Så er det officielt: Skolerne holder lukket tre uger mere

Sundhedsminister Magnus Heunicke har netop på et pressemøde meddelt, at nedlukningen af bl.a. skoler og uddannelsesinstitutioner forlænges, foreløbig med tre uger. Opdateret kl. 20:15, red.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolerne kommer ikke til at genåbne på mandag, men tidligst den 8. februar, har regeringen besluttet. Til Politiken lover børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at hvis afgangseksamen til sommer gennemføres, bliver det under hensyn til den lange nedlukningsperiode.

"Vi vil gerne sende et meget klart signal: I skal ikke bekymre jer. Vi sidder og kigger på lige nu, hvordan kan vi strikke en model sammen, så de unge bliver vurderet på en måde, der er rimelig i forhold til, at de har haft en helt anden skolegang end en normal årgang", siger hun.

Folkeskolen.dk har spurgt en række erfarne udskolingslærere om deres bud på, hvordan man kan gennemføre sommerens prøver. Læs her:

Efter en næsten normal skolestart måtte flere og flere skoler sender klasser eller årgange hjem i oktober på grund af smitte. I november blev skolerne i syv nordjyske kommuner lukket ned i en uge, og i begydnelsen af december blev de store elever i 38 kommuner sendt hjem, kort efter udvidede man restriktionerne til yderligere 31 kommuner, og den 16. december til resten af Danmark. I juleferien kom så meldingen om, at skolerne slet ikke skulle åbne før 17. januar. Den nedlukning er nu forlænget yderligere foreløbig tre uger. Elever i specialtilbud og sårbare elever er ikke omfattet af hjemsendelsen, og forældre, der har behov for det for at passe deres job, kan sende børnene i skole til nødpasning.

Tilføjet kl. 20:15: Undervisningsministeriet oplyser, at disse grupper er undtaget fra hjemsendelse:

  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågående selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.
  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde. 

Læs mere

Politiken

Spørgsmål/svar på uvm.dk

Powered by Labrador CMS