og psykisk udmattelse.

"Man skal virkelig tage det alvorligt", siger Eva Gemzøe Mikkelsen.

Skoleleder har skaffet en undskyldning

På Melby Skole tager skoleleder Christian Wibeck-Nilsson sagen alvorligt. Men det tog noget tid for ham at indse, hvor ubehagelig en oplevelse det faktisk var for hans medarbejder Sarah Lindemann Thøgersen.

"Der gik noget tid, før jeg forstod, hvor slemt det var for Sarah. Som idrætslærer bruger man jo sig selv og sin krop, når der skal demonstreres noget, og det gør, at man som lærer er mere udsat for at blive den, der bliver grinet ad. Det er ikke rimeligt", siger Christian Wibeck-Nilsson.

Han har haft fat i naboskolen, og det har resulteret i, at den uindbudte elev har skrevet en undskyldning til Sarah Lindemann Thøgersen, herunder forsikret om, at han ikke har filmet eller delt noget på sociale medier. Det håber Sarah Lindemann Thøgersen så er sandheden.

Christian Wibeck-Nilsson har også talt med både elever og forældre i skolens egne 9.-klasser om hændelserne og sendt skolens retningslinjer for fjernundervisning ud til samtlige elever og forældre i udskolingen.

I dag er Sarah Lindemann Thøgersen tilfreds med, hvad der er gjort fra ledelsens side, om end det tog tid, og der herskede en vis rådvildhed - også hos tillidsrepræsentanten.

"Vi lærere er enormt sårbare under fjernundervisningen, og jeg føler, at der ikke rigtig er nogen hjælp at hente, fordi det er så nyt for os lærere at opleve digital mobning på den måde. Det er svært at være det første offer", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Lærer-elev-relationen ramt af nedlukning

Danmarks Lærerforening (DLF) har udarbejdet nogle forslag til retningslinjer for virtuel fjernundervisning, som er sendt ud til alle skoler. Sarah Lindemann Thøgersen har selv siddet med i sin skoles MED-udvalg, hvor de har drøftet retningslinjerne og udarbejdet deres egen version til Melby Skole.

DLF: Slå hårdt ned på digital chikane

Af retningslinjerne fremgår det blandt andet, at eleverne ikke må filme undervisningen, ikke må invitere andre med, skal gøre opmærksom på, hvis der er andre til stede i lokalet (for eksempel forældre og søskende) og holde kameraet tændt under undervisningen.

"Selv om vi på skolerne har udarbejdet retningslinjer for fjernundervisningen, så har ledelsen ingen sanktioner, når de bliver overtrådt, som de er blevet det i mine to tilfælde. Der sker ingenting. For mig at se er det fuldstændig ligegyldigt med regler og retningslinjer, hvis det er omkostningsfrit at bryde dem", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Fjernundervisningen gør lærerne meget sårbare og er mere belastende, end man lige skulle tro, påpeger hun.

"Jo længere tid der går med fjernundervisning, jo mere forsvinder relationen til eleverne, så når der sker sådan noget, føler man sig grinet ad og ikke med", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Hun har helt droppet at lave gymnastikøvelser for åben skærm. Hun filmer øvelserne på forhånd og sender videoen til sine elever. Så kan de lave øvelserne hjemme uden at få det spoleret af andre, som hun siger.

Ved at stå frem håber Sarah Lindemann Thøgersen, at andre lærere også tør stå frem med lignende oplevelser.

"Det føles jo lidt pinligt. Som om man ikke kan styre undervisningen. Det var virkelig en overraskelse for mig, at det kunne ske for mig at blive hængt ud af mine elever på den måde", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Leder: Onlinebagsiden stikker frem

Hun blev tilbudt krisehjælp umiddelbart efter, men afslog. Til gengæld hjalp det at tale med medarbejderrepræsentanten og med kollegerne.

"Jeg skrev ud til mine kolleger efter begge episoder, så de vidste det. De har været en utrolig stor støtte", siger Sarah Lindemann Thøgersen.

Støtte fra kollegerne og en prompte reaktion fra ledelsens side er helt afgørende, påpeger Eva Gemzøe Mikkelsen.

"Episoder, som krænker og intimiderer læreren på denne måde, kræver en meget håndfast handling fra lederens side", siger hun.

I dag, når Sarah Lindemann Thøgersen skal efterrationalisere, er hun overbevist om, at episoderne især skyldes, at eleverne er trætte af fjernundervisningen:

"Det hænger dem langt ud af halsen. Der skal ske noget andet, og så ender det i dumme ting".