Onlineundervisning tæller ifølge ministeriet ikke med i skolernes timeregnskab. Derfor var der brug for en lovændring, hvis ikke en lang række skoler skulle stå med en stor opgave med at erstatte de mange timer senere på året.
Onlineundervisning tæller ifølge ministeriet ikke med i skolernes timeregnskab. Derfor var der brug for en lovændring, hvis ikke en lang række skoler skulle stå med en stor opgave med at erstatte de mange timer senere på året.

Lov på vej: Skoler skal ikke erstatte coronaramt undervisning i januar-februar

Et lovudkast er nu klar, som skal forhindre, at skolerne skal bruge weekender og ferier på at erstatte de undervisningstimer, hvor elever blev hjemsendt på grund af coronasmitte i januar og februar.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Smitten blandt både elever og lærere har været tårnhøj, efter skolerne genåbnede i starten af januar.

Det har mange steder gjort det vanskeligt at gennemføre al undervisning, og ifølge loven tæller det ikke som afvikling af den obligatoriske undervisning, hvis skolerne har været nødsaget til at sende elever hjem til onlineundervisning.

Det blev næsten alle Folketingets partier enige om at råde bod på, og de indgik derfor i starten af februar en aftale om, at der "i skoleåret 2021/2022 gives mulighed for at fravige krav om erstatningstimer for aflyst undervisning pga. udfordringer med højt fravær blandt personalet i grundskolen".

Udkastet til den midlertidige lovændring er nu klar, og heri er perioden for loven umiddelbart ændret fra at gælde hele skoleåret til alene at gælde årets første to måneder.

"Det foreslås (...), at der i indeværende skoleår gives mulighed for at fravige kravet om erstatningstimer for undervisning, der i januar og februar 2022 er aflyst som følge af personalefravær på grund af covid-19 i grundskolen", fremgår det af lovudkastet.

Skolelederformand: Ingen kommer efter os

Skolelederformand: Ingen kommer efter os

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er ikke så bekymret for, at reglerne om fravigelse af kravet om erstatningsundervisning kun ser ud til at komme til at gælde for januar og februar.

Han peger på, at skolerne indtil 23. december sidste år havde mulighed for at give nødundervisning til hjemsendte elever. 

"Man har valgt at se på den periode, hvor coronasmitten steg. Jeg mener, at nødundervisningen gjaldt helt indtil, det her starter, og indtil da er vi undtaget fra de regler. Fra første marts til sommerferien gælder de normale regler. Desuden har vi en minister, der samtidig siger, at der ikke er nogen, der kommer efter os", siger han. 

Det fremgår af tidsplanen, at lovforslaget første gang behandles i folketingssalen 16. marts.

Læs mere

Lovudkastet

Powered by Labrador CMS