Skoler har fået mulighed for at straffe digital mobning, som foregår i fritiden, hvis dårlig opførsel har "direkte indvirkning på skolens orden”.

DLF: Lærere reagerer allerede på elevers digitale adfærd i fritiden

Lærere sætter ofte elevers digitale adfærd i fritiden på dagsordenen. Derfor vil ordensbekendtgørelsens nye muligheder for indgreb mod hændelser i fritiden ikke få stor praktisk betydning, mener Lærerforeningen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden 1. januar har lærere og skoleledere haft mulighed for -med ordensbekendtgørelsen i hånd - at skride ind over for elevers adfærd i fritiden, hvis den påvirker, hvad der sker i skolen. Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med en revision af folkeskolens ordensbekendtgørelse givet skolerne mulighed for at sætte ind og straffe elevers dårlige adfærd uden for skoletiden også.

Formand for undervisningsudvalget i DLF Regitze Flannov hilser ændringen velkommen, men mener ikke, at den vil få stor praktisk betydning for skolernes hverdag.

"Vi har altid grebet ind over for digital mobning, der har noget at gøre med klassens fællesskab at gøre - også selv om det sker i fritiden. Det er en del af det arbejdet med undervisningsmiljøet i klassen. Vi gør det i  samarbejde med forældrene. Indsatsen har indflydelse på klassefællesskabet og muligheden for at få lavet god undervisning", siger Regitze Flannov.

Det er efter inspiration fra ordensbekendtgørelsen fra de gymnasiale uddannelser, at der er indføjet en bestemmelse om, at elevers opførsel i fritiden - også på de sociale medier - er omfattet af ordensreglerne, hvis den dårlige opførsel har "direkte indvirkning på skolens orden".

Nye regler: Nu kan skoler straffe elevers digitale adfærd i fritiden 

Lærere har længe håndteret adfærd uden for klassen

Regitze Flannov mener, at det er sjældent, at der vil blive behov for sanktioner, fordi lærerne er meget opmærksomme på forebyggelse af problemerne.  

"Det er sådan noget, man altid har taget op til forældremøder, og det er noget, man forebygger, når man har samtaler med elever. Nu er det kommet mulighed for sanktioner. Men tyngden af arbejdet ligger i forebyggelsen og de indsatser, man gør for at lave et godt klassefællesskab. Jeg tror, det kommer til at betyder meget lidt, at der nu findes sanktioner.  Jeg tror ikke, at det vil ændre lærernes praksis. Man vil altid have fokus på klassens fællesskab".

Digital mobning er et stort og stigende problem blandt børnene i folkeskolen

Behov for opdatering af ordensbekendtgørelsen

Regitze Flannov mener,ligesom formand for skolelederne Claus Hjortdal, at selv om ordensbekendtgørelsen nu er ændret, så er der behov for en grundlæggende opdatering af reglerne.  

"Ordensreglement skal opdateres fra grunden, fordi det ikke er tidssvarende. Vi vil rigtig gerne være med til at finde ud af, hvordan man laver et tidssvarende ordensreglement".

Derfor har DLF sammen med Skolelederforeningen, Skole og Forældre, KL og Børne- og Kulturchefforeningen henvendt sig til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for sammen at opfordre til en grundlæggende gennemarbejdning af ordensbekendtgørelsen.  

"Der står sådan noget som eftersidning og andet, som man godt kan smile lidt af i dag. Vi har ændret fokus på god ro og orden i skolen. Vi arbejder meget mere med fællesskabet omkring mobning end individorienteret, og det kunne afspejles langt bedre i ordensreglementet", siger Regitze Flannov.

Henvendelsen til ministeren er blevet hørt, for ministeren har inviteret til møde om ordensbekendtgørelsen i næste uge.  

KL, skolelederne og DLF: På tide at opdatere folkeskolens ordensregler