”Lærerne er nogle af dem, der har de ringeste vilkår som seniorer”, lyder det fra Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

DLF: Bedre seniorrettigheder er nødvendige

Lærernes seniorrettigheder er i dag begrænset til enkelte seniordage fra det fyldte 60 år plus muligheder for deltidspension. Står det til Danmarks Lærerforening, skal seniorrettighederne forbedres væsentligt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad har man egentlig af rettigheder som senior, når man er lærer ansat i den danske folkeskole? Desværre ikke ret mange. Og hos Danmarks Lærerforening er formand for Overenskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen bestemt ikke tilfreds med tingenes tilstand for seniorer.

"Medlemmer af Danmarks Lærerforening har kun få seniorrettigheder, og siden vores aldersreduktion blev tyvstjålet med Lov 409 efter lockouten i 2013, er lærerne nogle af dem, der har de ringeste vilkår som seniorer", siger Gordon Ørskov Madsen. For hvor lærerne tidligere havde ret til aldersreduktion, fra de fyldte 60 år, hvilket gav dem årligt 175 færre arbejdstimer med fuld løn og pension, er aldersreduktionen nu i gang med at blive udfaset. "Aldersreduktionen var noget, vi havde tilkøbt igennem overenskomstforhandlinger, og den havde en overenskomstmæssig værdi, som Danmarks Lærerforening løbende arbejder på at få igen", fortæller Gordon Ørskov Madsen. Så i dag har lærerne i folkeskolen blot ret til to årlige seniordage, fra de fylder 60 år - stigende til fire dage fra 62 år og opefter. Derudover har alle ret til delpension.

Delpension - stor interesse - meget lidt brugt

Delpension er en mulighed for at arbejde mindre - og skabe en fleksibel tilbagetrækning. En rettighed alle overenskomstansatte i DLF har fra pensionsalderen - uanset om de er ansat i kommune, region eller stat. En rettighed, hvor man kan vælge at gå ned i tid og få løn for de timer, man arbejder. Og derudover begynde at bruge af ens pension for de resterende timer. Vælger man at gå 50 procent ned i tid, får man udbetalt 50 procent i løn fra sin arbejdsgiver og 50 procent af det, man ville få udbetalt, når man går på pension. Vælger man at gå 30 procent ned i tid, får man 30 procent af sin pensionsudbetaling, og 70 procent via sin løn. "Interessen for delpension er stor, men meget få bruger den. Sidste år var det i alt 10 lærere her i Lærernes Pension, der benyttede sig af delpension. Både økonomien, hvor man får væsentligt mindre udbetalt, end man er vant til, og især virkeligheden i forhold til at få skabt sig et deltidsjob gør det svært for mange", fortæller Charlotte Lyhne, koordinator hos Lærernes Pension. "På vores seniormøder hører vi, at det ofte er svært at få arbejdsgiverne med på det. For selvom man har ret til delpension, skal der være et job, og man har ikke ret til at kræve et deltidsjob", siger hun.

 Pensionerede lærere får helt deres eget forum 

Seniorrettigheder som OK-krav   Så der er i den grad brug for forbedrede seniorrettigheder, mener Gordon Ørskov Madsen. For med den demografiske udvikling og en stigende pensionsalder forude er der brug for både at gøre det attraktivt at blive længere på jobbet og gøre det mindre slidsomt at arbejde. 

2012: Ældre lærere står for skud ved overenskomstforhandlingerne

"Vi har en målsætning om at skabe et arbejdsmarked, der hænger sammen i et helt arbejdsliv, og her er seniorrettigheder afgørende. For rettigheder giver tryghed for den enkelte, og ret til for eksempel fridage og nedsat tid er ekstremt vigtige", mener Gordon Ørskov Madsen.

Til OK 2018 havde DLF også seniorrettigheder på dagsordenen, men uden at komme igennem med det. "I og med at OK 2018 kom til at handle om især betalt spisepause og lønparallelitet med det private arbejdsmarked, nåede vi aldrig frem til at forhandle om seniorrettigheder, men seniorrettigheder vil være et tema til OK 2021. Det arbejder vi allerede på nu, for det kræver rigtig meget forberedelse", fortæller Gordon Ørskov Madsen. Da det er bedst at komme med fælles krav for mange faggrupper, skal OK-krav om seniorrettigheder koordineres med de andre faggrupper. DLF vil rejse spørgsmålet om seniorrettigheder i de fællesskaber, de indgår i. Pr. 1. marts i år arbejdede i alt 5.436 DLF-medlemmer i alderen 61-70 år. Fordelt på 4.501 lærere, 363 børnehaveklasseledere og 572 skoleledere.

Fakta om dine seniorrettigheder