Debat

Er Socialdemokraterne socialdemokrater?

Nej, partiet burde have fået et nyt navn, inden denne valgkamp! Det er utroværdigt at kalde sig socialdemokrater med den politik, der er gennemført i den forgangne valgperiode. Den førte politik er i hvert fald ikke i overensstemmelse med de værdier, som partiet historisk har bygget på, herunder solidaritet med og mellem det folk, den arbejdskraft og de lønmodtagere, der står for produktionen i samfundet, og som gerne skulle have indflydelse på lovgivningen, hvis demokratiet i Danmark fortsat skal være et folkestyre! Og den førte politik har også været utroværdig i forhold til de valgløfter, der blev givet i forrige valgkamp. De forhold bør ikke glemmes i denne valgkamp!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ud med Helle og ind med en.... Helle aldrig har været, som statsministre bør være - nemlig  troværdige, herunder arbejde for sine valgløfter og arbejde for det, der er lovet vælgerne! Også selv om jeg ikke stemte på hendes parti ved forrige valg!

Der burde stiftes et nyt parti i Danmark. Det burde hede TRUST, fordi alt for mange politikere er ikke til at regne med og stole på - mildt sagt. Det er fx ret utroværdigt, at være politisk aktiv socialdemokrat og så placere sine egne børn i en privatskole - det er ikke mega men GIGA-utroværdigt! Samme utroværdighed har andre fremtrædende socialdemokrater vist. De er alle GIGA-UTROVÆRDIGE. Det med privatskolen er dog ikke det mest skræmmende. Fred være med det. Det kunne være deres mænd, børnenes fædre, der havde besluttet, at børnene skulle over på "privaten" (selv om det næppe har været deres beslutning).

Ideologisk set er det skræmmende for demokratiet, at de fortsat kalder sig socialdemokrater. Det er skræmmende fordi, der også er andre store partier, der har vist megen utroværdighed i de seneste årtier. Men det er mest skræmmende, når det er partier i Regeringen, der handler utroværdigt.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Det ledende regeringsparti, Socialdemokraterne, burde kalde sig noget andet. Fx KLs parti. Jeg tror nemlig ikke, at der er mange vælgere, der mener, at Regeringens handlinger i den forgangne valgperiode er i overensstemmelse med socialdemokratisk politik og den ideologi partiet har baggrund i. Det har næppe været i overensstemmelse med mange af deres vælgeres værdier at:

(1) arbejde for at perioden med dagpengeret skal være kraftigt reduceret og

(2) fradraget for fagligt kontingent også skal være kraftigt reduceret (så der kan spares meget mindre op til strejkekasser) for samtidigt

(3) undlade at høre relevante faglige organisationer, når fx Folkeskolen  reformeres. De faglige organisationer får netop resurser afhængigt af, hvor meget folk kan betale i fagligt kontingent (uden fradrag, kan de naturligvis betale mindre). Og de faglige foreninger anvender faktisk mange af resurserne til gavn for samfundet, herunder til gavn for den model, der normalt anvendes (eller før Helle blev anvendt) i Danmark, nemlig at lovforslag blev sendt ud (i "høring") til relevante faglige organisationer, så de kunne blive hørt om evt. ændringsforslag, inden nye love blev gennemført i Folketinget.

(4) gennemføre en lovgivning, der (stort set) svarer til arbejdsgiverpartens (KLs) ønsker, efter at overenskomstforhandlinger har ført til lockout af lønmodtagerparten! (så strejkekasserne tømmes). En lovgivning, der som nævnt blev gennemført helt uden om faglige organisationer. En lovgivning, der senere har vist sig at føre til store problemer hvad angår gennemførelsen ude i kommunerne, især den implementering af nye forhold, arbejdsmetoder m.m., der skal ske i Folkeskolen, hvor problemerne jo går ud over elever og deres fremtidsmuligheder, fx uddannelsesmuligheder. Og dermed går reformen også udover den voksne befolknings pensionsudsigter. 

"Med lov skal land bygges" og demokrati betyder folkestyre, dvs. at folket skal have indflydelse på de love, der styrer Danmark. I Danmark har fx arbejdsmarkedets parter (Folket delt i hhv. nogle arbejdsgivere og mange lønmodtagere) siden begyndelsen af 1900-tallet anvendt en forhandlingsmodel for overenskomster, der gav begge parter indflydelse på de vilkår, der aftales for den næste overenskomstperiode. Men det virker nærmere som at socialdemokraterne mener at "med lov skal land nedbrydes", da det næppe er folket, der styrer, når kun den ene part (og faktisk den, der har færrest medlemmer, nemlig arbejdsgiversiden) får indflydelse. Politikerne og statsminister Helle i Regeringen behøver jo - efter egen opfattelse - hverken at styre efter noget, der ligner deres egne valgløfter eller efter noget, der ligner den ideologi, som Statsministerens parti oprindeligt har grundlag i. Fx burde socialdemokraters politik styre efter en politik, der viser noget mere respekt for eller i det mindste er mere solidarisk i forhold til lønmodtageres faglige organisationer, herunder deres mulighed for at spare op til en strejkekasse og - ikke mindst - deres mulighed for at anvende resurserne i kassen konstruktivt, når fx en arbejdsgiver som KL stiller sig helt på bagbenene i forhandlingerne. Og gør det netop med henblik på at Regeringen skal bryde ind og lovgive om vilkår, der alene tilgodeser deres egne, dvs. KLs ønsker. Og det at Regeringen lod KL gøre netop det, er præcis det, der gør Helle og resten af Regeringen forfærdelig UTROVÆRDIG som socialdemokrater. De burde derfor kalde sig noget andet end Socialdemokraterne ved dette valg.

I stedet for at være i overensstemmelse med deres partis historiske ideologi samt de fleste af deres valgløfter har socialdemokraterne i den forgangne valgperiode:

(1) Fjernet nogle af deres egne børn fra Folkeskolen.

(2) Reformeret Folkeskolen, herunder gjort elevernes skolegang så lang og strammet lærernes løn og arbejdsvilkår så meget, at skolerne reelt får meget svært ved at leve op til lovgivningen.

(3) Grebet ind i forhandlinger sådan, at de er skyld i at lærernes strejkekasse nærmest blev tømt. Dette efter at de ved at have fjernet fradraget for fagforeningskontingent havde fjernet muligheden for at få kassen hurtigt fyldt op igen (så de ikke har råd til at strejke for bedre forhold næste gang, det er nødvendigt).

(4) På disse og flere måder har socialdemokraterne med Helle i spidsen ødelagt en stor del af det danske demokrati.

Powered by Labrador CMS