Torsdag i sidste uge var der kun mødt to elever op til nødpasning hos Frederik Buch Petersen på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg.

Nødberedskabet består af 11 lærere – med reserver

»Allerede i skolegården var det underligt. Der var ingen børn, og jeg var den eneste, der gik ind på skolen«, fortæller Frederik Buch Petersen, der er lærer på Skolen på Grundtvigsvej i Frederiksberg Kommune. Så mødte han et par børn, der var på vej hjem igen, fordi »der var ingen i klassen« – som de sagde på vej ud.

Publiceret
Kommunerne skal tilbyde nødpasning til elever i de mindste klasser, hvis forældre ikke har mulighed for at være hjemme.

UNDER ÉN PROCENT ER I NØDPASNING

Meget få forældre har brug for nødpasning i skolen. Det viser enrundspørge til landets kommuner. På skoleområdet er det under enprocent af børnene i 0.-3. klasse, der i den første uge afcoronanedlukningen har benyttet sig af skolernes nødpasning. Talletkan også dække over lidt ældre børn fra særligt udsatte familiereller ældre børn, hvis forældre har afsøgt alle andre mulighederfor alternativ pasning, oplyser KL.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nødberedskabet på skolen er sammensat af ledelsen og består af 11 lærere. Nogle skal være reserver, hvis andre bliver syge. Kriterierne for valg af lærere til nødberedskabet er, at de bor tæt på, ikke har familie, ikke er kritisk syge eller gravide. Og så har nogle lærere selv meldt sig.

Frederik Buch Petersen blev uddannet lærer for to år siden og har arbejdet på Skolen på Grundtvigsvej siden. Han underviser i engelsk, idræt, svømning og dansk. Han mødte op de to første dage i nødberedskabet, hvor de var fire lærere om fem børn. I slutningen af den første reelle hjemmearbejdsuge stod Frederik Buch Petersen igen for nødpasningen - der var kun to børn på skolen.

»Det er så underligt. Første dag ventede vi sammen i køkkenet på, at der skulle komme flere. Da der ikke kom flere, satte vi eleverne i gang med matematik. De var fra 3., 4. og 5. klasse. Bagefter havde vi alternativ engelsk med mig som lærer. Vi talte sammen på engelsk om hverdagsting«, siger Frederik Buch Petersen og fortæller, at børnene hygger sig og er glade. De skrev deres eget skema op på tavlen. Dagen sluttede med en film.

Frederik Buch Petersen skal foruden at være i nødberedskabet også sørge for fjernundervisning til sine engelskelever.

»Jeg har lagt en engelskopgave ud til mine elever. Halvdelen har løst den. Der er også en ekstra opgave, men vi hører jo fra forældre, at børnene bliver presset. At der er mange opgaver, så jeg venter lidt. Men jeg laver gerne nogle flere opgaver. Eleverne skal arbejde i dansk, engelsk og matematik, og så skal de skrive dagbog hver dag«.