Man kan også vaske sine hænder i skoven når man har udeskole som her, men på Sydøstskolen i Hjørring har de rigtige udendørs håndvaske til eleverne

Hjørring-skoleleder: En udfordring at planlægge skolegangen efter ferien

Efter sommerferien er det slut med nødundervisningsreglerne. I klasselokalerne kan man godt bevare fokus på hygiejne og kun få kontakter. Men hvad med hygiejnen i faglokaler, der bruges af mange, og hvad med kantine og udearealer?, spørger en skoleleder i smitteramte Hjørring.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Planlægningen af næste skoleår er i gang, og umiddelbart skal eleverne have samme antal timer som normalt, og der er ingen særlige afstandskrav. Men på Sydøstskolen i Hjørring fortæller skoledistriktleder Mads Bech Albertsen, at planlægningen stadig giver mange udfordringer, og at ekstra hygiejne-regler og kravet om få kontakter mellem eleverne alligevel kan komme til at gå ud over undervisningstiden. Det hele afhænger af, hvordan det ser ud med risikoen for coronasmitte i august.

To skoler ramt af coronasmitte i Hjørring

Hjørring har for tiden en mindre opblussen af coronasmitte, og på flere skoler har man været nødt til at sende klasser og lærere hjem i en periode. Sydøstskolen har to afdelinger - Bagterp og Muldbjerg - og på skolen har man både haft en børnehaveklasse hjemsendt og en 3.-klasse samt nogle lærere, fordi de havde været i kontakt med en smittet elev. Alle er dog tilbage i skole igen.

Afspritning af faglokaler

"Det ligner en tilbagevenden til normalen efter ferien, men det er det jo alligevel ikke helt. Det er en sandhed med modifikationer. Vi kan let klare ekstra hygiejne og at eleverne kun har få kontakter, hvis vi ser på den enkelte klasse i deres klasseværelse. Men vi skal tænke i forskudt pausetid, brug af faglokaler og kantine og en opdeling af udearealerne, hvis vi stadig skal tage nogle særlige hensyn efter sommerferien", siger Mads Bech Albertsen.

Han fortæller, at skolen har fået sat toiletvogne op i skolegården og udendørs håndvaske, så eleverne ikke skulle stå i lange køer og vente for længe for at kunne leve op til kravet om god håndhygiejne. De har også fået nogenlunde styr på elevers håndeksem og har håndcreme til eleverne, så de kan blive smurt i løbet af dagen.

"Vi har været ekstremt heldige med vejret her i foråret, men en toiletvogn er ikke så rar en kold oktoberdag og hvis vi får frost, så kan vi ikke bruge vores udendørs håndvaske. Det kan være let nok at sidde bag et skrivebord og tænke at alting er tilbage til normalen efter sommerferien, men på skolen er vi nødt til at planlægge og tænke, hvordan vi fx gør med kantinesalget, hvis der stadig er særlige hygiejnekrav", siger Mads Bech Albertsen.

Han fremhæver, at skolerne heldigvis har store udenomsarealer, så man godt kan have området opdelt i mindre stykker og have forskudt pausetid.

"Men vi har store klassekvotienter og har haft alle faglokaler benyttet til klasselokaler, fordi vi har delt klasserne i hold, så de ikke sad for tæt - selv da afstandskravet kun var på 1 meter. Vi har tre-fire klasser på hver årgang i udskolingen, så der er pres på faglokalerne. Når de skal bruges som faglokaler igen af mange i løbet af en dag, så skal der sprittes af, hvis vi skal leve op til ekstra hygiejne. Den slags ekstraopgaver og at få logistikken til at gå op kan godt komme til at gå ud over undervisningstiden efter sommerferien".

Nogle forældre holder børn hjemme

Skoledistriktslederen fortæller, at skolen har mødt stor forståelse fra forældrene, men generelt oplever de også på Sydøstskolen, at flere forældre holder deres børn hjemme, fordi de frygter coronasmitten, der lokalt er blusset op i Hjørring-området. Flere elever er således allerede gået på sommerferie.

"Nu kommer der heldigvis en sommerferie, hvor vi kan sunde os alle sammen og håbe, at udbruddet har lagt sig efter ferien. Vi har holdt ledermøde her til morgen i de to skoleenheder, og vi skal finde en plan for det kommende skoleår, som vi plejer. Men der er jo forskellige forventninger fra forældreside og fra politikerne. Vi prøver at leve op til alle retningslinjer og hygiejneregler. Det har jo heldigvis vist sig, at inddæmningsstrategi og hurtig reaktion virker".