"Vi har ikke fagforening, fordi vi vil have flere kaffepauser - det er fordi, vi vil sikre, at den indsats, vi yder, gør en forskel for Danmarks børn", sagde Majbrit Berlau fra Dansk Socialrådgiverforening..

Demokratiet afhænger af tværfagligt samarbejde

Lærerne, pædagogerne, socialrådgiverne og mange andre faggrupper skal slå kræfterne sammen for at stå godt i fremtiden. Det var temaet, da formanden for Dansk Socialrådgiverforening til morgen gik på talerstolen på DLF's kongres.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er flere og flere socialrådgivere, der arbejder på skoler, og med en fælles indsats kan man stoppe problemerne, inden de bliver altødelæggende for barnet. Det tværfaglige samarbejde er for Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, et godt eksempel på, hvad man kan opnå, når man slår kræfterne sammen.

"Hvis vi samarbejder på tværs af fagene, sætter vi en kreativitet fri, som vil bidrage med løsninger. Hvis det ikke er os som fagpersoner, der siger noget, så er der andre, der har tænkt sig at kloge sig, for eksempel politikere, der venter i kø for at udtale sig om skolen", sagde hun i sin 25 minutter lange tale på lærernes kongres i København i dag.

Fagbevægelsen i fremtidens demokrati

Når professor i politisk økonomi Ove Kaj Pedersen i sin bog om konkurrencestaten påstår, at fagforeningerne er til for medlemmernes egne interesser, så kunne det ikke være mere forkert, sagde Majbrit Berlau. For medlemmernes arbejdsglæde er central for, at man laver et godt stykke arbejde.

Ove Kaj Pedersen: Dannelse og arbejde hænger uadskilleligt sammen

"Vi har ikke fagforening, fordi vi vil have flere kaffepauser - det er fordi, vi vil sikre, at den indsats, vi yder, gør en forskel for Danmarks børn. Men man får den tanke, at Ove Kaj og de andre debattører vil afmontere den faglige kritik, som foreningerne kommer med, fordi det er besværligt. Det ville jo være nemmere, hvis vi holdt vores kæft", sagde Majbrit Berlau.

Netop fordi så mange udefra forsøger at lægge billet ind på, hvad der er en god ide for folkeskolen, så er det nødvendigt, at dem, som rent faktisk ved noget, ytrer deres mening. Det lagde Majbrit Berlau vægt på i sin tale. Derfor er det alle læreres ansvar at engagere sig i den offentlige debat. For lærerne har en indsigt som ingen andre, og den skal frem i lyset.

"Hver gang vi går på arbejde og hjem og ytrer os, så styrker vi demokratiet. Når jeres dygtige formand ytrer sig, så tager vi kampen op med de kræfter, som vil hæmme vores ytringsfrihed. Det skal de ikke have lov til. For vores indsigt er afgørende, når fremtidens velfærdssamfund skal udvikles", sagde Majbrit Berlau.

Fusionen mellem FTF og LO

Det var et gennemgående tema i Socialrådgiverformandens tale, at hun ønsker en sammenlægning af fagforbundene LO og FTF for at styrke fagbevægelsen. Det skal være med til at styrke samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Hun nævnte fire brede udfordringer, som hun mener skal løses med netop dette stærke samarbejde. For eksempel de elitepolitiske beslutninger, der tages på Danmarks vegne i EU. Eller den teknologiske revolution, der risikerer at overtage blandt andet lærernes arbejde, hvis lærerne ikke selv er med til at præge udviklingen.

FTF og LO et skridt tættere på fusion

"Det lyder måske som et frygtscenarie, men hvis den teknologiske udvikling skal hjælpe os, skal vi gå offensivt ind i den dagsorden. Brug vores samlede kræfter. Den teknologiske udvikling skal demokratiseres, så den bliver gavnlig for alle borgere, også lærerne", sagde Majbrit Berlau.

En ny stærk hovedorganisation vil kunne sætte dagsordenen på den internationale scene. Derfor er det vigtigt, at faggrupper samarbejder, er solidariske og er enige om en fælles front, hvor man ikke bare tænker på det snævre fags udfordringer.

Til slut roste Majbrit Berlau Virkelighedens Velfærd, som er et samarbejde mellem Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening og tre andre fagforeninger.

"Jeg er glad for det samarbejde med virkelighedens velfærd. Det er en start, men ikke nok. Det er os magtpålæggende, at vi kæmper for en fremtid, hvor demokrati udvikles, hvor teknologier bruges til gavn for alle, hvor man kan leve trygt, og børn får den bedste start på livet. Også internationalt med faglige fællesskaber, skal vi gå forrest", sluttede Majbrit Berlau.