Valgmøde: Skoledebatten skal ikke overlades til 'Egelund og ligesindede'

Torsdag eftermiddag svarede kandidaterne til den ledige plads i Lærerforeningens hovedstyrelse på medlemmernes spørgsmål. Det blev til debat om arbejdstidsaftaler, ny overenskomst og tillid til arbejdsgiverne.

Publiceret

Valg 1. til 10. marts

Frem til den 10. marts kl. 16 kan lærere ogbørnehaveklasseledere i Danmarks Lærerforening stemme ved etelektronisk suppleringsvalg til Lærerforeningens hovedstyrelse. Derer en ledig plads, fordi et medlem er trådt ud, og hverken 1.-eller 2.-suppleanten har kunnet træde til. 

Vær med i debatten på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er fire kandidater, som gerne vil i overtage det ledige sæde i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, og de ønsker alle sammen at bringe foreningen tættere på medlemmerne. Første skridt af den vej tog Pia Jessen, Pia Henriksen, Janne Riise Hansen og Lars Holmboe torsdag eftermiddag, da de på Teams tog imod spørgsmål fra deres potentielle vælgere i en debat, de selv havde arrangeret og bedt folkeskolen.dk om at moderere. Omkring 30 medlemmer kiggede forbi.

"Jeg er oprigtigt indigneret over forholdene for lærerne, og det dræner deres den faglige og fagpolitiske energi. Det er frækt, det, der foregår! Det er det synspunkt, jeg vil repræsentere i hovedstyrelsen" fortalte Pia Henriksen, der til daglige er lærer og kredsstyrelsesmedlem i Albertslund.

"Jeg vil kæmpe for, at A20 bliver en kæmpe succes og de næste aftaler bliver endnu bedre" sagde Lars Holmboe, lærer og styrelsesmedlem i Vejle om den nye lærerarbejdstidsaftale.

"Reformen har netop fået dødskysset af undervisningsministeren, og det er vores opgave at sørge for at den bliver pænt begravet og erstattet af noget meget bedre. Det er et langt sejt træk, som venter, men det er det jeg er her for".

Speciallærer og bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening Janne Riise Hansen erklærede, at der er meget, der skal arbejdes med i forhold til A20-aftalen, og hun ikke vil sidde på hænderne. Hun vil arbejde for bedre uddannelse af tillidsfolk og også deres suppleanter, så der er en at sparre med og derudover kæmpe for flere midler til inklusionsområdet

Pia Jessen, som formand for Børnehaveklasselederforeningen vil have fokus på skolestart, et demokratisk dannende børnesyn og vigtigheden af at få livsduelige mennesker ud af skolen.

"Det er historisk, at børnehaveklasseledere ikke er repræsenteret i Lærerforeningen hovedstyrelse, som det er nu, men vi prøver igen" og understregede at en af hovedstyrelsens fornemmeste opgaver er at sørge for at skoledebatten ikke bliver overladt til 'Egelund og ligesindede'.

DLF-valg: 10 procent af lærerne har stemt 

Arbejdstidaftale til debat

Efter at hver kandidat havde præsenteret sig selv og sine mærkesager, var det tid til spørgsmål, og ikke så få af dem handlede om den nyligt indgåede arbejdstidsaftale A20. Malene A. Hansen havde på forhånd sendt et spørgsmål til, hvordan man vil sikre, at medlemmernes meninger bliver hørt, når aftalen skal evalueres.

Alle kandidater var enige om, at man skal ud på skolerne og foretage en kvalitativ evaluering, eventuelt i samarbejde med de lokale tillidsfolk. Kvantitativ evaluering er foretaget på basis af spørgeskemaer ikke nok. Men Pia Henriksen havde en bekymring:

"Lærerne har lært at leve med ret uanstændige arbejdsvilkår, har de svært ved at tænke store tanker om, hvor vi vil hen. Hovedstyrelsen skal mobilisere dem og sætte retning. Og til dem, der siger at arbejdstidsaftalen skal have tid til virke, vil jeg sige 'nul og niks!'. Sidst jeg hørte det, var da Pernille Rosenkrantz-Theil sagde, at en skolereform tager ti år at blive implementere. Det skal ikke ske denne gang".

Det førte diskussionen hen på arbejdstidsaftalens succeskriterier. Janni Riise Hansen mente, at arbejdstidsaftalen er en succes, når lærerne føler at de kan lykkes med deres opgaver.

"Og så skal vi huske, at arbejdstidsaftalen 2023 skal bygge videre på denne her aftale".

Pia Jessen tilføjede, at aftalen skal bruges som løftestang til at lave en god central aftale.

"Når tilstrækkeligt mange kredse har fået gode aftaler, til at vi han løfte centralt, er den en succes".

"Lærerne skal have bedre mulighed for at løse deres opgaver", sagde Lars Holmboe, som så to muligheder: "Enten skal vi have mindre undervisning, eller også får vi færre andre opgaver. Så skal vi have en god dialog og et reelt samarbejde."

Tillid er en mangelvare

I mødets chat spurgte en seer, hvor skal tilliden komme fra, når arbejdstidsaftalen ikke giver lærerne nogen rettigheder? Det er et problem, medgav Lars Holmboe:

"Tillid har vi ikke meget af, men vi har et håb om, at vi kan få et rigtigt godt samarbejde på den enkelte skole. Så kan tilliden bygges op nedefra, og det fede er, at vi har eksempler på, at det kan lykkes. Der er skoler, hvor det er lykkedes at skabe et godt samarbejde mellem lærere og ledelse. Den lærdom skal vi bruge".

Janne Riise Hansen mente, at der skal bygges på den tillid, som mange lærere har til deres nære ledere, og på at der er Christiansborg-politikere, som lyder, som om de er begyndt at lytte til DLF.

"Det skal vi udnytte til at fremme vores sag".

OK21 - ja eller nej?

I en hurtigrunde om hvad de fire kandidater vil stemme, når der om kort tid skal stemmes om næste overenskomst, endte stillingen med to ja'er, et nej og et 'ved ikke'.

Nej-sigeren var Pia Henriksen, som dog anerkendte, at det vil blive svært at mobilisere til en strejke sådan som forholdene er.

"Men principielt mener jeg ikke, vi kan leve med disse 'vedligeholdelsesoverenskomster' længere. Vi fejllæser arbejdsgiversiden og forveksler skåltaler med reelle hensigter. Vi skal kæmpe for noget mere, selv om det muligvis ikke er det rigtige tidspunkt at tage kampen - men det er aldrig det rigtige tidspunkt", sagde hun.

Lars Holmboe var tvivleren og begrundede det med, at det på den ene side er en sejr, at reallønnen er sikret.

"I denne tid er det urealistisk at forestille sig at det kunne blive bedre i den nuværende situation. Til gengæld er det et problem, at vi ikke kan få bedre forhold for vores tillidsfolk, nu hvor vi skal til at tage hul på den nye arbejdstidsaftale, hvor de kommer til at spille så stor en rolle. Derfor er jeg i tænkeboks".

Pia Jessen og Janne Riise Hansen lagde reallønssikringen til grund for deres støtte til overenskomsten, og Janne Riise Hansen understregede desuden, at det bliver urealistisk at mobilisere samfundsopbakning i en tid, hvor privatansatte mister job på grund af coronakrisen.

Nogle ord på falderebet

Som afslutning på debatten, som i øvrigt forløb helt uden personangreb og næsten uden tekniske problemer, fik hver kandidat lov til at fortælle helt kort, hvorfor de hver især fortjener medlemmers stemme, når krydset skal sættes senest den 10. marts.

"Jeg er fagpolitisk funderet, stædig og resultatorienteret" var Janne Riise Hansens bud

"Jeg vil arbejde for den vigtige skolestart, inklusion og sammenhængskraft," sagde Pia Jessen

"Jeg har et varmt hjerte, et køligt hoved og så lytter jeg" sagde Lars Holmboe, og Pia Henriksen satte punktum for debatarrangementet med ordene: "Arbejdsgiverne stopper ikke".

Powered by Labrador CMS