Lærerstuderende opgiver at få stemmeret om overenskomst i denne omgang

Lærerstuderendes Landskreds besluttede umiddelbart inden dagens kongres i Danmarks Lærerforening at trække sit forslag om, at lærerstuderende skal have stemmeret om lærernes overenskomster.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forud for Lærerforeningens kongres i september stillede Lærerstuderendes Landskreds (LL) flere forslag til vedtægtsændringer, som de delegerede skulle tage stilling til. Vedtægtsædringerne var dog et af de punkter, der på grund af covid-19 blev udskudt til den virtuelle kongres i dag.

Dels vil de lærerstuderende gerne have lov til at stemme ved fremtidige urafstemninger om overenskomstforhandlinger, eftersom resultatet af en overenskomstforhandling også vil berøre dem, når de bliver færdige som lærere.

Dels stillede de forslag om at udvide Lærerstuderendes Landskreds' potentielle medlemsgruppe til at indbefatte lærervikarer under 30 år for at fremme deres interesse for lærerfaget.

Manglende opbakning

Lærerstuderendes Landskreds' forperson Rasmus Holme Nielsen sidder også i Lærerforeningens hovedstyrelse, og han fortalte kort før dagens kongres til folkeskolen.dk, at han efter samråd med den øvrige hovedstyrelse er nået frem til, at LL trækker de to forslag for nu.

"Der er nogle ting i de to forslag, som vi med fordel kan få præciseret og forbedret. Vi skal undersøge yderligere, hvad forholdene er for andre studenterforeninger i forhold til overenskomstspørgsmålet, så forslaget stilles på et mere oplyst grundlag. Det har kongressen brug for".

Lærerstuderendes Landskreds oplevede dog også, at der ikke var den store opbakning i hovedstyrelsen på nuværende tidspunkt.

"Vi har gjort det for at vinde yderligere tilslutning til de to forslag, som vi nu vil arbejde endnu grundigere med. Det handler om at maksimere chancen for, at de går igennem og bliver vedtaget", siger Rasmus Holme Nielsen.

Lærerstuderende vil have ret til at stemme om overenskomstforlig

Han forklarer, at de også har modtaget positive tilkendegivelser på, at forslagene i en anden form eller med mere baggrund vil kunne få opbakning. LL har derfor valgt at træde et skridt tilbage for forhåbentligt at tage næste skridt fremad sammen med nogle flere.

Stadig samme vision

"Det handler for os om, at vi skal vise en vej ud i lærergerningen for vores medlemmer, så de kan føle sig som en del af DLF, som man også er medlem af, når man er medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Når man har færre medlemsrettigheder end andre, så har man ikke samme oplevelse af at være en del af fællesskabet", forklarer Rasmus Holme Nielsen.

"I forhold til vikarerne handler det om at finde løsninger på en stor skolepolitisk udfordring. Vi vil gerne tænke lidt nyt og anderledes og hjælpe de mange vikarer, som varetager store dele af undervisningsopgaverne på skolerne, med at finde en vej ind i lærergerningen i en tid, hvor medlemstallene er dalene".

Hos Lærerstuderendes Landskreds havde man gerne set, at der havde været opbakning til forslagene, så de kunne have rykket hurtigere, men man er forstående over for, at det nogle gange ikke kan lykkes.

"Vi glæder os nu over, at vi stiller et voldsomt ambitiøst klimaforslag til kongressen, som vi har udarbejdet i samspil med hovedstyrelsen. Der er opbakning til det forslag, og det er vi selvfølgelig glade for".  

Lærerstuderendes Landskreds stillede også et forslag om at ændre de lærerstuderendes kongredelegeredes valgperiode, så der er kortere tid mellem valget i november og tiltrædelsen i april. 

Det mødte stor forståelse fra Thomas Andreasen, som sidder i hovedstyrelsen i DLF.

Han foreslog dog, at man i stedet for en vedtægtsændring bruger en bestemmelse i vedtægterne, der giver Hovedstyrelsen lov til at fastsætte betingelserne for de lærerstuderendes delegerede til kongresserne, så de giver mere fleksibilitet til at følge strukturen på læreruddannelsen. 

Det accepterede Lærerstuderendes Landskreds' næstforperson Lina Kofoed Romanini, der fremlagde forslaget, og som efterfølgende trak det tilbage.