Pia Jessen, Varde Lærerkreds, kreds 103

Publiceret

1.-SUPPLEANT:

Marianne Giannini

2200 København N

Kreds 11

2.-SUPPLEANT:

Jane Krøyer

2860 Søborg

Kreds 11

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har været formand for Børnehaveklasseforeningen og kongresdelegeret for fraktion 2 i DLF's kongres siden 2007. Derudover er jeg tilknyttet netværket for de faglige foreninger i DLF's regi.

Jeg har været ansat i folkeskolen siden 1995, først i Helsingør og nu som børnehaveklasseleder på Trane Skole og Børneby, afdeling Horne, Varde.

Min fagpolitiske erfaring har jeg via mit arbejde som tillidsrepræsentant og næstformand i MED ved Trane Skole og Børneby samt mit virke som kredsstyrelsesmedlem i Varde Lærerkreds. I forbindelse med udarbejdelsen af Folkeskoleidealet var jeg en del af DLF's arbejdsgruppe, og jeg har i flere omgange deltaget i Undervisningsministeriets skrivegrupper for revidering af "Fælles Mål". Jeg har desuden fungeret som sparringspartner og medudvikler i forbindelse med udarbejdelsen af sprogvurderinger, undervisningsmaterialer og flere rapporter omhandlende skolestart og indskolingen.

For første gang i de 50 år, børnehaveklasselederne har været organiseret i Danmarks Lærerforening, er vi ikke repræsenteret i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Det betyder, at hovedstyrelsen mangler en repræsentant i fraktion 2, der er børnehaveklasseledernes fraktion. Det skal vi have lavet om på.

Ved valget i 2020 fik jeg et godt valg. Derfor griber jeg chancen nu og håber, at alle I, der kan se vigtigheden af, at Danmarks Lærerforening har en hovedstyrelse med repræsentanter, der kan varetage alle medlemsfraktioners interesser, vil stemme på mig ved suppleringsvalget.

Jeg ser ikke mine interesser i det fagpolitiske isoleret fra mit eget felt som børnehaveklasseleder. De vil naturligt indgå som en del af helheden i hovedstyrelsesarbejdet, hvor det gælder den samlede folkeskole.

Powered by Labrador CMS