'Vi opfordrer kraftigt til, at man blandt mange andre faktorer også tager højde for vikardækningen, når man har drøftelser mellem kreds og kommune i forhold til den ny arbejdstidsaftale', siger Regitze Flannov.
"Vi opfordrer kraftigt til, at man blandt mange andre faktorer også tager højde for vikardækningen, når man har drøftelser mellem kreds og kommune i forhold til den ny arbejdstidsaftale", siger Regitze Flannov.

DLF vedtager princip for vikardækning

Flere fastansatte lærere ved starten af skoleåret, der kan dække det kendte fravær afledt af efteruddannelse, seniordage og ferie. Det er et af ønskerne i Danmarks Lærerforenings nye princip for vikardækning, som foreningen håber bliver en del af de lokale drøftelser i forbindelse med lærernes ny arbejdstidsaftale.

Publiceret

FAKTA: SÅDAN LYDER DLF'S PRINCIP FORVIKARDÆKNING

"Ved lærerfravær skal eleverne også modtage kvalificeretundervisning. Derfor må skolens organisering af lærerfravær sikre,at eleverne altid møder en kendt, uddannet lærer. I denneorganisering skal der budgetteres med tilstrækkelige ressourcer tilat sikre mulighed for fleksibel planlægning. Der skal tillige tageshøjde for, at lærernes arbejdsmiljø medtænkes iorganiseringen".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerkredse og kommuner landet over drøfter i disse måneder den lokale implementering af lærernes nye arbejdstidsaftale.

Står det til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, skal et af emnerne på dagsordenen være skolernes vikardækning.

Derfor har foreningens hovedstyrelse vedtaget et officielt princip for vikardækning, som man fra både centralt og lokalt hold kan pejle efter.

Det indeholder tre konkrete modeller, som har hver deres fordele og ulemper, og som vil blive sendt ud til foreningens kredse.

"Der er rigtig meget kvalitet at hente i folkeskolen ved, at vi bliver skarpere på, hvordan man vikardækker", siger formand for foreningens undervisningsudvalg Regitze Flannov.

Med i vedtagelsen er tre modeller, man på skolerne kan bruge som inspiration. Her bliver vikardækningen løst ved henholdsvis fleksible skemaer, vikardækning internt i årgangsteam, eller at lærerne har færre faste undervisningstimer og dermed fleksibelt kan dække vikartimer.

Modellerne er ment til inspiration, understreger Regitze Flannov, ligesom det i vedtagelsen pointeres, at princippet er vanskeligt at realisere fuldt ud, at der kan være store lokale forskelle på, hvor mange uddannede lærere skolen kan tiltrække, samt at det kan være sværere at organisere sig ud af det uplanlagte fravær.

"Hovedbudskabet er, at vi gerne vil have, man allerede fra skoleårets start får lavet en plan for det kendte fravær, en estimeret plan for det ukendte - og at man forsøger så vidt muligt at sørge for, at timerne bliver læst af for eleverne kendte lærere", siger Regitze Flannov.

Powered by Labrador CMS