Find hele aftalen ved at klikke på link til højre for artiklen.

Dragør-lærere får loft over undervisningstiden

Knap 27 lektioner om ugen bliver det maximale for lærerne i Dragør. Lærerne skal være til stede 35 timer om ugen på skolen og to dage om ugen er der fast fremmøde fra klokken 7.50-15.50. Det står der i den aftale, som kreds og kommune er blevet enige om.

Publiceret

RAMMEAFTALE I DRAGØR

 • Fast årsnorm på 1680 timer
 • Max. 800 uv. timer = 20 pr. uge, antallet af undervisningstimerkan normalt ikke overstige de 800 timer pr. fuldtidsansat
 • Lærerne er til stede i 35 timer om ugen i 40 uger. De 35 timerstilstedeværelse skal give mening i forhold til opgaverne. Der ermulighed for fleksibel planlægning på de dage, der ikke er fasttilstedeværelse. Tilstedeværelse afhænger af opgaverne, og hvor deter mest praktisk at løse dem - de kan også løses hjemme.
 • To dage om ugen er der fast fremmøde fra kl. 7.50 - 15.50
 • Opgaverne placeres normalt i tidsrummet 8.00 - 17.00
 • Der afsættes årligt 50 timer til fælles kompetenceudvikling,eksempelvis inklusion. Timerne reduceres ikke i forhold tilansættelsesgrad og aldersreduktion.
 • Kompetenceudviklingen placeres på elevfri dage, eksempelvis iugerne før og efter sommerferien. Forvaltningen kan reserverefastsatte dage til fælles kompetenceudvikling for allemedarbejdere. Placeringen af eventuelle dage her ud over sker efterdrøftelse i MED-udvalget.
 • 230 timers individuel pulje pr. fuldtidsansat pr. år.

Timerne i puljen skal anvendes til:

 • Spontant opstået skole/hjemsamarbejde og dag til dag kontaktpr. mail og telefon.
 • Møder og kontakter med eksterne parter, som ikke kan placeresinden for almindelig arbejdstid
 • Tid til forberedelse, der supplerer den individuelle og fællesforberedelse i tilstedeværelsestiden

 

Lærerne får mulighed for at afholde 6.ferieuge i løbet af skoleåret. Det skal aftales med skoleleder, ogdet skal passe ind i lærernes opgaver og skolens drift

Derudover er parterne blevet enige om deoverordnede rammer for indholdet i en opgaveoversigt, der bl.a.indeholder varslingsbestemmelser vedr. mødeplan og ved væsentligeændringer i mødeplanen.

Der er desuden indgået aftale om vilkår for TRog AMR

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Se danmarkskortet: Kommuner indgår læreraftaler imod KL's anbefalinger

I rammeaftalen er der også afsat 50 timer om året til den enkelte lærers kompetenceudvikling og en individuel pulje på 230 timer, som eksempelvis kan bruges til spontant opstået forældresamarbejde, møder med eksterne parter, som ikke kan holdes i normal arbejdstid, og forberedelse. (Se link til rammeaftalen til højre for denne artikel)

Formand for kreds 13, Amagerkredsen, Ulla Erlandsen mener, politikerne med aftalen viser, at de anerkender og respekterer lærerne og har tillid til, at lærerne vil gøre deres bedste.

"Jeg mener, at vi med aftalen har sikret lærerne mere fleksible arbejdsforhold, end de ville få med en ren Lov 409. Fleksibiliteten betyder desuden, at både skoleledelserne og lærerne vil opleve, at det bliver mindre bureaukratisk, og at aftalen giver dem mere tid til det, der er folkeskolens kerneydelse nemlig undervisningen", lyder det fra Ulla Erlandsen til folkeskolen.dk.

"Jeg havde selvfølgelig gerne set en mere tydelig sikring af lærernes forberedelsestid, men vi var to parter, der skulle nå frem til en enighed".

Dragør vil signalere tillid til lærerne

Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i november, at der skulle indgås en arbejdstidsaftale med lærerne.

"Det gjorde man, fordi man gerne vil signalere til lærerne, at man oven på lockouten havde tillid til dem, og man gerne vil have et godt samarbejde fremover", siger HR- og sekretariatschef Mette Jeppesen.  

Hun mener, at aftalen giver et godt udgangspunkt for implementeringen af folkeskolereformen på Dragørs skoler.

"Jeg mener ikke, at der er noget i den aftale, som vi ikke kunne have landet alligevel. Men det er klart, at det, at vi har haft processen og fået talt en masse ting igennem med både kreds og de lokale tillidsrepræsentanter, synes jeg har været rigtigt godt".

Aftalen er etårig og skal evalueres inden jul 2014.

"Hvis det viser sig, at aftalen ikke fungerer optimalt, må vi i fællesskab finde løsninger, der justerer på den aftale, vi har indgået", siger Ulla Erlandsen. 

Se danmarkskortet: Kommuner indgår læreraftaler imod KL's anbefalinger

 

Læs mere

Rammeaftale for lærerne i Dragør