Debat

»En ny start«

Overenskomst 15 skulle være en ny start til et samarbejde om skolen, ikke mindst mellem kreds og kommune. Det er lykkedes mange steder – også i kommuner, som hidtil har været fuldstændigt afvisende over for kredsen. Men vi kan også konstatere, at en håndfuld kommuner vælger samarbejdet fra. Her er der ingen intentioner eller vilje til at samarbejde om folkeskolen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De pågældende kommuner lever ikke op til og overholder overenskomstaftalens arbejdstidsbilag 1.1. Her står der, at parterne har indgået en aftale om at iværksætte en række initiativer (15 punkter). Dette skal ske på baggrund af den formulerede målsætning - kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og at højne den sociale kapital. Parterne skal følge op på initiativerne både på skole-, kommune- og centralt niveau. Læg mærke til, at der står parterne. Det betyder tillidsrepræsentant/skoleleder, kreds/kommune og KL/Lærernes Centralorganisation. Ikke MED-udvalg eller andet - nej, det er parterne, der har ansvaret. Det betyder også, at der på alle skoler skal følges op på, om de igangsatte initiativer virker i forhold til målsætningen. Medlemmerne af Danmarks Lærerforening skal opleve, at Overenskomst 15 betyder en positiv forskel for ens arbejdssituation. Overenskomst 15 er ikke blot pæne ord på papir. Aftalen skal betyde reelle og konkrete forbedringer i hverdagen, ellers er vi ikke lykkedes med overenskomsten. Udgangspunktet for Overenskomst 15 har været, at alt for mange lærere oplever, at forberedelsen af undervisningen blot er den rest, der er tilbage, når alt det andet arbejde er udført. Undervisningens omfang stiger voldsomt, og forberedelsen falder drastisk og bliver noget, man klarer i små tidsrum mellem undervisningsopgaver. Det var det altoverskyggende problem, vi ville gøre noget ved.

Vi vil fra DLF's side gøre alt, hvad vi kan, for at holde kommunerne fast på deres ansvar. Derfor går vi til KL, hvis der er kommuner, som ikke lever op til aftalen og deres partsansvar. Vi er klar på alle niveauer til at leve op til vores ansvar - så må KL sørge for, det samme er tilfældet på deres side.

I kredsene og i hovedforeningen arbejder vi på at finde gode redskaber til at følge op på initiativerne. Virker initiativerne? Oplever den enkelte lærer, at mulighederne for at forberede undervisningen bliver bedre? Tillidsrepræsentanterne skal udstyres med så gode redskaber og handlemuligheder som overhovedet muligt. Det arbejder vi på højtryk for at leve op til.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Powered by Labrador CMS