Debat

Folkeskolernes økonomi skal forbedres

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

424 lærere er indtil videre blevet afskediget i 2019 på grund af besparelser i kommunerne. Det er slemt nok i sig selv. Desværre er faldet i lærerstillinger betydeligt større end de 424, da en række lærerjob ikke er blevet genbesat hen over sommeren i forbindelse med for eksempel pensionering og jobskifte. Konsekvenserne er tydelige rundtom på landets folkeskoler.

Skolerne skal fortsat løse den samme opgave, og det betyder helt konkret, at den enkelte lærer får flere opgaver oven i de alt for mange opgaver, der er i forvejen. Det belaster arbejdsmiljøet, og det har negative konsekvenser for den enkelte lærers mulighed for at levere undervisning af den kvalitet, som eleverne har krav på.

Det er desværre ikke kun i 2019, at vi ser et markant fald i lærerstillinger i folkeskolen. I perioden 2009-2018 er der nedlagt 8.578 lærerstillinger. Alt tyder derfor på, at vi med udgangen af 2019 runder et fald i lærerstillinger på 9.000.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Det er helt åbenlyst, at et fortsat fald i lærerstillinger på ingen måder kan fortsætte. Tværtimod er der brug for, at vi får vendt tendensen, så vi kan være med til at understøtte en fortsat udvikling af folkeskolen.

Derfor er det også positivt, at vi nu fra flere sider ser en forståelse for problemet. I det politiske grundlag for den nye socialdemokratiske regering er følgende formuleret: »Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet«.

Regeringen og KL har netop indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen giver kommunerne flere penge i 2020, og samtidig afskaffes det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsbidrag, som reelt blot har været en automatisk reduktion af de kommunale budgetter. Aftalen mellem regeringen og KL er derfor et skridt i den rigtige retning i forhold til at forbedre den kommunale økonomi, herunder folkeskolens økonomi.

Vi mangler dog fortsat at se den helt konkrete udmøntning af regeringens politiske grundlag. Den udmøntning kan meget passende komme med den finanslov, som skal forhandles på plads i den kommende tid, og som vi derfor arbejder på at få indflydelse på.