Der er langt mere perspektiv i det her end i en udsøgtsløs konflikt, oplever Anders Bondo.

Ny lærerarbejdstid først på plads senest 2021

Lærerne har ikke fået en arbejdstidsaftale med dagens forlig. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af Lov 409, men KL og lærernes forhandlere er blevet enige om et forhandlingsforløb, som skal være afsluttet senest ved overenskomstforhandlingerne 2021.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

KL's og lærernes forhandlere kunne ikke blive enige om en forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne.

"Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af de arbejdstidsregler, der fremgår af Lov 409".

Sådan står der i det resultatpapir, som KL, Forhandlingsfællesskabet og Lærernes Centralorganisation netop har offentliggjort.

I papiret (hent det nedenfor artiklen, red.) bliver det gjort klart, at der frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 skal være et forpligtende forhandlingsforløb. I perioden skal der nedsættes en undersøgelseskommission, der skal afdække, hvordan arbejdstidsregler kan understøtte god undervisning.

Undersøgelseskommissionen skal ledes af en kommissionsformand, som har beføjelser til at indkalde parterne til drøftelser eller forhandlinger i perioden. Afdækningen skal ende ud i en rapport, som skal danne baggrund for KL's og lærernes forhandleres aftale ved overenskomstkomstforhandlingerne i 2021.

"Jeg har lige været inde og fortælle kredsformændene om det her projekt. Det er et projekt, jeg tror på", lyder fra Anders Bondo. "Det handler om, at vi kan påbegynde nogle forhandlinger på et fælles grundlag"

Han forklarer, at det nye projekt er en helt ny start på en arbejdstid på et nyt grundlag: "Hvordan sikrer vi lærerens professionelle råderum, og hvad er det for en lærerrolle, vi ønsker", forklarer Anders Bondo. 

"Vi har forsøgt til det sidste", understreger Anders Bondo og glæder sig over, at Lærerforeningen og KL i stedet for at ende i en udsigtsløs konflikt kunne blive enige om at gå ind i en kvalificeret diskussion om at tænke på nye måder.

Anbefaling af lokale arbejdstidsaftaler

I papiret står der, at KL og Lærernes Centralorganisation er enige om, at der nu er en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder:

"Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Det er en mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser", står der i det fælles papir.

Lokalt kan de godt blive enige 

I papiret står også, at hvis samarbejdet mellem parterne ikke fungerer lokalt, så kan man søge bistand centralt, altså hos KL og DLF, til at etablere et samarbejde.

"De centrale parter vurderer behovet for bistand efter kontakt med de lokale parter".

Lejrskoler

Forliget indebærer også bedre aflønning for læreres deltaget i lejrskoler. I Lov 409 fik man kun afregnet for 14 timers arbejde med den nye formulering, får lærerne stadig aflønning for 14 timer, men de sidste 10 timer ses som rådighedstjeneste. Og i rådighedstjeneste får man løn for 1/3 del af arbejdstiden

"Deltagelse i lejrskole m.v. medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer og 10 timers rådighedstjeneste med 1/3 pr. døgn. I stedet for at medregne rådighedstjenesten i arbejdstiden, kan den udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering", står der i papiret.

DLF tabte lejrskolesag mod KL