Efter 35 år som lærer på Holluf Pile Skole gik Mikkel Schæfer på pension. En del af den nye frihed bruges i sejlbåden på Kerteminde Bugt.
Efter 35 år som lærer på Holluf Pile Skole gik Mikkel Schæfer på pension. En del af den nye frihed bruges i sejlbåden på Kerteminde Bugt.

"De lange skoledage fik mig til at stoppe tidligere"

64-årige Mikkel Schäfer gik på pension 1. april, midt under corona-nedlukningen. Havde det ikke været for de lange skoledage, var han fortsat i lærerjobbet på Holluf Pile Skole i Odense, til han var fyldt 67 år.

Publiceret

NYSLÅEDE PENSIONISTER HAR HØJLIVSKVALITET

Langt de fleste nyslåede pensionister har høj livskvalitet. Detviser en ny rapport fra Vive - Det Nationale Forsknings- ogAnalysecenter for Velfærd.

Rapporten "Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet -opgørelser baseret på Ældredatabasen" viser nemlig, at knap 94procent af de ældre, der inden for de sidste fem år er overgået tilpensionistlivet, har en høj livskvalitet.

Rapporten viser dog også, at personer med dårligt helbred harmarkant lavere livskvalitet.
Ugifte, især fraskilte, har også lavere livskvalitet efterovergangen til livet uden for arbejdsmarkedet.

Rapporten viser også, at dem, der har trukket sig tilbage pågrund af forhold på arbejdspladsen og/eller dårligt helbred -såkaldte push-faktorer - har signifikant lavere livskvalitet endpersoner, der har trukket sig tilbage på grund af forhold relaterettil familie, fritid eller økonomi - såkaldte pull-faktorer. Det attrække sig tilbage på grund af push-faktorer har især negativekonsekvenser for livskvaliteten for kvinder og fraskilte.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er en meget vanskelig beslutning, hvornår man skal gå på pension fra sit arbejdsliv. I min optik kan der ikke gives universelle råd om pensionering, for det er fuldstændig individuelt, hvad der passer for den enkelte".

Mikkel Schäfer har derfor heller ikke tænkt sig at give gode råd til andre lærere, der overvejer, hvornår de skal gå pension. For nogle passer det bedst at stoppe det sekund, der er mulighed for det. For andre passer det bedst at blive ved med at arbejde, så længe de overhovedet kan.

For Mikkel Schäfer passede det dog bedst at gå den 1. april i år - godt en måned før han blev 64 år.  

"Man kender jo ikke sin udløbstid, så det er svært at planlægge, hvad der passer bedst. For mig var tiden bare den rigtige nu. Min økonomi var til det, jeg ville gerne have tid til nogle andre ting. Tid til at dyrke mine fritidsinteresser; spille tennis, sejle i min sejlbåd og have mulighed for at se mine to små børnebørn i Norge noget mere".

"Flere af elementerne i folkeskolereformen er bestemt ikke pædagogiske tanker, der er groet i min have, og især de lange skoledage er ikke godt for børnene. Det er spild af resurser, og ingen får noget ud af det. Da vi få fik ny undervisningsminister i Pernille Rosenkrantz-Theil, der holdt meget bastant fast i de lange skoledage, blev tanken om pensionering endnu mere tillokkende".

"Havde vi nu fået et folketingsflertal, der havde afskaffet de lange skoledage, havde det været en anden sag. For var de lange skoledage blevet afskaffet, var jeg nok fortsat med at arbejde, indtil jeg var blevet 67 år", fortæller Mikkel Schäfer.

Savner samvær med kollegaer og elever

For Mikkel Schäfer har det ikke været særlig svært at slippe lærergerningen efter 35 år på Holluf Pile Skole.

"Det er faktisk gået rimelig nemt, men jeg savner da samværet med kolleger og elever. Mange af kollegerne har jeg arbejdet sammen med i rigtig mange år, og jeg savner den daglige pingpong. Jeg savner også følelsen af at kunne gøre en forskel for nogle elever. Til gengæld savner jeg absolut ikke de lange skoledage", pointerer han.


Ingen trang til at vende tilbage

Mikkel Schäfers hustru er hospitalslæge og har ingen planer om at forlade arbejdsmarkedet. Selv har han lige haft en kort overvejelse om at vende tilbage - for eksempel som vikar på sin gamle skole.

"Men da jeg så vikarskemaet med timer til kl. 15.15, havde jeg pludselig ingen trang til at vende tilbage, og et vikarjob forhindrer jo også en i at lave alle de andre ting - for eksempel min formiddagstennis. Så jeg fortsætter som pensionist".

Læs mere

VIVE-rapporten: 
"Overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet -opgørelser baseret på Ældredatabasen"

Powered by Labrador CMS