Marianne Lund, formand for lærerne i Lejre, er "rigtig, rigtig glad" for den arbejdstidsaftale, hun netop har indgået med borgmester Mette Touborg, SF.

Lejre: Ny aftale viser tillid til lærerne

Maksimalt 26 lektioner per lærer om ugen og én mindre, hvis man er nyuddannet. De gamle værdier fra før Lov 409 er tilbage i den aftale, Lejre Lærerforening netop har indgået med den sjællandske kommune. Lærerkredsformand Marianne Lund mener, at aftalen afspejler Lejre Kommunes tillid til, at lærere og børnehaveklasseledere løser deres opgave professionelt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lejre Kommune har med inspiration fra folkeskolereformen og de lokale kvalitetsrapporter vedtaget en række mål for elevernes læring og trivsel. "Jeg forventer, at lokalaftalen vil bidrage til, at skolerne når målene. Det skal bl.a. ske gennem øget fokus på kerneopgaven og på pædagogisk ledelse, på selvstyrende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne", siger Lejres borgmester Mette Touborg, SF, om den netop offentliggjorte aftale med lærerne, som bygger ovenpå en fælles forståelse fra sidste år.

2014: Lærerne i Lejre får flextid 

Formand for Lejre Lærerforening Marianne Lund oplever de selvstyrende team og de beføjelser og opgaver, de har ifølge aftalen som en understøttelse af lærernes professionalisme. Og allerede før OK15 blev indgået centralt, havde parterne i Lejre talt om, hvor vigtigt det er, at lærerne har sammenhængende perioder til at forberede og efterbehandle undervisningen. Det står i den nye aftale, ligesom der står, at skolelederne skal give lærerne en tydelig prioritering af, hvilke opgaver, der er vigtigst - til gavn for det psykiske arbejdsmiljø.

Aftalen understreger også, at deltidsansatte lærere og lærere med for eksempel aldersreduktion eller tillidsrepræsentantarbejde skal have en rimelig fordeling mellem undervisning og andre opgaver.

Lærere på deltid rammes hårdt på forberedelsen 

Pulje til egen disposition

Med aftalen kan lærerne i Lejre selv vælge mellem fuld tilstedeværelse eller en form for flextid, hvor læreren har en pulje på tre timer om ugen, som han eller hun kan lægge på et andet sted og et andet tidspunkt end den fastlagte tilstedeværelsestid - selvfølgelig under hensyn til møder og fælles forberedelse.

"Jeg er sikker på, at vi med denne aftale skaber forudsætninger for et skolevæsen, hvor man har lyst til at blive og søge ansættelse", siger formand for Lejre Lærerforening, Marianne Lund.

Borgmester Mette Touborg har sikret sig flertal til at indgå aftalen, men den skal behandles på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget i næste uge:

"Jeg håber til det sidste, at alle partier kan bakke op om aftalen og herigennem tage et medansvar for at udvikle folkeskolerne i Lejre Kommune sammen med vores ansatte", siger hun.

Tilføjet 28/4: Lejre-aftalen blev vedtaget af et flertal bestående af Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokraterne og SF. Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod, da aftalen på initiativ af Venstre blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 27. april, oplyser Lejre Lærerforening. 

Læs mere