Finansministeriets afvisning af aktindsigt, var ikke ulovlig.

Ombudsmanden: Det virker planlagt

Finansministeriets optræden er af en sådan karakter, at: ”En samlet vurdering efterlader det indtryk, at der kan have været planlagt og disponeret netop med sigte på at undgå, at dokumenterne blev undergivet aktindsigt”, udtaler folketingets Ombudsmand.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bondo: Jeg er ligeså overrasket

Det var lovligt, at Finansministeriet afviste aktindsigt i, hvad der blev resultatet for den arbejdsgruppe bestående af embedsfolk fra regeringen og KL, der arbejdede med lærernes arbejdstid.

Arbejdsgruppens formål var ifølge gruppens kommissorium, at "forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013, herunder at understøtte de fælles mål om en øget undervisningsandel af arbejdstiden i folkeskolen og gymnasiet."

Finansministeriets begrundelse for at afvise aktindsigt?

At der er tale om interne dokumenter. Det kan imidlertid ifølge lovgivningen ikke være interne dokumenter, hvis arbejdsgruppen har hjulpet med overenskomstforhandlinger. Men det var ikke noget problem, for som ministeriet tidligere har skrevet til ombudsmanden:

"Arbejdsgruppens dokumenter er heller ikke indgået i forberedelsen af selve overenskomstforhandlingerne."

Virker planlagt Og det er altså den fortolkning, som ombudsmanden godtager. Men ikke uden indsigelser.

"Jeg har foretaget en vurdering efter offentlighedslovens regler, og jeg må konstatere, at dokumenterne kan undtages efter reglerne om interne arbejdsdokumenter og efter de særlige regler om beskyttelse af det offentliges forhandlingsposition", skriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse, hvor der bliver ræsonneret som følger:

Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2012 for at forberede overenskomstforhandlingerne. Men i slutningen af 2012 - altså omkring tidspunktet for påbegyndelsen af overenskomstforhandlingerne - stoppede arbejdet, uden at arbejdsgruppen afgav en rapport. Finansministeriet har oplyst, at arbejdsgruppens arbejde på dette tidspunkt ikke længere var aktuelt. 

Her er planen for den hemmelige arbejdsgruppe

Finansministeriet har også oplyst, at arbejdsgruppens dokumenter - blandt andet de forskellige udkast til rapport - ikke er indgået i forberedelsen af selve overenskomstforhandlingerne. Det sidste er afgørende for, om dokumenterne kan undtages efter reglerne om interne arbejdsdokumenter. 

Ombudsmanden må lægge Finansministeriets oplysninger til grund, men han giver udtryk for, at de set udefra kan forekomme overraskende. Det gælder ikke mindst det forhold, at udkastene til arbejdsgruppens rapport end ikke er indgået i forberedelsen af selve overenskomstforhandlingerne. Ombudsmanden henviser her til, at formålet med arbejdsgruppens arbejde netop var at forberede disse forhandlinger.  

"Jeg må understrege, at jeg ikke kan vide, hvad den præcise baggrund for disse forhold er. Men en samlet vurdering efterlader det indtryk, at der kan have været planlagt og disponeret netop med sigte på at undgå, at dokumenterne blev undergivet aktindsigt", siger Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden tilføjer, at der i sagen er forståelige hensyn at tage til det offentliges forhandlingsposition, og at "offentlighedstænkning" i en sådan situation i almindelighed ikke kan anses for ulovlig. Han peger imidlertid samtidig på, at det er meget uheldigt, hvis en sådan tænkning fører til "krumspring", der må anses for uhensigtsmæssige - for eksempel ved at der ikke gøres tilstrækkelig brug af relevante dokumenter. 

"Offentlighedsloven indeholder andre bestemmelser, der udtrykkeligt beskytter det offentliges interesser i f.eks. kommende overenskomstforhandlinger. Så myndighederne bør tage et samlet vue over loven, før de i givet fald indretter sig efter de meget formelle regler om interne arbejdsdokumenter. Ellers kan der let blive tale om uhensigtsmæssige sagsgange, som ikke er nødvendige for at beskytte rimelige interesser hos myndighederne", siger ombudsmanden.

Læs hele ombudsmandens udtalelse via linket til højre for artiklen.

Professor: Her indrømmer Corydon skinforhandlinger

Læs mere

Læs hele Ombudsmandens udtalelse her.