Seks nye valgt ind i DLF's ledelse - se hovedstyrelsen her

Formand for Undervisningsudvalget i DLF Jeanette Sjøberg blev ikke genvalgt til DLF's hovedstyrelse. Formand for Lærerkreds Nord blev topscorer. Hele seks nye ansigter er netop valgt ind i DLF's hovedstyrelse i 2020. Se hele resultatet her:

Publiceret

HOVEDSTYRELSESVALG 2019

Lærerforeningens hovedstyrelse beståraf formanden og næstformanden, som blev valgt på kongressen ioktober, formanden for henholdsvis Skolelederforeningen ogLærerstuderendes Landskreds, én repræsentant for de pensioneredemedlemmer og så 18 medlemmer valgt ved urafstemning blandt deaktive medlemmer. Med kun én kandidat i fraktion 4, JørnKokkendorff, skal pensionisterne ikke stemme. Alle aktive medlemmerhar hver haft 18 stemmer, som de har fordelt på 28 opstilledekandidater. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

16.745 stemmer fik formand for Undervisningsudvalget Jeanette Sjøberg. Det var 200 stemmer for lidt til at få en plads i DLF's kommende hovedstyrelse. Lars Busk fra Lærerkreds Nord blev topscorer ved hovedstyrelsesvalget med 33.193 stemmer. Formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov fik andenflest stemmer med 31.713. 

De 18, der nu er valgt, skal udgøre hovedstyrelsen fra 2020 til og med 2023 sammen med formand Anders Bondo Christensen og næstformand Dorte Lange, der blev valgt af kongressen i oktober, samt formanden for Skolelederforeningen (Claus Hjortdal), forperson for Lærerstuderendes Landskreds (Rasmus Holme Nielsen) og Jørn Kokkendorff, der er valgt uden modkandidater til at repræsentere pensionistmedlemmerne. 

Valget betyder også et farvel til to andre af de nuværende hovedstyrelsesmedlemmer, Charlotte Ipsen, Århus Lærerforening og Kjell Nilsson fra Københavns Lærerforening. 

Det elektroniske valgsted på dlf.org har været åbent fra torsdag den 21. november til i dag kl. 16, og 31.889 DLF-medlemmer har afgivet deres stemme. Det bringer stemmeprocenten op på 58,2 som er den højeste valgdeltagelse siden 1983.  

 

Seks nye i DLF's ledelse - se hovedstyrelsen her 

Kandidater uden bagland kom ikke ind i DLF's hovedstyrelse

 

DLF's hovedstyrelse bliver mere mandsdomineret