'Hovedopgaven er at få A20 til at give den værdi for vores medlemmer, som vi tror på, at aftalen kan gøre', siger formand for DLF's overenskomstudvalg Morten Kvist Refskov.
"Hovedopgaven er at få A20 til at give den værdi for vores medlemmer, som vi tror på, at aftalen kan gøre", siger formand for DLF's overenskomstudvalg Morten Kvist Refskov.

Ny i DLF’s top: "Jeg er drevet af at lægge barren højere, end den er"

Implementering af arbejdstidsaftalen, forhandlinger frem mod en ny overenskomst i 2021 og mere hjælp til kredsene. Det er opgaver, som DLF’s nye formand for overenskomstudvalget allerede har taget fat på. Målet er, at en ny ledelse skaber et en stærkere Lærerforening, siger han.

Publiceret

OM MORTEN REFSKOV

Morten Kvist Refskov, 37 år, har været kredsformand i Ballerup iotte år, frikøbt fra en lærerstilling på Skovlunde Skole, afdelingRosenlund.

Morten Refskov har siddet i hovedstyrelsen i DLF i snart fem år,hvor han har været medlem af foreningens overenskomstudvalg.

Bor i Albertslund med Jeanette som er lærer. Sammen har de trebørn i skolealderen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det runger, når den sorte læderstol bliver trukket væk fra bordet på Morten Kvist Refskovs nye kontor. Lugten af maling hænger på hele etagen på 3. sal i DLF's sekretariat på Vandkunsten i det indre København. Alle kontorer er netop renoveret, og medarbejderne er langsomt ved at flytte ind.

Vejen til udvalgsformandens store hjørnekontor går ned ad gangen i zigzag mellem flyttekasser. Den nye formand for overenskomstudvalget undskylder, at kontoret er så sterilt. Der er endnu ikke er en knage, en reol eller et billede, der kan dæmpe stemmerne på kontoret.

Men selv om alt er nyt, så er formanden allerede fuldt beskæftiget. Manglen på møbler bliver rigeligt opvejet af antallet af opgaver, og når man kun har bestridt et nyt job i et par uger, så kræver det tid og energi at sætte sig ind i det hele, siger han.

"Det er enormt spændende at være her. Men det hele faldt på plads lige før efterårsferien. Der er corona, så mange folk er her slet ikke. Det er faktisk lidt svært at få et nyt arbejde, og så er der ingen på den arbejdsplads, man er en del af", siger han og må erkende, at praktiske og logistiske udfordringer har fyldt meget af hans første dage som formand for overenskomstudvalget i DLF.

Ny ledelse giver nye muligheder

Hovedstyrelsen valgte Morten Kvist Refskov som formand for overenskomstudvalget den 5. oktober. Med det samme forlod han sit job som formand for Ballerup Lærerforening. Så kom efterårsferien, så han undskylder, at han mangler erfaring. Men han har allerede mærket, at hans job er et helt andet, end det han forlod i Ballerup.

"Der skulle jeg jo lidt lave det hele. Jeg stod for at hænge billeder op på væggene og snakke med borgmesteren. Og alt det derimellem. Her står folk nærmest i kø for at hjælpe. Det er smigrende, fantastisk og helt nødvendigt. Men det er også noget, der gør, at jeg skal arbejde på en anden måde, end jeg har været vant til", siger han.

Som formand for overenskomstudvalget bliver man også en del af forretningsudvalget (FU), som er den øverste ledelse i Lærerforeningen. Medlemmerne er DLF's formand, næstformand og formændene for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, undervisningsudvalget og overenskomstudvalget. Morten Refskov er den nye mand i ledelsen - mens Gordon Ørskov Madsen har fået en helt ny position som formand, og det giver grobund for, at der kan blæse nye vinde i DLF, mener Morten Refskov.

"Både Gordon og jeg sagde i forbindelse med formandsvalget, at DLF har et potentiale, som vi tror, at vi kan frisætte over de næste år. Det har jeg en stor tro på, at vi også kommer til. Både sekretariatsmæssigt og politisk. Det er klart, at når man har personvalg, så sker der positioneringer, som gør at man fjerner sig fra det fælles, og der er samarbejde, som bliver lagt på is. Men vi taler tingene igennem. Det er godt at få renset luften omkring de områder, hvor vi har været uenige. Gordon og jeg har gjort det, og vi skal også gøre det i FU. Men jeg tror ikke, at vi kunne komme bedre fra start, end vi har gjort", siger han og fortæller, at han oplever at få stor støtte både fra sine fagpolitiske kolleger og fra de 15 medarbejdere i afdelingen, som han nu er nærmeste politiske chef for.

Morten Refskov har været medlem af DLF's hovedstyrelse i fem år og har været medlem af overenskomstudvalget, som han nu er blevet formand for. 

Vil bruge erfaringerne fra Ballerup

Morten Refskov har været formand for Ballerup Lærerforening i 8½ år og været en del af kredsstyrelsen i ti år. Det er med et vist vemod, at han siger farvel, men han er glad for, at han giver stafetten videre til konstitueret formand Kasper Mortensen, som indtil nu er eneste kandidat til formandsposten. Formanden skal vælges på en ekstraordinær generalforsamling den 2. november.

"Der er en dobbelthed i det. Jeg går fra noget, som jeg har været rigtig glad ved, og hvor jeg synes, jeg har gjort en forskel for den kultur, der er", siger han og forklarer: "Da jeg trådte til, havde der været flere konfliktfyldte perioder mellem kommunen og lærerforeningen. Min tilgang har været samarbejdende med et pragmatisk ønske om at forfølge det fælles bedste. Det har handlet om at drive et godt skolevæsen og have skolen i centrum. Da jeg kom, opfattede kommunen det som om, at Ballerup Lærerforening kun tænkte på lærerne. Så i min tid, har det fra min side handlet om at fremme samarbejdet, opbygge tillid og holde en tæt dialog om alle relevante emner. Det har betydet, at vi hele tiden på begge sider har måttet file kanter af argumenterne", siger Morten Refskov.

Morten Refskov har haft et godt samarbejde med Ballerups borgmester Jesper Würtzen. Her fra underskrivelsen af den lokale arbejdstidaftale i 2014.

Siden han sidste år stillede op til næstformandsvalget mod Dorte Lange, og var meget tæt på at vinde, har han og Ballerup Lærerforening måtte forholde sig til, at han var på vej videre. Et flertal i hovedstyrelsen pegede på ham som kommende formand for DLF, før valget. Da han tabte valget til Gordon Ørskov Madsen med blot 16 stemmer i den endelige afstemning på DLF's kongres den 23. september, sagde en fra Ballerup Lærerforening til ham: "Uanset hvad, så mister vi dig". De fleste regnede nemlig med, at han ville få udvalgsposten. 

Han meget glad for, at formandskabet valgte at pege på ham, da posten som udvalgsformand skulle besættes.

"Jeg har valgt at sige ja tak. Det er med stor glæde, at jeg sætter mig i denne stol. Det er en veldrevet og yderst kompetent afdeling, jeg er kommet i spidsen for, men alt kan blive bedre, og det vil jeg forsøge at gøre, derfra hvor jeg er".

Han er ikke meget for det, men lidt presset remser han op, at foruden erfaringerne fra Ballerup besidder han, energi, strategisk fokus, høj arbejdsmoral og en evne til at få tingene til at ske.

"Jeg er drevet af at lægge barren højere, end den er. Jeg vil have en højere bund på foreningens vegne. Jeg har før vist, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er rimelig betrygget ved, at man vil kunne mærke, at jeg gør en forskel for DLF's medlemmer".

Klar til at sikre implementering af ny arbejdstidsaftale

Selv om Morten Refskov nu sidder for enden af bordet, når det kommer til overenskomstspørgsmål i DLF, så kommer han også til at byde ind, når det gælder skolepolitik.

"Jeg er generalist. Jeg vil insistere på, at selv om jeg har et område, som er meget teknisk, så vil jeg også interessere mig for det skolepolitiske. Det har jeg som FU- og hovedstyrelsesmedlem god adgang til", siger han.

Men han ved også, at tiden kommer til at stramme, og den altoverskyggende opgave lige nu er implementeringen af den nye arbejdstidsaftale.

"Hovedopgaven er at få A20 til at give den værdi for vores medlemmer, som vi tror på, at aftalen kan gøre. Det skal vi få til at ske. Vores afdeling og foreningen skal i arbejdet blive bedre til at støtte de t lokale led. Aftalen er central, men den endelige kvalitet bliver besluttet lokalt. Derfor skal afdelingen vendes endnu mere mod det lokale, end vi gør i dag. Det er et kardinalpunkt. Vi skal kunne levere på foreningens decentrale ønsker", siger han og peger også på, at der lige nu kæmpes for at få forhandlet en arbejdstidsaftale hjem for de DLF-medlemmer, der arbejder i staten.

"Vi står med en stor udfordring med at oversætte A20 til et statsligt niveau. Det er en aktuel udfordring, som kommer til at optage os", siger han.

Morten Refskov stillede op til hovedstyrelsen i 2015, fordi han gerne ville give de medlemmer, som havde stemt nej til arbejdstidsaftalen i 2015, en stemme i hovedstyrelsen. Her fanget på kongressen i 2015.

Derudover er han allerede involveret i forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsterne på det offentlige område. De skal nemlig fornyes senest til april næste år.   

"OK21 er lige foran os. Vi har en meget smal ramme. Det udfordrer de forbedringer, vi kan komme i mål med. Den udfordring lander jeg lige nu midt i", siger han. 

Selv om der mangler møbler og reoler på kontoret, så oplever han allerede en stor anerkendelse i sit nye job.

"Min oplevelse er, at Gordon er rigtig glad for, at jeg ville påtage mig det her hverv. Det er vigtigt at få forenet foreningen, og jeg føler, at jeg bliver anerkendt for det, jeg kan bidrage med. Der skal findes nye magtbalancer, så vores fælles kompetencer bliver en reel styrke for Lærerforeningen. Det har både Gordon og jeg den fornødne opmærksomhed på til at lande det på en god måde. Vi har lagt stærkt fra land, og det giver mig store forhåbninger for fremtiden".

Powered by Labrador CMS