”Det er små skridt i den rigtige retning', siger Lars Busk Hansen om rammerne, som Lærerkreds Nord, Frederikshavn og Hjørring Kommuner er blevet enige om.
”Det er små skridt i den rigtige retning", siger Lars Busk Hansen om rammerne, som Lærerkreds Nord, Frederikshavn og Hjørring Kommuner er blevet enige om.

Enighed om undervisningstimetal i Frederikshavn og Hjørring

Lærerkreds Nord er blevet enige om fælles rammer for udmøntningen af Lov 409 med Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Kredsformanden ser forståelserne som et lille skridt fremad.

Publiceret Senest opdateret

Frederikshavn

Planlægningsrammen indeholder bl.a. forbedringer i forhold tilLov 409 på disse områder:

Maksimalt undervisningstimetal på 850 timer for lærere (750timer for nyuddannede)

Maksimalt undervisningstimetal på 900 timer forbørnehaveklasseledere

Ret til at afvikle 6. ferieuge på skoledage

Arbejdet placeres på maksimalt 210 dage

Årsnorm på 1924 timer som for resten af arbejdsmarkedet

Mulighed for på skoleniveau at indgå aftaler, som supplerer Lov409 og den fælles planlægningsramme

En nedsættelse af det maksimale undervisningstimetal for lærerepå nedsat tid og aldersreduktion

Præcisering af at opgaveoversigten skal udgøre et heltårsværk

Varslingsbestemmelser af tilstedeværelsestiden

Vilkår for vikartimer

Fælles fokus på arbejdspladser og social kapital

Aftale om vilkår for TR og AMR

Kilde: Lærerkreds Nord

Hjørring

Planlægningsrammen indeholder bl.a. forbedringer i forhold tilLov 409 på disse områder:

Maksimalt undervisningstimetal på 850 timer for lærere (750timer for nyuddannede)

Maksimalt undervisningstimetal på 900 timer forbørnehaveklasseledere

Ret til at afvikle 6. ferieuge på skoledage

Arbejdet placeres på maksimalt 210 dage

Årsnorm på 1924 timer som for resten af arbejdsmarkedet

Præcisering af opgaveoversigten, herunder at den udgør et fuldtårsværk og et løntilsagn

Mulighed for på skoleniveau at indgå aftaler, som supplerer Lov409 og den fælles forståelsesramme

Præcisering af opgørelsen af den præsterede arbejdstid

Fælles fokus på arbejdspladser og social kapital

Aftale om vilkår for TR og AMR

Kilde: Lærerkreds Nord

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Kredsens underskrift på den fælles planlægningsramme er på ingen måde et udtryk for, at kredsen anser Lov 409 for at være et godt fundament for arbejdstiden. Men det er kredsstyrelsens vurdering, at den fælles planlægningsramme indeholder præciseringer og kollektive løsninger, der er forbedringer set i forhold til en ren Lov 409".

Sådan skriver Lærerkreds Nord om den fælles forståelse, der blev indgået i sidste uge med Kommune. Forrige uge indgik kredsen en næsten enslydende forståelse med Kommune. (Se forståelserne via link til højre)

"Det er små skridt i den rigtige retning. Der er nogle få forbedringer i forhold til Lov 409, og det er vi selvfølgelig tilfredse med", siger Lars Busk Hansen. Han er kredsformand i Lærerkreds Nord og desuden hovedstyrelsesmedlem i DLF.

Værdigrundlag med FOA og BUPL
Det vigtigste i forståelsesrammerne er, ifølge kredsformanden, at der bliver sikret et maksimalt undervisningstimetal på 850 timer for lærere - 750 timer for nyuddannede, og 900 timer for børnehaveklasseledere.

"Vi ærgrer os over at vi ikke kunne få lavet en lokalaftale med et maksimalt undervisningstimetal, en sikring af tid til forberedelse og et vist professionelt råderum. Det gik vi efter, men det kunne vi desværre ikke komme igennem med", fortæller Lars Busk Hansen. Kredsen har i stedet arbejdet for en fælles planlægningsramme for at sikre det kommunale skolevæsen.

Derudover er kredsen blevet enige med kommunerne om et værdigrundlag for implementeringen af folkeskolereformen og den ny arbejdstid. I Hjørring har FOA og BUPL også været med i udformningen af værdigrundlaget.

Derudover er der i begge kommuner nedsat følgegrupper, der skal følge arbejdstiden.

"Det er vores håb, at vi på sigt kan indgå en aftale om arbejdstid med kommunerne", siger Lars Busk Hansen.

Lærerkreds Nord dækker også Læsø, og her starter kredsen forhandlinger efter påske med kommunen om arbejdstiden.

Powered by Labrador CMS