Nivå har eksperimenteret med at afprøve reformen i foråret 2014, artiklen her er fra Folkeskolen nummer 08 i april – her skrev vi, at lærerne var presset på forberedelsestiden, og at de inkluderede elever havde det svært.

Nivå Skole dropper tilstedeværelsespligten

I foråret 2014 afprøvede Nivå Skole dele af reformen og de dengang nye arbejdstidsregler. Lærernes skepsis blev siden forstærket af uigennemskuelige opgaveoversigter. Men i dag er der tilfredshed med vilkårene – tilstedeværelsespligten er nemlig afskaffet.

Publiceret
»Jeg kan godt være bekymret for, at der er noget vigtigt, man næste år bliver nødt til at udskyde«, sagde Helene Bundgaard i april 2014. I dag er hun glad for at have fået mulighed for at nå alle sine opgaver på grund af den fleksible tilstedeværelse på Nivå Skole.

ARBEJDSTID I FREDENSBORG

Som udgangspunkt skal alle lærere ansat i Fredensborg Kommunevære til stede på skolen 35 timer om ugen i 42 uger årligt. Men dekan også vælge fuld tilstedeværelse. Det fremgår af lokalaftalenindgået mellem Fredensborg Lærerkreds og Fredensborg Kommune 20.marts 2014.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærer Helene Bundgaard er lettet over, at hun og hendes kollegaer på Nivå Skole Syd er sluppet for at skulle være til stede på skolen i 35 timer om ugen, som aftalen mellem den lokale lærerkreds og Fredensborg Kommune ellers lægger op til.

Opgaveoversigten gør det svært for lærerne at overskue arbejdet 

De første måneder af skoleåret havde Nivå-lærerne ingen arbejdspladser på skolen, og de var derfor lovligt undskyldt, når de indimellem tog forberedelsesopgaver med hjem. Men da der per 1. november blev etableret, hvad Helene Bundgaard beskriver som »virkelig lækre arbejdsfaciliteter« på matriklen, kunne ledelsen godt have forlangt lærernes tilstedeværelse i det meste af arbejdstiden.

»Men det gjorde de ikke. Jeg tror, at vores ledere har tænkt: 'Why fix it, when it ain't broken?' Det kører jo. Kun én gang i forbindelse med fordeling af timer på motionsdagen har jeg hørt dem sige, at de i princippet har 'råderet' over os fra 8-16«, siger Helene Bundgaard og tilføjer:

»Det handler helt basalt om tillid. Hvis jeg skulle sidde 35 timer på skolen, ville jeg føle, at der ikke var tillid til, at jeg kunne forvalte min tid, mine opgaver og mit arbejde selv. Jeg er også en langt bedre medarbejder, når jeg kan arbejde hjemmefra«.

I hælene på reformen

Fleksibiliteten tiltrækker

Helene Bundgaard fortæller, hvordan det selvfølgelig er forventet, at hun og hendes kollegaer er til stede på skolen i forbindelse med møder. Men ellers kan hun forberede sig hjemme, i weekenden eller blive siddende på skolen, til rengøringen kommer og smider hende ud sidst på aftenen. Til gengæld for arbejdsaftenerne er der dage, hvor hun kan gå tidligt hjem.

Den fleksibilitet i arbejdsdagene var også medvirkende årsag til, at lærer Mehmet Kücükakin søgte en stilling på Nivå Skole efter i 15 år at have været ansat på naboskolen Kokkedal Skole. Han fik jobbet og begyndte som matematik-, natur/teknik- og idrætslærer i indskolingen på Nivå Skole per 1. februar i år. Det samme skoleskifte foretog en af hans kvindelige kollegaer fra Kokkedal.

»Hvis jeg skal kunne leve op til det, der står i folkeskolelovens første paragraffer om samarbejdet mellem skole og hjem, så har jeg brug for at kunne arbejde og besvare forældres opkald både klokken 7 om morgenen og klokken 7 om aftenen«, siger Mehmet Kücükakin, der ved siden af sit lærerarbejde er byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti og viceborgmester i Albertslund Kommune.

 

Leder vil ikke konkurrere

På Nivå Skole Syd har det for daglig leder Lars Rasmussen imidlertid ikke været et motiv at tiltrække lærere fra andre skoler i Fredensborg, når han har besluttet, at tilstedeværelsen på skolen skal være fleksibel.

»Vi arbejder i kommunen ud fra den samme lokalaftale, hvor ordlyden er, at lærerne som udgangspunkt er til stede på skolen i 35 timer. Der er altså ikke mere lempelige vilkår hos mig end på Kokkedal Skole. Vi forvalter bare lokalaftalen på en lidt anden måde«, siger Lars Rasmussen.

Da lærerarbejdspladserne stod klar 1. november, følte han heller ikke behov for at holde på lærerne.

»Det skal ikke være arbejdspladsens faciliteter alene, der afgør, om det giver mening at være til stede på skolen. Jeg fastholder, at vi er her, når det giver mening, og mit mantra er, at hvis en kollega spørger, om man har tid til sparring eller fælles forberedelse, siger man ikke nej. Så er man forpligtet inden for de 35 timer«, siger han.

Som daglig leder for Nivå Skole Syd, det vil sige indskolingen og mellemtrinnet, får Lars Rasmussen per 1. maj 2015 ny chef, da skoleleder for både Nivå Skole Syd og Nord Finn Øland går på pension.

Men Lars Rasmussen regner ikke med, at det skal få betydning for den fleksible tilstedeværelse. Han vil i hvert fald tale for den.