Medlemsinvolvering: Fra nyt køleskab til bedre test af elever

Mandag eftermiddag var kongresdelegerede og deres gæster samlet til workshops om, bl.a. hvordan Danmarks Lærerforening kan blive bedre til at involvere sine medlemmer. Det kan for eksempel starte med et nyt køleskab til personalerummet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På en skole i Himmerland manglede de ansatte et ordentligt køleskab. Det tog lærernes tillidsrepræsentant for Himmerlands Lærerkreds fat på at skaffe dem. Og derfra gik arbejdet videre til forhandling om  gårdvagter, vikardækning og endnu større ting. Men det begyndte med det nye køleskab.

Det var den korte version af en workshop, som cirka 50 kongresdelegerede og deres gæster deltog i mandag eftermiddag på Tivoli Congress Center i København. Workshoppen var, sammen med otte andre workshops om andre emner, Lærerforeningens bud på en form, hvor man kan diskutere forskellige faglige emner, uden af det nødvendigvis skal ende med beslutninger. Emnet for den pågældende session var "Hvordan skaber foreningen medlemsengagement gennem involvering af medlemmer?"

Modstand fra medlemmer

Himmerlands Lærerkreds' bud er som sagt at starte med at begynde at løse mindre, konkrete problemer, som deres medlemmer oplever, også selv om det falder udenfor det, man traditionelt regner for en fagforenings arbejde. Det bud blev bakket op af Esben Hjort, organisationskoordinator i HK Privat, som også udtrykte misundelse over DLF's høje organisationsgrad.

Forfatter: Genstart fællesskabet med Ikea-modellen

Men, understregede lærerkredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen -  strategien er ikke gået igennem uden sværdslag.

"Tidligere måtte man nærmest snige sig til indflydelse", fortalte han om årene efter lockouten i '13.

"Vi havde medlemmer, som ønskede, at vi fortsatte med at sætte hårdt mod hårdt, men vi holdt fast i vores samarbejdsstrategi. Vi gjorde os lækre i forhold til at samarbejde, og jeg tror at nogle medlemmer fik sig en aha-oplevelse i forhold til, hvad vi som fagforening kan".

Diskussion: Hvad er en succes?

Et par deltagere i workshoppen så dog visse problemer med en strategi, som primært er baseret på relationsskabelse. Blandt andet blev det ved opsamlingen påpeget, at det er svært at komme med konkrete handlinger som svar på komplekse problemer, og en enkelt mente også at det ville være at nedgøre medlemmernes problemer at fremhæve køleskabet som en succes for foreningen.

"Jeg vil advare mod at I bruger det som eksempel overfor medlemmerne. Hos mine kolleger ville problemer med køleskabet ikke engang være på top 25 af en liste over de problemer, de oplever i deres hverdag".

Ny bog: Fagbevægelsen - og Lærerforeningen - skal drømme stort

Den indvending fik dog ikke Morten Kamstrup Mikkelsen fra Himmerlands Lærerkreds til at vakle i sin overbevisning om, at samarbejdet med en skoleledelse om et nyt køleskab var grundlaget for en stor succes:

"Jeg vil hævde, at Danmarks Lærerforening, i overført betydning, har arbejdet sig fra et nyt køleskab til at få forbedret skolernes evaluerings- og testsystemer", fastholdt han.

Glad DLF-formand: Nu går vi fra meningsløse til meningsfulde test