DLF taber hviletidssag i Højesteret

Højesteret har i dag stadfæstet Østre Landsrets afgørelse om at frifinde Beskæftigelsesministeriet i en sag om lærernes hviletidsregler, der har kørt siden 2014.

Publiceret

Sagen kort

Sagen har taget udgangspunkt i, at medarbejdere ifølge etEU-direktiv har krav på 11 timers hvile mellem to arbejdsvagtersamt et ugentligt døgn uden arbejde. Reglerne gælder dog ikke forlærerne. I 1984 blev Danmarks Lærerforening og KL enige om, atreglen om den daglige hviletid skulle kunne fraviges 12 gange iløbet af et år, og at det ugentlige fridøgn kunne udskydes iforbindelse med lejrskoler.

På den måde blev det muligt for lærerne at tage på lejrskoler ogafholde forældremøder eller aftenarrangementer. De regler blevændret ved Lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid, så det siden2013 har været muligt at fravige reglerne om en daglig hviletid på11 timer én gang om ugen.

Havde lærerne vundet sagen mod Beskæftigelsesministeriet, villeman vende tilbage til hviletidsreglerne før Lov 409.

Dommen betyder også, at Lærernes Centralorganisation skal betale125.000 kr. i sagsomkostninger til Beskæftigelsesministeriet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærernes Centralorganisation har kørt sagen for Danmarks Lærerforening. Lærernes organisation har anklaget Beskæftigelsesministeriet for at have indført de nuværende hviletidsregler på et ulovligt grundlag. Højestretsdommen er det endegyldige punktum for den årelange retssag mellem lærerne og Beskæftigelsesministeriet.

DLF taber hviletidssag: Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet

De nuværende hviletidsregler er en del af Lov 409, som Folketinget indførte efter KL's lockout af lærerne i 2013. Men lige netop hviletidsregler kan man ikke ændre på uden arbejdsparternes accept, mener Danmarks Lærerforening.

Det var Østre Landsret ikke enig i. Landsretten frikendte Beskæftigelsesministeriet for næsten præcist et år siden.

Lærerne ankede dommen til landets højeste dommerinstans, som i dag klokken 12 har stadfæstet landsrettens kendelse.

DLF: Uretfærdig og mærkværdig dom

Det ærgrer formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen, der undervejs har været indkaldt som vidne i sagen.

"Først og fremmest vil jeg sige, at vi dårligt kan påstå, at Højesteret tager fejl, da det er landets højeste domstol. Men vi har på ingen måde opnået retfærdighed. Det er en mærkværdig og uretfærdig dom", siger han og tilføjer:

"EU´s direktiv om hviletid og fridøgn er til for at beskytte medarbejderne. Det er svært at forstå, at man helt ensidigt kan gå ind og forringe arbejdsmiljøvilkårene gennem lovgivning. På det danske arbejdsmarked er man enige om, at hvis man ændrer ved et EU-direktiv som det her, så skal det ske via aftale mellem parterne og med godkendelse hos direktøren i Arbejdstilsynet. Det er ikke sket".

Nyt slag om lærernes hviletid skal stå i maj

Dommen betyder, at Danmarks Lærerforening næste gang, der forhandles arbejdstidsaftale, vil være nødt til at se på forbedringer af hviletidsbestemmelserne.

Fortryder ikke at have anket

Selvom lærerne heller ikke i Højesteretten fik medhold, fortryder Gordon Ørskov Madsen ikke, at lærerne valgte at anke dommen fra Østre Landsret.

"Man kan jo altid være bagklog, men når vi var så uforstående over for dommens udfald i Østre Landsret, så er vi jo nødt til at køre sådan en sag til ende. Vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at forbedre vilkårene for vores medlemmer". 

Kampen om lærernes hviletid skal afgøres ved Højesteret