Nogle Skanderborg-lærere er begejstrede for professor John Hattie og hans Synlig læring, mens andre føler, det er blevet trukket ned over hovedet på dem. Men det er op til hver enkelt at vurdere, hvordan de kan bruge det, de har lært, understreger lærerkredsen. (arkivfoto)

Visible Learning i Skanderborg: Lærere skal deltage i samtalen om læring

En del lærere i Skanderborg undrede sig meget over Folkeskolens beskrivelse af kommunen som et sted, hvor deltagelse i Synlig læring er frivillig. Og alle forventes da også at deltage i diskussionen om læring, forklarer kreds og kommune – men metodeansvaret ligger hos lærerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"'Synlig læring' har aldrig været et koncept - det er et stort projekt, der stiller viden til rådighed i dyb respekt for, at undervisning og læring er en kompleks størrelse", fremhæver Skanderborg Kommunes chefkonsulent Torben Steen og mener, at Folkeskolen for ensidigt har dækket lærernes og andres kritik af Visible Learning. Forleden afholdt kommunen en konference for hele kommunens pædagogiske personale. Folkeskolen dækkede konferencen, men skrev ikke om, at den newzealandske professor John Hattie sagde, at Synlig læring har haft så god effekt i Skanderborg, fordi kommunen og lærerne har skabt et trygt rum til at arbejde med læringen. Torben Steen fortæller, at hallen igen og igen genglød af klapsalver fra lærere og pædagoger, der er stolte af det arbejde, de har gjort.

Hattie: Synlig læring giver mærkbare resultater i Skanderborg

For lærerkredsformand Bent Eriksen er det helt naturligt, at lærerne selvfølgelig forventes at deltage i de kurser, der er købt ind for fem millioner kroner, hvis det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til øvrige opgaver. Her får de professionelle lærere ny viden, de kan anvende:

"Men lærerne er overhovedet ikke frataget deres pædagogiske selvbestemmelse. Nu har vi afprøvet en række metoder i en projektperiode på to år. Nu er Challenging Learning-folkene rejst, og så vil det være forskelligt, hvem der bruger hvilke metoder fra nu", siger Bent Eriksen og henviser til, at firmaet som Skanderborg Kommune har købt Visible Learning-projektet af hedder Challenging Learning.  

Meget forskellig modtagelse hos lærerne

Han har de seneste uger kunnet se, at der tydeligvis er lærere og børnehaveklasseledere i Skanderborg, der oplever, at Visible Learning er blevet trukket ned over hovedet på dem. Og ligesom i resten af landet har Skanderborg-lærerne været presset på forberedelsestiden de seneste år, og derfor er det heller ikke alle, der har nået at arbejde med Visible Learning.

"Men der er nogle, der har arbejdet rigtig meget med det, som er nervøse for, om debatten om frivillighed får den konsekvens, at det helt lukker ned. Og det er min opgave at være med til at sikre, at de kan fortsætte med deres arbejde", siger Bent Eriksen.

Det er også meget forskelligt fra skole til skole, hvordan lærere og ledelse er gået til de forskellige elementer. På én skole, hvor man har arbejdet ganske intenst med Visible Learning, har man ikke kunnet se meningen med før-test, efter-test og effektmåling og har selv fundet på andre måder at evaluere på.

"Den der 'tænk nu selv'-tankegang er givet fri".

Men ved skolelederne det?

"Ja, det vil jeg mene, at de gør. Men jeg er da ikke mere naiv, end at der kan da godt være tilfælde, hvor en leder får sig formuleret sådan, at lærerne ikke synes, der er ret meget frivillighed. Men så tager vi den derfra, som vi altid gør, og så taler vi med den leder, så det bliver klart, at det er frivilligt".

Folkeskolens leder: Synlig tvang

Bent Eriksen vurderer, at Skanderborg Kommune sikkert havde købt et Visible Learning-projekt uanset, om kredsen havde været med på ideen eller ej. Men han er glad for, at medarbejderne har forhandlet sig frem til, at der er en ganske stor central pulje til efteruddannelse, og at lærernes tillidsvalgte har været med til at planlægge kompetenceudviklingsplanen. Hovedvægten her ligger som i andre kommuner på opgradering af lærernes undervisningskompetencer i fagene, men det er altså også her, man har fundet de cirka 5 millioner kroner til firmaet Challenging Learning.

"Det var i de dage, hvor alle var begejstrede for det, Hattie rejste rundt og sagde, og det satte vi os ind i og sagde 'prøv bare det' - men vi sikrede også, at det ikke skulle gå ud over lærernes frie valg til, hvordan de vil tilrettelægge deres undervisning", siger han og henviser til Lærerforeningens professionsideal, hvor der blandt andet står:

"Gennem egen refleksion, dialog med kolleger og deltagelse i efteruddannelse vil læreren arbejde med sin selvforståelse som lærer, sine værdier og holdninger, vedligeholde og udvikle sine kundskaber, pædagogiske færdigheder og evner til at indgå i gensidigt berigende samarbejde"

Det er i den sammenhæng, han ser Synlig læring-uddannelsen som ekstra viden, som lærerne kan lægge oven i deres grundfaglighed og bruge i deres refleksion over eget arbejde.

Læring, der er synlig for den, der lærer

Nyt projekt om inklusion

Sammen med Norddjurs Kommune har Skanderborg Kommune søgt og fået penge fra A.P. Møller Fonden til et nyt projekt i forlængelse af Synlig læring, der blandt andet skal styrke hele vejlederrollen i folkeskolen, særlig i forhold til inklusion.

Og nej, det bliver nok heller ikke frivilligt for lærerne at deltage i de kurser med mere, som det medfører. For med henvisning til nabokommunen Silkeborg, hvor en rapport for nyligt viste, at lærerne føler, de står helt alene med opgaverne, siger chefkonsulent Torben Steen: "Det skal ikke være et valg at stå alene i Skanderborg!".