Lærernes formand Anders Bondo Christensen og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler fortsætter forhandlingerne om en arbejdstidsaftale til lærerne. Dog kommer de ikke til at sidde så tæt, som på dette billede, der er taget før Corona-nedlukning.

Lærernes arbejdstidsforhandlinger fortsætter - nu coronabevidst

DLF og KL satser på at komme i mål med med forårets arbejdstidsforhandlinger senest 27. april. Der er sat nye rammer for forhandlingerne for at undgå at sprede corona-smitte, men målet er stadig det samme.

Publiceret

Lærernesarbejdstidsforhandlinger

Der er tale om såkaldteperiodeforhandlinger, fordi forhandlingerne om lærernes arbejdstidforegår i perioden mellem de seneste overenskomstforhandlinger i2018 og de kommende forhandlinger i 2021. Det er aftalt at afslutteforhandlingerne inden udgangen af april, hvor parterne håber atkunne fremlægge en arbejdstidsaftale for lærerne.

Kommer der en aftale i løbet af foråret,skal den til urafstemning blandt Lærerforeningens medlemmer og tilgodkendelse i KL's bestyrelse. Godkendes aftalen, kan dele af den -medmindre andet bliver aftalt - træde i kraft allerede næsteskoleår.

Hvis parterne ikke bliver enige om enarbejdstidsaftale, eller hvis DLF's medlemmer eller KL's bestyrelseikke kan godkende en aftale, bliver forhandlingerne udskudt tiloverenskomstforhandlingerne i 2021. Først her er en konflikt enmulighed, hvis parterne heller ikke ved disse forhandlinger bliverenige.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Corona-lukningen af landet kommer som udgangspunkt ikke til at betyde aflysning af forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Det fortæller formand for Overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen.

"Processen fortsætter indtil videre. Vi skruer de fysiske møder ned til et absolut minimum og med få deltagere i store rum, hvor vi sidder langt fra hinanden. Vi tager alle de forholdsregler, vi kan tage i henhold til Sundhedsstyrelsens henstillinger. Så klarer vi den også via telefonmøder og skypemøder og andre former for møder, ligesom vi gør i andre sammenhænge. Og så tager vi løbende bestik af situationen", siger Gordon Ørskov Madsen.

 

Bondo og Ziegler: Denne gang skal det lykkes 

Parterne har vurderet, at det er vigtigt at komme i mål med arbejdstidsforhandlingerne, og at KL's og DLF's forhandlere kan tilrettelægge forhandlingerne med mindst mulig risici for at sprede smitte.

"Vi er blevet enige om, at vi fortsætter processen. Den bliver ikke sat i stå. Men vi tilpasser os situationen. Vi har stadig den samme målsætning om at blive færdige her sidst i april", siger Gordon Ørskov.  

Arbejdstidsforhandlinger: Bondo og Ziegler fik gode råd med fra Espe Skole