”Jeg håber, at skolelederne har så meget mod, at de sætter sig op imod de kommunalbestyrelser, der har for travlt. Vi er nødt til at sige, at det er os, der bestemmer. Og der bliver brug for noget kommunal ulydighed, hvor vi siger, at vi først åbner, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og så må de tage kontroversen med kommunalbestyrelsen senere hen”, siger skolelederformand Claus Hjortdal, der langt fra er tilfreds med de nye sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne.
”Jeg håber, at skolelederne har så meget mod, at de sætter sig op imod de kommunalbestyrelser, der har for travlt. Vi er nødt til at sige, at det er os, der bestemmer. Og der bliver brug for noget kommunal ulydighed, hvor vi siger, at vi først åbner, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og så må de tage kontroversen med kommunalbestyrelsen senere hen”, siger skolelederformand Claus Hjortdal, der langt fra er tilfreds med de nye sundhedsfaglige retningslinjer for skolerne.

Hjortdal kalder nye retningslinjer for et paradigmeskift: Opfordrer til ulydighed i visse kommuner

De nye retningslinjer for skolerne i fase 2 af genåbningen gør den enkelte skoleleder til sundhedsminister for sin egen skole. Sådan lyder det fra skoleledernes formand, der også kritiserer, at flere kommuner allerede har meldt ud, at alle elever skal i skole på mandag.

Publiceret

DISSE kOMMUNER HAR SENDT RETNINGSLINJER UD

Aarhus - Alle elever skal i skole hverdag, og alle skal have mindst 10 timers undervisning på skolen omugen

Lyngby-Taarbæk - De ældste elever får enskoledag på fire timer i tidsrummet 8.00-16.00, når de møder indigen 18. maj. Eleverne skal møde ind forskudt.

Frederiksund - Alle elever fra 6.-10.klasse møder som udgangspunkt fysisk ind på skolen hver dag fraklokken 8.30-13.30. Første dag starter med et kursus i at vaskehænder. Der kan dog være lokale forhold, der gør, at enkelteklasser på enkelte dage ud fra en faglig vurdering fortsætter medfjernundervisning.

Tønder - De ældste elever skal i størstmuligt omfang være fysisk tilbage i skolen fra på mandag. Skolernehar meldt tilbage, at med de nye afstandskrav, vil alle kunne værepå skolerne. 6. klasserne møder på samme tidspunkt, som 0. -5.klasserne allerede gør, hver dag mellem klokken 8- 14. For 7.-9.klasse vil skoledagen fra den 18. til og med 20. maj være kl.12.00-15.00. Fra den 25. maj og frem til sommerferien fra9.30-15.00. Derudover kan skolerne tilbyde fjernundervisning, ogder skal tages højde for lokale forhold omkring ringetider.

Kerteminde - De store eleverne skal førstevende tilbage mandag den 25. maj.

Struer - Eleverne i 6. klasse kan vendetilbage den 18. maj på samme betingelser, som lige nu gælder for 0.til 5. klassetrin. Eleverne i 7. til 10. klasse må vente med atvende tilbage til 25. maj efter de nye retningslinjer

Ærø - Marstal Skole og Viften bruger denneuge på forberedelser, og så vil der fra mandag den 18. maj komme enplan for alle i 6.-10. klasse.

FuresøFrem til sommerferientilrettelægges skoledagen for eleverne i 6-10. klasse svarende tilfem timer dagligt i tidsrummet mellem kl.8-16. Skoledagen for eleverne i 0.-5. klasse er hver dag kl. 8.-13. Undervisningen tilrettelægges med såmeget fremmødeundervisning som muligt. Dette afhænger af lokaleforhold, og derfor skal skolerne så vidt muligt sørge for 25ugentlige fremmødetimer. I undervisningen kan bl.a. indgåunderstøttende undervisning, fjernundervisning, lektiehjælp,elevers selvstændige arbejde med opgaver individuelt og i mindregrupper.

København - Meldte allerede ifredags ud, at de ældste københavnske elever skal have mindst femtimer om ugen på skolen.

Hillerød - Skolerne skalminimum levere 20 undervisning på skolerne om ugen. Den fysiskenødundervisning ved personaleknaphed skal prioriteres overfjernundervisning for elever, der ikke kan komme iskole.

Bornholm - De store elever vil hver dag væretre til fire timer på Søndermarkskolen, mens de kan se frem tilfire timer om dagen på Kongeskærskolen, Åvangsskolen ogSvartingedal Skole. På Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skole stården på fem timer om dagen. Alle skoler vil fortsat også arbejde medonlineundervisning.

Favrskov - 6.-klasserne vil ligesom eleverne i0.- 5. klasse i dag få 20-25 lektioner om ugen. De ældste eleverkan se frem til 25-30 lektioner.

Syddjurs - Her har man lagt en plan om, ateleverne i 6. til 10.klasse som minimum skal have fem lektioner omdagen på skolen.

Norddjurs - Eleverne møder forskudt ind, såderes dage enten bliver kl. 8-13 eller kl. 9-14.

Esbjerg - Efter en indkøringsperiode på de tredage i næste uge lægger planen op til, at der for 0-3. klassefremover vil være 25 timers undervisning. For mellemtrinet gælder27,5 timer, og for udskolingen hedder timetallet i den kommende tid30 timer om ugen. Det er dog kun et udgangspunkt for skolerne, ogdet reelle tal vil nogle steder være mindre.

Sønderborg  - Eleverne skal have femklokketimer om dagen i tidsrummet 07.45-14. Den enkelte skoletilrettelægger selv det konkrete tidspunkt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sent i går eftermiddags kom de længe ventede retningslinjer for, hvordan skolerne skal agere i forhold til smittefare og hygiejne, når de fra på mandag skal gøre plads til, at de store elever nu også skal tilbage på skolen.

Ifølge formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal markerer de nye retningslinjer et fuldstændigt paradigmeskifte. For nu er der stort set ingen konkrete retningslinjer at følge. I stedet bliver det op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

"Vi var blevet lovet en kontrolleret genåbning, hvor vi ville have nogle retningslinjer at holde os op ad, men så går man pludselig over til et fuldstændig nyt paradigme. Ind til nu har der været meget klare retningslinjer ud for, hvordan vi skal opføre os med afstand, forældre, håndvask og meget andet. Nu hedder det pludselig, at stort set alt kan lade sig gøre, så længe skolelederen vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Så lige pludselig bliver vi sundhedsministeren på skolen. Og det bryder vi os langt fra om", siger han.

"Jeg har set en kommune, hvor man har bestemt, at alle elever starter på mandag, og at de skal have 30 timer, og at de kun må være på skolens matrikel. Men hvem i byrådet eller på borgmesterkontoret har forstand på, hvordan det ser ud på hver eneste skole?", spørger Claus Hjortdal.

"Det her sker, fordi de retningslinjer har sluppet så meget, og så går det helt galt", tilføjer han.

Opfordrer til kommunal ulydighed

Ifølge skolelederformanden burde myndighederne have justeret på de nuværende retningslinjer, og så kunne man løbende have slækket på kravene i et roligt tempo. Men med den nuværende model har myndighederne sat gang i en konkurrence mellem kommunerne, lyder det fra skolelederformanden.

"Man starter en kommunal konkurrence om, hvem der kan vise mest styrke ved at give flest elever flest timer. Det er simpelthen usmageligt".

Claus Hjortdal opfordrer derfor sine medlemmer til at udvise ulydighed de steder, hvor de kommunale politikere har vedtaget retningslinjer, skolelederne ikke finder forsvarlige.

"Jeg håber, at skolelederne har så meget mod, at de sætter sig op imod de kommunalbestyrelser, der har for travlt. Vi er nødt til at sige, at det er os, der bestemmer. Og der bliver brug for noget kommunal ulydighed, hvor vi siger, at vi først åbner, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Og så må de tage kontroversen med kommunalbestyrelsen senere hen", siger han.

Skoler står overfor en svær kommunikationsopgave

Med kun to skoledage til mandag skal skolerne meget snart have meldt noget ud til forældrene. Og her står skolerne overfor en meget svær kommunikationsopgave, forudser Claus Hjortdal.

"Vi står nu i en situation, hvor vi skal kommunikere til forældrene, at det vi gør det her sundhedsfagligt forsvarligt. Forældrene kan se, at de ikke må tage deres barn med i zoologisk have for at se elefanten, men de må eksempelvis gerne tage til forældremøde med 50 andre forældre, følge deres barn ind på skolen uden at vaske hænder, eller vi kan sende børnene på lejrskole - så længe vi bare tror på, at det er i orden".

"Logikken i det her hænger ikke sammen, og det kommer vi til at slås med. For folk kan ikke forstå det her", tilføjer han.

Elever skal sidde helt stille for at kunne sidde tættere

Indtil nu har der blandt andet været retningslinjer for, at børnene ikke må sidde ved siden af hinanden i skolebusser. Men sådan en retningslinje findes heller ikke længere, fortæller Claus Hjortdal. Og ifølge ham er det heller ikke tydeligt nok, om der må sidde to elever for hver ende af et skolebord, der typisk måler 120 cm.

Powered by Labrador CMS