De nye retningslinjer giver lærere og elever mulighed for at få gratis selvtest, når skolerne åbner igen.
De nye retningslinjer giver lærere og elever mulighed for at få gratis selvtest, når skolerne åbner igen.

Nye retningslinjer klar: Gratis selvtest og opfordring til test to gange om ugen

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer, der gælder, når elever og lærere må vende tilbage efter nytår. Opgraderet testindsats, opfordring til vaccination og anbefalinger om ikke at undervise på tværs af stamklasser er nogle af overskrifterne.

Publiceret

FAKTA: NYE RETNINGSLINJER FOR TEST,VACCINATION OG ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN

Vaccination

Myndighederne opfordrer på det kraftigste alle forældre til børnned til fem år om at lade deres børn vaccinere. 

Test

Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres tilat lade sig screeningsteste to gange ugentligt - også elever ogansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Elever i børnehaveklassen er undtaget fra opfordringen tilscreeningstest.

Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever- både vaccinerede og ikke-vaccinerede - testes hurtigst muligt ogpå 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet.

Elever kan fortsat være i skole imens de testes, men vedpositivt testsvar bør eleven straks gå i isolation.

Mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere igrundskolen samt medarbejdere i dagtilbud m.v. til brug for deugentlige screeningstests og 0. dagstest.

Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet tilrådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af skoler.

Organisering af undervisningen

Folkeskoler og fri- og privatskoler - eksklusiv efterskoler ogfrie fagskoler - anbefales at iværksætte en række tiltag:

  • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.
  • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbudorganiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børnog pædagogisk personale.
  • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist ifrikvarterer og pauser.
  • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværsaf klasser.
  • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsomklassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden forstamklassen.
  • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældrem.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem eleverog medarbejdere.
  • Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler foransatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende børbære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, ogat ansatte gives ret til at bære visir. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag sendte skolerne deres elever hjem til endnu en omgang fjernundervisning. Når de vender tilbage kommer der til at gælde nye retningslinjer.

Efter planen skal skolerne genåbne 5. januar, og til den tid opfordrer myndighederne til, at der skrues massivt op for testindsatsen for både elever og ansatte.

Ifølge de nye retningslinjer, ministeret netop har udsendt, bør både børn og voksne nemlig lade sig teste to gange om ugen. Lærere og elever får desuden mulighed for at få gratis selvtest.

Epidemikommisionen opfordrede i forbindelse med, at skolerne blev varslet nedlukket den 8. december til, at der bør laves et set-up, så eleverne kan vende tilbage i skole den 5. januar - selv hvis der til den tid er høj smitte i samfundet.

Det er det set-up, Børne- og Undervisningsministeriet mener, de præsenterer i dag.

"Vi har skabt et set-up, der skal sikre, at skolerne kan holde åbent, selvom smitten er høj i samfundet. Det bliver en lidt anderledes hverdag, og skolerne står endnu en gang med en opgave, som kræver ekstra kræfter. Jeg er overbevist om, at vi nok skal komme igennem det, når alle løfter i flok. Jeg vil endnu en gang opfordre forældrene til at få deres børn vaccineret, for vaccinationer er det allervigtigste våben i bekæmpelse af smitte," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Retningslinjerne gælder til 31. marts.

Læs mere

Se alle retningslinjerne her

Powered by Labrador CMS