Nyt slag om lærernes hviletid skal stå i maj

22. maj bliver datoen, hvor Højesteret begynder sagen om, hvorvidt loven om lærernes arbejdstid bryder med et EU-direktiv om hviletid. Det er Lærernes Centralorganisation, som har stævnet Beskæftigelsesministeriet. En sag, som har været længe undervejs.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når sager skal afgøres ved retten, er det ikke ualmindeligt, at det tager sin tid. I tilfældet, hvor Danmarks Lærerforening har stævnet Beskæftigelsesministeriet kommer det til at tage rigtig lang tid.

Da Danmarks Lærerforening tabte sagen om lærernes hviletid ved landsretten 2. juni i år, havde sagen allerede kørt siden 2014.

Kampen om lærernes hviletid skal afgøres ved Højesteret

DLF valgte kort efter at anke dommen til højesteret, og først i dag har DLF fået besked om, at sagen er sat til at begynde 22. maj næste år.

Og det kan tage tid, før en sag bliver behandlet ved Højesteret, fortæller jurist og konsulent i DLF Sine Dreyer.

"Højesteret skal vurdere tyngden af sagen, inden retten berammer sagen. Parterne skal oplyse sagen. Selv om man har gjort det i landsretten, så skal man begrunde anken, som skal sendes til modparten, som kan komme med deres argumenter. Den del behøver ikke tage lang tid, men der er en vis ventetid for at få sager behandlet i Højesteret", siger Sine Dreyer.

Sagen kort

Sagen tager udgangspunkt i, at medarbejdere skal have 11 timers hviletid mellem to arbejdsvagter og et ugentligt døgn uden arbejde. Det er via et EU-direktiv en del af Arbejdsmiljøloven. Men det gælder ikke for lærerne. For i den arbejdstidslov, der regulerer lærernes arbejdstid, står, at det er muligt at fravige reglerne om en daglig hviletid på 11 timer én gang om ugen.

DLF taber hviletidssag: Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet

Lærernes Centralorganisation har på vegne af DLF stævnet Beskæftigelsesministeriet for at kunne vende tilbage til de afvigelser fra hviletidsbestemmelserne, som Lærerforeningen og KL aftalte i 1984. Den aftale gjorde det nemlig muligt at fravige reglen om daglig hviletid 12 gange i løbet af et år, og at det ugentlige døgn kunne udskydes i forbindelse med lejrskoler.

Derfor ønsker DLF og Lærernes Centralorganisation at vende tilbage til de aftalte regler.