Nogle skoler vælger at have fuldt skema med håndværk og design i værksteder, mens andre helt har aflyst håndværk og design-undervisningen.
Nogle skoler vælger at have fuldt skema med håndværk og design i værksteder, mens andre helt har aflyst håndværk og design-undervisningen.

Lærere skal møde 0 eller 100 elever i håndværk og design på mandag

Om eleverne kommer i værkstederne, når de på mandag kommer tilbage i skolen, er helt afhængig af, hvilken skole de går på. Der er nemlig stor forskel på, hvordan skolerne fortolker nødundervisningsreglerne. For lærerne betyder dette også overordentlig forskellige skemaer og smitterisiko.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Skolen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation". Men hvad betyder det i praksis - og i særlig grad hvad betyder det for de praktisk-musiske fag? Må man undervise i værkstederne? Og må faglærerne, som ofte har mange klasser, have deres almindelige timer?

Der er usikkerhed på skolerne om præcis, hvordan reglerne for nødundervisning skal fortolkes, og Undervisningsministeriet arbejder på højtryk for at komme med retningslinjer for, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen fra på mandag (ændret kl. 15.39).

En rundspørge blandt håndværk og designlærerne i deres facebookgruppe viser, at der er mange forskellige fortolkninger ude på skolerne. De godt 50 lærere, der har svaret, viser fire forskellige tendenser.

Knap en fjerdedel ved endnu intet om, hvordan de skal undervise fra på mandag. Samme mængde lærere har slet ikke håndværk og design, fordi faget har været aflyst i hele nedlukningsperioden. Det er der delte meninger om blandt lærerne, men de er alle enige om, at hvis undervisningen har været aflyst så længe, så er det helt umuligt at forvente at valgfagseleverne skal gå til prøve.

Den tredje gruppe følger det almindelige skema og har derfor timer i flere klasser og ofte også fjernundervisning. Det giver både et bøvlet skema og også bekymring for smitterisiko, fordi de kommer i kontakt med virkelig mange elever, fortæller lærerne.

"Jeg skal tilbage og undervise to 3. klasser og to 4. klasser i h&d som normalt. Derudover skal jeg fortsætte med at undervise 5., 6., 7., 7. valgfag og 8. valgfag online. Jeg undrer mig meget over, at jeg som faglærer gerne må være i fire forskellige klasser, men eleverne må ikke se andre på årgangen i pauserne, og når de så har fri, kan de så alle gå i samme sfo/klub. Jeg synes det er utrygt at gå fra kun at havde været sammen med sin familie til at være sammen med godt 100 børn (og deres familier og hvem de ellers ser)", fortæller en bekymret lærer fra Roskilde.

Videoer fra faglærere til dansklæreren

Den sidste og største gruppe af lærerne har fået besked på, at der kun må være en til to lærere om hver klasse, og om der så bliver undervist i håndværk og design afhænger af de lærere, der er i klassens kompetencer og overskud. En lærer fortæller:

"Vi skal dække så meget som muligt af skemaet, selvom hver lærer kun må være i én klasse, og vi må selv i teamet finde ud af, hvad vi bliver nødt til at nedprioritere. Jeg fastholder H&D og billedkunst, da jeg mener eleverne har brug for at slippe skærm og bøger med jævne mellemrum. Det har været særligt tydeligt i onlineundervisningen, hvor flere elever - og særligt også de læsesvage - har elsket at få kreative opgaver. De har endda spurgt om de godt måtte fortsætte på deres broderier med mere i weekenden og de mellemliggende dage. Så jeg vil kæmpe for at de får pauser fra deres skærmopgaver".

Der er dermed også lærere, som kommer til at afgive deres h&d-hold i 3. og 4. klasse, fordi det er dansk og matematiklærerne, der overtager klassen. Her har en lærer fra Odense fundet en anden løsning:

"3. og 4. klasse får pt ikke h&d. Dog har jeg allerede lavet YouTube film til projekter, så dem forærer jeg til de ansvarlige voksne, så kan de som afveksling sætte dem på".

Powered by Labrador CMS