Siden genåbningen i maj har det været forskelligt fra kommune til kommune, om man tog på lejrskole eller ej. Nu anbefaler sundhedsmyndighederne at aflyse alle lejrskoler over flere dage.

Lejrskoler frarådes nu af sundhedsmyndighederne

Som et led i bestræbelserne på at få spredningen af covid-19 under kontrol fraråder sundhedsmyndighederne nu en række sociale arrangementer i skolen, bla. lejrskoler, skolefester - og også private arrangementer som klassefester og fødselsdage.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvor det siden anden del af genåbningen af skolerne i maj har været ok at sende sine elever på lejrskoler, har sundhedsmyndighederne nu ændret deres anbefalingerne. Som et led i at få smittespredningen af covid-19 under kontrol frarådes nu en række sociale arrangementer. Herunder lejrskoler. Anbefalingerne om at aflyse kommer som et led i sundhedsmyndighedernes "tiltag til udbrudshåndtering" fra fredag den 18. september, hvori det anbefales, at alle sociale arrangementer i både dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses. Aflys lejrskoler over flere dage I går søndag kom der mere specifikke anbefalinger til grundskolerne - under spørgsmål/svar vedrørende covid-19 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan man blandt andet læse, at anbefalingen om at aflyse gælder kolonier, lejrskoler og studieture over flere dage, som er planlagt som led i undervisningen. Det skyldes, at "det især i disse sammenhænge er det vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og standard". Anbefalingen om aflysning gælder også, "hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af i dagen". Hvad med endagsture ?  (opdateret kl. 10.41) Til gengæld må man fortsat gerne tage på endagsture. I en præcisering til Folkeskolen.dk oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, at "skoler fortsat kan tage på dagsture til for eksempel museer eller ud i skoven. Anbefalingen om aflysning af lejrskoler gælder alene lejrskoler, der finder steder over flere dage, hvor elever sover sammen og derfor tilbringer mere tid sammen end en normal skoledag." Endagsturene skal dog ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger - herunder om selvisolation, hygiejne og afstand.

Aflys også private arrangementer Ud over lejrskoler anbefaler sundhedsmyndighederne også, at sociale arrangementer som klassefester og skolefester aflyses - ligegyldigt om de holdes på eller uden for skolens matrikel. Derudover anbefaler sundhedsmyndighederne også aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af skolen som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selvom børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Forældremøder er ok Hvor sundhedsmyndighederne anbefaler stop for sociale arrangementer, kan skolerne fortsat afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældremøder, skole-hjem-samtaler, brobygning, skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger mv.

Udskolingselever skal besøge ungdomsuddannelser trods stigende smittetal 

Alle aktiviteter skal dog fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om blandt andet selvisolation, hygiejne og afstand. Frem til 18. oktober  (opdateret 1/10) De nye anbefalinger gælder foreløbigt frem til og med den 18. oktober.

Læs mere

Spørgsmål/svar på uvm.dk