Pia Jessen har været kongresdelegeret siden 2008.

DLF-valg: Skolestarten er vigtig for at få livsduelige mennesker ud af skolen

Fokus på skolestart, et demokratisk dannende børnesyn og vigtigheden af at få livsduelige mennesker ud af skolen er tre mærkesager for børnehaveklasselederformand og kandidat til Lærerforeningens hovedstyrelse Pia Jessen.

Publiceret

Vigtigste mærkesager for PiaJessen

- Den vigtige skolestart

- Et demokratisk dannende børnesyn

- At arbejde for at få livsduelige mennesker ud afskoleforløbet

VALG 1. TIL 10.MARTS

Fra den 1. marts kl. 9 til den 10. marts kl. 16 kan lærere ogbørnehaveklasseledere i Danmarks Lærerforening stemme ved etelektronisk suppleringsvalg til Lærerforeningens hovedstyrelse. Derer en ledig plads, fordi et medlem er trådt ud, og hverken 1.-eller 2.-suppleanten har kunnet træde til. Folkeskolen.dk bringerinterview med de fire kandidater, og du kan læse mere om valget ogkandidaterne i fagbladet Folkeskolen, derudkommer på torsdag.

Vær med i valgdebatten på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formand for Børnehaveklasseforeningen og børnehaveklasseleder på Trane Skole og Børneby afd. Horne i Varde Kommune Pia Jessen er klar til at arbejde for DLF's medlemmer. Derfor stiller hun op til den ledige plads til hovedstyrelsen i DLF, når der er valg fra på mandag.  

Hun stillede også op til hovedstyrelsesvalget i december 2019. Hun fik 14.573 stemmer (hvert medlem havde 18 stemmer til rådighed). Men det var ikke nok til at sikre hende en plads i DLF's hovedstyrelse. Hun har været medlem af Børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse siden 2003 og formand fra 2007. Hun har været kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening siden 2008 og tillidsrepræsentant på skolen siden 2014. Hun har været medlem af kredsstyrelsen i Varde Lærerkreds siden 2016.

Pia Jessen vil gerne sætte fokus på skolestart og indskoling i hovedstyrelsen.

Valg til ledig plads i Lærerforeningens hovedstyrelse til marts

"Jeg vil bruge noget af den erfaring og den forskning, der peger på hvor vigtig skolestarten er for, at vi får børnene igennem et godt skoleforløb, og de kommer ud som unge mennesker med mod og intiativ til at gå igang med en ungdomsuddannelse. Jeg vil gøre min stemme gældende i politiske sammenhænge, og der hvor skolestarten får en særlig opmærksomhed", siger Pia Jessen.  

Er der noget, du mener, Lærerforeningen kan forbedre i forhold til håndteringen af coronapandemien?

"Jeg ved ikke, om man kan gøre det bedre. Det er jo en situation, vi ikke kender udløbsdatoen på. Jeg tænker, at vi som lærerforening har fokus på, at test og prøver i skolen ikke må være det, der fylder foråret. Vi skal have fokus på børnene i genåbningsfasen og drage omsorg for deres trivsel både den psykiske og fysiske. Der har Lærerforeningen en afgørende stemme ind i det politiske system for at sikre, at det ikke kun kommer til at handle om det faglige efterslæb, som eleverne har". "Lærerforeningen har også en forpligtigelse overfor deres medlemmer som har været under et stort arbejdsmiljø mæssigt pres, det er en opgave som vil have min store bevågenhed".  

Hvad stemte du, da arbejdstidsaftale A20 var til afstemning?

"Jeg stemte ja. Jeg er glad for, at vi kom af med Lov 409. Vi kunne have ønsket os mere, men at arbejde under en lov, mener jeg ikke er på nogen måde er fordrende for samarbejde og udvikling af folkeskolen".

"Der ligger stadig opgaver for Danmarks Lærerforening med at få forbedret vores arbejdstidsaftale. At en opgave skal ligge på 60 timer om året, før den skal på opgaveoversigten, er alt for høj. Opgaver med mindre timetal også skal skrives på opgaveoversigten. Jeg synes, at undervisningstimetallet er for højt i forhold til den opgavemængde der ligger. Klasselærerrollen har for mig også stor værdi. Jeg mener, at der politisk også skal arbejdes for at den opgave er hos læreren/børnehaveklasselederen".

"Der efterhånden mange lokale aftaler som også bliver justeret med afsæt i den centrale aftale. Her er det samarbejdssporet, der skal findes mellem kommune, kreds, ledelse og de tillidsvalgte. Det kræver en indsats at klæde de tillidsvalgte på til at skulle varetage den opgave. Jeg håber, det vil blive højt prioriteret, når det igen bliver muligt at afvikle fysiske kurser".

DLF-valg: Bedre veje til inklusion 

Hvad bør DLF gøre for at sikre lærere m.fl. indflydelse på egen arbejdstid i næste skoleår?

"Lokalt bliver der indgået fleksaftaler, hvor der er stor tilfredshed med, at man har muligheden for selv at placere nogle arbejdstimer. Vi har 36 timers tilstædeværelse. Så er der resterende fire timer, som vi selv kan disponere over. Der fineds også fleksaftaler med komme-gå tider. Den fleksibilitet giver større frihed og tilfredshed. Jeg håber at nu hvor vi har arbejdet mere fleksibelt under covid-19 vil vi få vores arbejdsgiver til at indse, at vi har kunnet undervise og levere varen fuldt ud, selv om vi ikke har været fuld tid til stede på skolerne. Jeg håber, at covid-19 situationen vil være med til, at genskabe tilliden til folkeskolen og læreren/børnehaveklasselederen".

Er det den rigtige måde, hovedstyrelse og formandskab vælges på, herunder ift hvis et hovedstyrelsesmedlem går ud i utide - skulle det i stedet have været de ikke-valgte kandidater fra valget i 19, der fik flest stemmer, der fik pladsen?

"Det er en fair demokratisk måde med en ny valghandling med de kandidater, der ønsker at stille op. Det giver os, der ikke blev valgt ind en ekstra chance".