”Pensionisterne er en ressource, kredsene kan bruge, og samtidig skal de pensionerede medlemmer have øjnene op for, at de selv kan være med til at skabe nogle gode tilbud ude i kredsene,” lyder det fra Jørn Kokkendorff, hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 – pensionisterne i Danmarks Lærerforening.
”Pensionisterne er en ressource, kredsene kan bruge, og samtidig skal de pensionerede medlemmer have øjnene op for, at de selv kan være med til at skabe nogle gode tilbud ude i kredsene,” lyder det fra Jørn Kokkendorff, hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 – pensionisterne i Danmarks Lærerforening.

Jørn er pensionisternes talerør i hovedstyrelsen

Jørn Kokkendorff har siden 1. januar i år siddet som hovedstyrelsesmedlem i DLF for fraktion 4 – pensionisterne. Det blev et travlt år med både formandsvalg, arbejdstidsaftale, corona, to ekstraordinære kongresser og løbende indspark om pensionisterne.

Publiceret

FRAKTION 4

Som pensioneret lærer bliver manautomatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindreman aktivt melder sig ud.
Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel af deaktives kontingent. Pr. 1. januar 2021 bortfalder den hidtidige75-års-regel, og man bliver fremover kontingentfri 12 år efterpensionsalderen.
Som medlem af fraktion 4 kan man få råd og vejledning, påvirkedebat og holdninger i sin lokale kreds og på landsplan, blive valgtsom kongresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i arrangementerlokalt, nationalt og på nordisk plan.
Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10delegerede til DLF's kongres samt 44 valgte årsmødedeltagere.
Der er pt. 19.820 medlemmer.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jørn Kokkendorff havde dårligt sat sig i stolen som nyt hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 - pensionister og efterlønnere i Danmarks Lærerforening - før ugentlige hovedstyrelsesmøder blev en realitet på grund af periodeforhandlingerne om lærernes arbejdstid.

"Jeg blev kastet ud i et meget travlt år i hovedstyrelsen med periodeforhandlinger og ekstraordinær kongres. Siden fulgte corona, formandsvalg og afstemning om arbejdstidsaftalen. Så jeg har haft en meget stejl læringskurve, men det har været vildt interessant", siger 69-årige Jørn Kokkendorff, der den 1. januar 2020 overtog hovedstyrelsespladsen efter Birgit Bruun.

Som hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 er man talerør for de 19.820 pensionerede lærere i Danmarks Lærerforening.

"Pensionister og efterlønnere tegner sig for knap en fjerdedel af medlemmerne i DLF, så selvom de fleste nok ikke mener, at aktiviteter og forhold for pensionisterne er foreningens kerneopgave, så er det vigtigt, at vi har en stemme i hovedstyrelsen", siger Jørn Kokkendorff.

I hovedstyrelsens arbejde med en politik for fastholdelse og rekruttering har Jørn Kokkendorff også fået sat sit aftryk. Så den både gælder aktive og pensionister. For også blandt pensionister ses et faldende medlemstal.

"Det har været et ønske fra årsmødet i fraktion 4 i flere år, at lærere på vej mod pension skulle informeres om foreningens tilbud til pensionister, og her med vedtagelsen af politikken er der skrevet en passus ind om, "at folk på vej på pension SKAL informeres om DLF's tilbud for pensionister", forklarer Jørn Kokkendorff.

Pensionisterne er en ressource for kredsene

Der skal dog ikke lyde nogen klagesang. For som tidligere formand for Århus Lærerforenings Seniorklub, lærer i 37 år og aktiv i fagforeningen i 25 år - både som tillidsrepræsentant, kongresdelegeret, medlem af kredsstyrelsen og kredskasserer i Aarhus - finder Jørn Kokkendorff arbejdet både sjovt og interessant. 

I det kommende år vil han fortsat arbejde for ønskerne fra årsmødet i fraktion 4 - herunder fortsætte arbejdet med om pensionisterne i DLF skal være en del af Faglige Seniorer i FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation - og med en decideret pensionistpolitik i DLF.

"Til næste kongres skal hele DLF's principprogram gennemgås, og der skal pensionistpolitikken også med", fortæller Jørn Kokkendorff.

Da han meddelte sit kandidatur til hovedstyrelsen, havde Jørn Kokkendorff en ambition om at få flere pensionistmedlemmer mobiliseret og engageret i fagforeningens arbejde.

"Det ønske har jeg stadig, men det tager tid. Men pensionisterne er en resurse, kredsene kan bruge, og samtidig skal de pensionerede medlemmer have øjnene op for, at de selv kan være med til at skabe nogle gode tilbud ude i kredsene". 

Corona sætter begrænsninger

Med forlængelse af blandt andet forsamlingsforbuddet til den 28. februar er det planlagte årsmøde for fraktion 4 den 8.-9. februar 2021 ikke muligt at gennemføre. Så lige nu venter en afklaring på, om det er muligt at holde et fysisk årsmøde senere på året. Mange af deltagerne er nemlig ikke begejstrede for et digitalt årsmøde.

"Så jeg arbejder på at få lov til at holde det på et andet tidspunkt inden sommerferien, men der står i vedtægerne, at det skal holdes i januar eller februar", forklarer Jørn Kokkendorff.

Om næste års fire populære seniorkurser i juni/juli og Nordisk Pensionisttræf til Island i juni gennemføres, kan kun tiden - og udviklingen i corona-situationen - vise.

Powered by Labrador CMS