”Ofte kan politikerne ikke genkende de meldinger, vi kommer med, for deres opfattelse er, at der er meget godt styr på det. Men nu kommer der tal på”, siger Helen Sørensen, som har henvendt sig til Herning og Ikast-Brande politiske udvalg med et analysenotat om lærernes arbejdsforhold.

Midtjyske lærere mangler lederdrøftelse om forberedelse

Kun 13 procent af de lærere, som har svaret på et spørgeskema fra Herningegnens Lærerforening, har haft en drøftelse med lederen om tidsforbruget til forberedelse og andre opgaver. Dermed overholder kommunerne ikke overenskomsten, gør formand Helen Sørensen nu lokalpolitikerne opmærksomme på.

Publiceret

13 procent har drøftet tidsforbrugmed lederen

40% af de lærere i Herning ogIkast-Brande, der har svaret på kredsens spørgeskema, oplyser athave været til drøftelse med ledelsen om opgaveoversigten. 33% afdisse har drøftet det forventede tidsforbrug til de forskelligeopgaver på opgaveoversigten. Derfor konkluderer HerningegnensLærerforening, at ud af de 671 som har svaret, har kun 87 (13procent) oplevet , at punktet i overenskomsten mellem KL ogLærernes Centralorganisation som handler om, at lærerne skal haveen drøftelse om det forventede tidsforbrug til forberedelse ogøvrige opgaver, er blevet overholdt.

Det viser analysen

- 80 pct. af lærerne modtog opgaveoversigten inden skoleåretsstart, men den er blevet justeret siden for 41 pct. af lærerne.

- 75 pct. af lærerne har fastlagt, sammenhængende og effektivtid til forberedelse, men 71 pct. har også oplevet at blive bedt omat løse andre opgaver i den tid, der var fastlagt til forberedelse.I disse tilfælde har lederen ifølge 86 pct. ikke forholdt sig til,hvordan lærerne da skulle forberede deres undervisning

- Kun 11 pct. svarer, at ledelsen har bestemt at opgørearbejdstiden månedligt, men 35 pct. siger, at ledelsen løbende eropmærksom på deres arbejdstid. 72 pct. af lærerne føler, atledelsen har givet dem ansvaret for, at deres arbejdstimer opgøres,men 72 pct. vil også kunne få hjælp fra ledelsen, hvis de henvendersig grundet for stor arbejdsmængde.

- 60 pct. af lærerne føler ikke, de har et større overblik overderes arbejdssituation i dette skoleår sammenlignet med sidsteskoleår. 69 pct. oplever at have de nødvendige pauser i løbet afdagen, og 77 pct. af lærerne har til dato haft vikartimer.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er en problematisk tilbagemelding, at kun 13 procent har drøftet de punkter, man skulle", siger formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen.

Tallene kommer fra et spørgeskema som er sendt ud til lærerne i Herning og Ikast-Brande, som kredsen dækker. Omkring halvdelen af medlemmer i Herningegnens Lærerforening har svaret på spørgsmål om blandt andet opgaveoversigt og tiden til forberedelse.

 

DLF forbereder sag mod KL

Lærerne mangler forventningsafstemning

Helen Sørensen mener, det er et problem, at langt de fleste lærere ikke får drøftelsen om tiden til forberedelse og øvrige opgaver.

"Det betyder, at lærerne ikke har fået den forventningsafstemning, som man fra skoleledernes side sagde, ikke var noget problem at lave", siger Helen Sørensen og fortæller, at lærerne i det midtjyske på opgaveoversigten kun har fået sat tid på undervisningen, men ikke på tiden til forberedelse og de øvrige opgaver omkring undervisningen.

Bondo: Selvfølgelig skal lærer og leder drøfte tidsforbruget

Politikerne må tage ansvar

Hun har nu sendt analysenotatet til kommunalpolitikerne i de to kommuner, som kredsen dækker.

"Ofte kan politikerne ikke genkende de meldinger, vi kommer med, at det er der meget godt styr på. Men nu kommer der tal på", siger Helen Sørensen, som har henvendt sig til begge kommuners politiske udvalg.  

"Det er en markant melding fra lærere, som jeg tror, man kan fæste nogen lid til. Jeg vil gerne have en drøftelse af det. Jeg vil gerne have dem til at kigge på, hvad der skal til for at skabe en bedre situation. Det var det, som var intentionen med overenskomsten. Jeg vil gerne have, at man overholder det papir, der blev lavet", siger Helen Sørensen, der også gerne vil snakke med politikerne om resursesituationen.

"Vi mangler 120 lærere. Der er for få mennesker til at løfte opgaven. Vi må se på, om det er blevet for trængt".

 

Venter på svar

I Ikast-Brande er Herningegnens Lærerforening inviteret til møde allerede inden jul. Men i Herning bliver analysen først behandlet til februar næste år. Helen Sørensen undrer sig over, at det skal tage så lang tid, før politikerne vil se på lærerforeningens analyse.

"Vi vil kalde lærerforeningen ind til møde med udvalget på det førstkommende møde i det nye år. Der skal vi ikke kun tale om analysen, men også om hvordan det går generelt med folkeskolereformen. Derfor vil vi også kalde skolelederne ind til dialog", siger Dorte West fra Venstre som er formand for børne- og ungeudvalget i Herning til Herning Folkeblad.

Men politikerne tager analysen alvorligt. Udvalgets næstformand Peter Villadsen fra SF siger til Herning Folkeblad:

"Analysen tyder på, at der skal strammes op, for selvfølgelig skal Herning Kommune leve op til overenskomstens aftaler".

Læs mere

HerningegnensLærerforening analysenotat om lærernesarbejdstid