Årsmøde i fraktion 4: Gruppelivsforsikringen skal forlænges til fem år efter folkepensionsalder

Fastholdelse af pensionerede lærere var et af flere temaer, da fraktion 4 – pensionisterne i DLF – i sidste uge holdt ekstraordinært årsmøde. Deltagerne på årsmødet efterspurgte blandt andet flere seniorkurser. Samtidig opfordrer årsmødet hovedstyrelsen til at forlænge gruppelivsforsikringen.

Publiceret

UDTALELSE OMGRUPPELIVSFORSIKRING

Årsmødet for fraktion 4 opfordrer hovedstyrelsen til atforhandle med Forenede Gruppeliv om foreningens frivilligegruppelivsforsikring.

Årsmødet ønsker en ændring af ophøret forgruppelivsforsikringen således, at et medlems udtræden afforsikringen er 5 år efter den aktuellefolkepensionsalder.t

FRAKTION 4

Som pensioneret lærer bliver manautomatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindreman aktivt melder sig ud.
Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel. Pr. 1.januar i år bortfaldt den hidtidige 75-års-regel, og man bliverfremover kontingentfri 12 år efter pensionsalderen.
Som medlem af fraktion 4 kan man få råd, vejledning og diversefordele, påvirke debat og holdninger i ens lokale kreds og pålandsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager ogdeltage i arrangementer lokalt, nationalt og på nordisk plan.
Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10delegerede til DLF's kongres samt 44 valgte årsmødedeltagere.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad kan kredsene/seniorklubberne gøre lokalt for at fastholde medlemmer ved overgang til efterløn/pension?

Sådan lød overskriften for temadebatten på førstedagen af fraktion 4's årsmøde i sidste uge, og som altid når pensionisterne i DLF holder årsmøde, var der fuld gang i input og vidensdeling.

"Vi har stor succes med at holde fælles arrangementer - for både aktive og passive medlemmer. Hvor vi deler udgifterne og får vist medlemmerne, at der er et liv efter pensionering, og de får øjnene op for vores arrangementer. Vi har blandt andet gjort det med et arrangement med ost/rødvin og Peter AG som oplægsholder", fortalte Lars Overballe, fra Århus Lærerforening.

"Det er vigtigt med en god kontakt til de kredsmedarbejdere, som medlemmerne ringer til for at melde sig ud. At de lige bliver opdateret på, hvad medlemmerne går glip af som pensionerede", lød det fra Preben Huus, fra Fjordkredsen.

"Hvert år holder vi fra seniorklubben et møde med alle tillidsrepræsentanter, for de ved, hvilke medlemmer, der er på vej på pension", sagde Keld Pedersen, fra Randers Lærerforening.

Andre igen pegede på vigtigheden af opdaterede e-mailadresser på de medlemmer, der går på pension og på gode erfaringer med frokostmøder for nye pensionister, så de kan føle sig velkomne og blive informeret om den lokale seniorklub.


Oplæg fra DLF-formand

Ud over fastholdelse af pensionerede medlemmer var der blandt andet oplæg fra Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, der gav årsmødedeltagerne en indflyvning i foreningens arbejde pt. med partnerfællesskabet Sammen om skolen og de aktuelle politiske forhandlinger på Christiansborg om ændringer af blandt andet nationale test, uddannelsesparathedsvurderinger mv.

"Men de kommende efterlønnere/pensionister skal vide, hvad de får af arrangementer og forskellige fordele, hvis de fortsætter som medlem af DLF. Så lokalt skal pensionistudvalgene sørge for at informere tillidsrepræsentanterne og have noget materiale til kommende efterlønnere/pensionister".

"Samtidig skal hovedforeningen understøtte det lokale arbejde - ved tydeligt at oplyse, at pensionistmedlemmerne blandt andet kan få en konto i Lån & Spar med 3% i rente, at de fortsat kan være med i gruppelivsforsikringen mv. Vores fagblad Folkeskolen kunne også understøtte det ved, at fraktion 4 havde noget særlig plads i hvert blad".


Navn: Stine Preston
Alder: 77 år
Kreds: Vejle

Hvorfor er du engageret i fraktion 4?
"Fraktion 4 er en fortsættelse af mit fagpolitiske engagement. Som aktiv lærer var jeg kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret, og for mig er fagforeningen en bevægelse, man skal være med i".

Hvad kan kredsene/seniorklubberne gøre lokalt for at fastholde medlemmer ved overgang til efterløn/pension?

"Først og fremmest skal nye/kommende pensionister have en oplevelse af, at de er ønsket, velkomne, og at vi glæder os til at se dem. Ligesom når der begynder en ny elev i klassen, skal et nyt pensionistmedlem også føle sig velkommen. Hos os sørger kredsen for, at vi får sendt velkomstbreve og anden løbende digital kommunikation ud".

"Derudover skal der laves nogle smaddergode arrangementer. Samtidig er den personlige kontakt vigtig. Måske er det lidt svært at komme til sit første pensionistarrangement, så de nye medlemmer skal holdes lidt i hånden i starten".   

Powered by Labrador CMS