Jeg er ked af, at lærerne i Ikast-Brande Kommune endnu engang skal udsættes for forringede arbejdsbetingelser og jeg forstår ikke, at der ikke bliver lyttet til vores bekymringer, skriver Birgitte Nørgaard i et åbent brev til byrådet.
Jeg er ked af, at lærerne i Ikast-Brande Kommune endnu engang skal udsættes for forringede arbejdsbetingelser og jeg forstår ikke, at der ikke bliver lyttet til vores bekymringer, skriver Birgitte Nørgaard i et åbent brev til byrådet.

Lærer i åbent brev: Jeg har valgt at sige mit job op

Besparelser på skoleområdet i Ikast-Brande Kommune får lærer Birgitte Nørgaard til at forlade jobbet. Hun forklarer i et åbent brev, hvorfor hun ikke længere kan se sig selv som lærer i kommunen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Byrådet i Ikast-Brande Kommune var før jul igennem omfattende spareøvelse, hvor de enkelte udvalg skulle finde pengene på deres område. Og en del af besparelserne er fundet ved at hæve lærernes gennemsnitlige undervisningstid fra 750 til 770 timer årligt, så man kan spare ni lærerstillinger væk. En barsk omgang, erkendte viceborgmester Simon Vanggaard (DF) i Midtjyllands Avis.

Birgitte Nørgaard, som er lærer og tillidsrepræsentant på Nørre Snede Skole, mener at besparelserne vil medføre så markente forringelser, at hun har valgt at sige op. Hun har skrevet dette brev til byrådet:

Nørre Snede Skole er en rigtig dejlig skole at være på, både som elev og som ansat. Alligevel siger jeg mit job op, som både lærer og TR. (tillidsrepræsentant, red.)

Igennem de sidste 3 år har vi på Nørre Snede skole været gennem store besparelser, flere forflyttelser og afskedigelser er iværksat, og dermed er arbejdsbyrden sat op. Alle har gjort deres absolut bedste for, at skolen skal fungere og være et godt sted for børnene at være.

Besparelserne gennem de sidste 3 år har resulteret i 8 forflyttelser, hvoraf 2 var afskedigelser, da der ikke kunne findes et job til dem. Elevantallet er forblevet det samme, dog ser vi en stadig stigning i antallet af elever, der skal inkluderes i den almindelige undervisning, samt et temmelig stort antal elever, der skal have et andet skoletilbud.

Opgaverne er altså ikke faldet i takt med de nedskæringer, der er sket på personaleområdet.

Med de sidste udspil fra byrådets side, må jeg sige stop. Undervisningstimetallet sættes endnu engang op for lærerne, og disse timer tages fra forberedelsestiden. Der skæres endnu engang i økonomien og det ser ud til, at der skal ske en reduceringen af personalet. Skruen strammes yderligere og derfor siger jeg stop. Jeg siger stop for at gøre opmærksom på, at de vilkår lærerne i Ikast-Brande arbejder under er under al kritik. At beslutningen om, at lærernes undervisningstimetal endnu engang skal sættes op. Med disse fremtidsudsigter vil det være svært bare at udføre kerneopgaven på skolerne i Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune stiller lærere og ledere i en yderst sårbar situation, der absolut ikke er fremmende for elevernes trivsel og læring, og som slet ikke giver lærerne den nødvendige tid til at forberede en god og spændende undervisning.

Jeg er ked af, at lærerne i Ikast-Brande Kommune endnu engang skal udsættes for forringede arbejdsbetingelser og jeg forstår ikke, at der ikke bliver lyttet til vores bekymringer.

Arbejdsglæden er i fare og arbejdsbetingelserne forringes. Derfor frygter jeg, at det vil blive svært at rekruttere kvalificerede lærere til kommunen i fremtiden, da personalet vil søge i kommuner, hvor der gives bedre arbejdsvilkår.

Min opsigelse kommer nu, da jeg ikke kan se sammenhængen mellem de visioner Ikast-Brande Kommune har, om "fanden i voldske borgere/børn, der er robuste og har hedekraft" og så de ressourcer, der stilles til rådighed for at udføre denne vision. At høre kommunaldirektøren udtale, at  Ikast Brande kommune har en robust økonomi 1 uge efter, at budgettet blev fremlagt for skolerne får mig til at tro, at han ikke kender til virkeligheden ude på kommunens arbejdspladser. På min arbejdsplads oplever vi alt andet end velfærdssamfund og robust økonomi.

Jeg ønsker al det bedste for Nørre Snede Skole i fremtiden og selvfølgelig også det bedste for folkeskolerne generelt i kommunen.

Jeg kan naturligvis kun udtale mig om Nørre Snede Skole, og jeg ved, at de ansatte og ledelsen med Karl i spidsen vil gøre alt for at bevare en god skole. Det er ikke gode forhold, han skal arbejde under, for som sagt skal der spares både på stillinger og økonomi i det kommende skoleår.

Jeg ønsker af hele mit hjerte, at alle ansatte på Nørre Snede Skole vil opleve, at byrådet får tænkt nye tanker. At byrådet erkender, at børnene er fremtidens ressourcer og lærerne bl.a. er dem der skal have alle elever til at lykkes med deres skolegang og udvikling.

Venlig hilsen

Birgitte Nørgaard

Powered by Labrador CMS