Resignerede medlemmer er en stor udfordring for DLF, mener en af forfatterne til ny bog om fagbevægelsen. I 2013 var lærerne ekstremt mobiliserede, men oplevede ikke at det gjorde nogen forskel.
Resignerede medlemmer er en stor udfordring for DLF, mener en af forfatterne til ny bog om fagbevægelsen. I 2013 var lærerne ekstremt mobiliserede, men oplevede ikke at det gjorde nogen forskel.

Ny bog: Fagbevægelsen - og Lærerforeningen - skal drømme stort

Fagbevægelsen skal tage ved lære af #metoo-bevægelsen og blive bedre til at mobilisere de resignerede medlemmer. Det er nogle af budskaberne i en debatbog, som udkommer i dag. Folkeskolen.dk har bedt en af forfatterne kommentere specifikt i forhold til Lærerforeningen.

Publiceret

BYGGESTEN TIL FREMTIDENSFAGFORENING 

Bogen "Byggesten til fremtidensfagforening - Lederskab og faglige strategier i endeltagerøkonomi" er skrevet af Ane Stær Nissen, Bjørn Hansenog Rune Baastrup og udgivet af Huset DeltagerDanmark med støtte frablandt andet Danmarks Lærerforening. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvis fagforeningen bliver opfattet som en slags forsikring, så kommer det nemt til at virke dumt at vælge andet end den billigste forsikring" siger Bjørn Hansen, som er direktør i den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark og en af forfatterne til bogen 'Byggesten til fremtidens fagforening' som udkommer i dag.

"Men fagbevægelsen er heldigvis meget mere end en forsikring", fortsætter han.

"Fagbevægelsen har ved at forfølge langsigtede mål, som for eksempel otte timers arbejdsdagen, skabt et radikalt bedre arbejdsliv og et grundlæggende bedre samfund. DLF kan og skal arbejde for en fundamentalt bedre folkeskole - og dermed også bedre arbejdsvilkår -  hvad de gule fagforeninger aldrig kunne drømme om at bruge kræfter på. Det er langt sejt træk, og de sidste mange årtier har man været trængt i defensiven og måttet fungere i det".

"Det er der mange udfordringer i. Der er en gruppe medlemmer, som synes at Gordon (Ørskov Madsen, DLF's formand, red.) og tidligere Anders Bondo (Christensen, DLF's tidligere formand, red.) bare skulle sætte hårdt mod hårdt og kræve bedre forhold for medlemmerne, og at de mirakuløst ville kunne levere det i forhandlinger. Men det er ikke svaret, mener vi. Der er en dobbeltkontrakt, hvor medlemmerne skal bidrage med mere end deres kontingent, hvis de opnår store forandringer", siger han og fremhæver BUPL's kamp for minimumsnormeringer som et eksempel til efterfølgelse.

Meningsdannere er vejen frem 

Der er nogle af DLF's kredse, som allerede er i gang med at indarbejde elementer af deltagerøkonomi, fortæller Bjørn Hansen. For eksempel indkaldte Aalborg Lærerforening alle interesserede til et møde, da der skulle laves ændringer i dansk som andetsprog-undervisningen.

"Den traditionelle måde at gøre det på havde nok været med tillidsrepræsentanterne, men nu valgte man at inddrage alle interesserede medlemmer, uden at man behøvede at vente på den årlige generalforsamling. Det er bare et lille billede på hvordan det kan bruges".

DLF's meningsdanneruddannelse, som Bjørn Hansen selv har været med til at udvikle, er et andet eksempel.

"Der er fra politisk side en tendens til, at når der skal nedsættes arbejdsgrupper, kommissioner og så videre, så inviterer man enkeltpersoner til at deltage frem for en repræsentant for den ene eller anden organisation", siger han. "Det kan man godt kritisere, og det er efter min mening en helt relevant kritik, men jeg tror det er noget vi kommer til at se mere og mere. Mette Frederiksen - ikke statsministeren, men DLF's meningsdanner - er et godt eksempel på sådan en person, der uformelt har opbygget en stærk relation til DLF, men ikke er, eller skal være, kredsformand eller hovedstyrelsesmedlem".

Meningsdanner Mette Frederiksen er blandt andet medlem af formandskabet for Rådet for Børn Læring.

Han mener, at Lærerforeningen står et godt strategisk sted i den konflikt.

"Der vil selvfølgelig være nogle medlemmer, som mener at DLF ikke skal kæmpe for sygeplejerne, men i stedet koncentrere sig om at sikre lærerne bedre vilkår. Til dem vil jeg sige 'tværtimod. Ved at vise at vi står sammen med andre, varetager vi lærernes interesser på langt sigt'".

Powered by Labrador CMS