"Ligesom vi står med rekrutteringsudfordringer, skal vi kunne fastholde flere i lærerfaget. Her tror vi, at lønnen er en af flere parametre til det”, siger formand for Egedal Lærerkreds Steen Herløv Madsen.

DLF i Egedal: Lærerne bør kunne stige i løn i 16 år

Danmarks Lærerforenings kongres skal i morgen beslutte, hvilke krav foreningen vil stille til næste års overenskomstforhandling. Står det til Egedal Lærerkreds bør et af kravene være stigende løn i 16 år i stedet for de nuværende 12 år.

Publiceret

SÅDAN LYDER FORSLAGET

Alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere fårforlænget deres lønanciennitetsforløb, således at lærere ogbørnehaveklasseledere med 16 års anciennitet under LC's områdeenten får 2 trin i kvalifikationsløn eller at kronetillægget på10.000 ved 12 års anciennitet efter 16 år hæves til 17.000.Alternativt et nyt tillæg på 7.000 kr. efter 16 år.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag når en lærer op på sidste løntrin efter 12 år i jobbet. Det er for tidligt, lyder det fra Egedal Lærerkreds.

Når de delegerede fra den nordsjællandske Egedal Lærerkreds møder op i morgen til Danmarks Lærerforenings kongres på Frederiksberg, medbringer de et forslag til overenskomstkrav. De mener, at Lærerforeningens topforhandlere til næste forår skal have et krav med ind til forhandlingerne med KL om, at lærerne bør kunne stige i løn i 16 år.

"Det foreslår vi som et fastholdelsestiltag for de overenskomstansatte i folkeskolen. For ligesom vi står med rekrutteringsudfordringer, skal vi kunne fastholde flere i lærerfaget. Her tror vi, at lønnen er et af flere parametre til det", siger formand for Egedal Lærerkreds Steen Herløv Madsen.

Er klar til at gentage kravet 

Er klar til at gentage kravet 

Han fortæller, at medforslagsstiller Henning Gebauer fra Egedal Lærerkreds allerede har fremsat ønsket om en længere periode med lønstigninger fra talerstolen ved de seneste to års kongresser. Og forslaget vil formentlig blive gentaget i fremtiden, hvis ikke det opnår flertal i morgen.

"Man skal selvfølgelig altid vurdere forslaget konkret op imod, hvad det er for en overenskomstforhandling, vi står overfor: For hvad er der af midler denne gang. Men vi kommer også med forslaget for at fastholde kongressen og hovedstyrelsens øjne på, at vi skal have gjort noget for de overenskomstansattes løn. Om ikke nu, så i hvert fald på sigt. Det er vigtigt for os hele tiden at italesætte, så det ikke forsvinder i alle mulige andre forslag", siger han.

Powered by Labrador CMS